1. สยามโซน
  2. คลิป
  3. ภาพยนตร์

เพลงประกอบ 2538 อัลเทอร์มาจีบ

ข้อมูลคลิปวิดีโอ
วิดีโอเพลง แล้วเธอ ประกอบภาพยนตร์เรื่อง 2538 อัลเทอร์มาจีบ ร้องโดย อีโบล่า
แสดงโดย แดนอรุณ รามณรงค์, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ชนินทร จิตปรีดา, ชลกาญจน์ พวงน้อย, อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา และ วิชุดา พินดั้ม

หมวดหมู่ ภาพยนตร์