𓈒 ᱸ ₊ online now 🥧 ₊𓊪𖠵

23 มิ.ย. 65 20:55 น. / ดู 125 ครั้ง / 6 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
╱☁️miyawaki sakura : @inu-toge☁️╱


แก้ไขล่าสุด 26 มิ.ย. 65 12:36 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Android

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | Close. | 23 มิ.ย. 65 21:14 น.🪖 ꔛ재현 1 [NCT] @ THESUN.
🦾 ꔛ 재민[NCT] @ MEARAI
🪖 ꔛ 쟈니[NCT] @ ENDOFKHETDAN
🦾 ꔛ재현 2 [NCT] @ SOFTLYSPOKEN

แก้ไขล่าสุด 23 มิ.ย. 65 21:15 | ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#2 | 000423 | 23 มิ.ย. 65 21:17 น.🩸·. ・ 。 ˚way itssunday    ┇            ┇  kook ilysmxx  ·. ・ 。 ˚ 🌹
·. ・ 。 ˚jaemin NCT                          jungkook BTS ·. ・ 。 ˚

🩸·. ・ 。 ˚ ·. ・ 。 ˚ 🌹

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#3 | อี้ฟานลัทธิแมงปอง | 24 มิ.ย. 65 08:20 น.


|| ꧁) ༒ (꧂ ||

ไซบีเรียน : ZJ Zjkondumaw . *. ⋆
แม่ย่านาง  : Dhir   Hellenicwhitelion . *. ⋆

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Android

#4 | bnn. | 24 มิ.ย. 65 16:40 น.

▖▝ 𝑱𝑨𝑬𝑴𝑰𝑵𝑵𝑪𝑻) @ hererenwen

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#5 | NUGUGII | 24 มิ.ย. 65 23:19 น.


#𝐒𝐈𝐍𝐆𝐋𝐈𝐍𝐄🎤 (16/16)  

SINGLINE x BLIND SINGING 🎭
(LISTEN HERE)
 

wonyoung ̷̷̷ ̷̷̷khuebab̶ ꙳ (🌼jwy04)
haechan ̷̷̷ ̷̷̷point̶ ꙳ (🌼tantummenx)
lucas ̷̷̷ ̷̷̷yuzu̶ ꙳ (🌼woodzsupp)
wendy ̷̷̷ ̷̷̷first̶ ꙳ (🌼chousxpuff_)
jaehyun ̷̷̷ ̷̷̷fake̶ ꙳ (🌼atlandisinmymind)
yibo ̷̷̷ ̷̷̷first̶ ꙳ (🌼ycpxnp)
bangchan ̷̷̷ ̷̷̷fierce̶ ꙳ (🌼mequghx)
jungkook ̷̷̷ ̷̷̷chūn̶ ꙳ (🌼zyxx9x)
hendery ̷̷̷ ̷̷̷noclub̶ ꙳ (🌼rafpunzel)
sunoo ̷̷̷ ̷̷̷depth̶ ꙳ (🌼alishax)
jaemin ̷̷̷ ̷̷̷noclub̶ ꙳ (🌼halfmoonely)
liuyu ̷̷̷ ̷̷̷care̶ ꙳ (🌼caxtuz)
haechan ̷̷̷ ̷̷̷bump̶ ꙳ (🌼defsun)
sunoo ̷̷̷ ̷̷̷kin̶ ꙳ (🌼japanis03)
marklee ̷̷̷ ̷̷̷kd̶ ꙳ (🌼xqmirohz)
sehun ̷̷̷ ̷̷̷chūn̶ ꙳ (🌼ohsehun2694)

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#6 | เอสอีพีศูนย์. | 26 มิ.ย. 65 12:47 น.
☼ 一 🅢🅔🅟 一 ☽


☼ 𝐘𝐄𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍‹ᴛxᴛ›↛ THISISKK ☽
☼ 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐖𝐎𝐍‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ SLPX ☽
☼ 𝐉𝐀𝐄𝐌𝐈𝐍‹ɴᴄᴛ›↛ SJSJ0502 ☽
☼ 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐘𝐄𝐎𝐋‹ᴇxᴏ›↛ CHANX92 ☽
☼ 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐊𝐎𝐎𝐊‹ʙᴛꜱ›↛ LCDTZ ☽
☼ 𝐒𝐄𝐇𝐔𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJGBOSB95 ☽
☼ 𝐉𝐎𝐍𝐆𝐈𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJI88XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐆𝐖𝐔‹ꜱᴏʟᴏ›↛ MIDNIGHTBOYX ☽
☼ 𝐃𝐎𝐇𝐘𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ NYUMNYUM ☽
☼ 𝐓𝐀𝐄𝐇𝐘𝐔𝐍𝐆‹ʙᴛꜱ›↛ KAIKANNANINI ☽
☼ 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒‹ɴᴄᴛ›↛ LC99XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐇𝐎‹ꜱᴏʟᴏ›↛ 181SH ☽
☼ 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐒𝐔𝐊‹ᴛʀᴇᴀꜱᴜʀᴇ›↛ JMLIE95 ☽
☼ 𝐒𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ CCLOUDD94 ☽
☼ 𝐋𝐈𝐒𝐀‹ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ›↛ A_A0 ☽
☼ 𝐉𝐉‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ JAR4NS ☽

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google