1. สยามโซน
  2. คลิป
  3. ภาพยนตร์

ตัวอย่าง เดอะ ดาวน์

ข้อมูลคลิปวิดีโอ
ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ดาวน์
สารคดีชีวิตเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นดาวน์ซินโดรมทั้ง 5 คน ได้แก่ แพน - กมลพร วชิรมน, แบงค์ - สุทธิพศ กนกนาค, เบียร์ - ศิรินลักษณ์ ฉลาด, ออม - อรนิภา กาญจนศิริ และ อัน - อติญา กาญจนศิริ

หมวดหมู่ ภาพยนตร์