1. สยามโซน
 2. ชิงรางวัล

ยืนยันบัตรรอบพิเศษ The Shape of Water

20 Century Fox ร่วมกับสยามโซน ชวนสมาชิกชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Shape of Water โดยผู้ที่ร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข และได้รับการสุ่มรายชื่อขึ้นมาจะมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์การชมภาพยนตร์รอบพิเศษ นี้ ระบบจะเปิดให้ยืนยันจนกว่าจะมีผู้ที่ยืนยันครบ 15 ท่าน

ภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Shape of Water จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2561 รอบเวลา 20:00 น. โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด รัชดาภิเษก (ลงทะเบียนรับบัตรเวลา 19.00 - 19.50 น.) จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ

ในกรณีที่มีผู้ยืนยันไม่ครบตามจำนวนจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยัน เพิ่ม หากสมาชิกยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมและต้องการลุ้นให้ตัวเองมีสิทธิ์ยืนยันในรอบถัดไป สามารถคลิกไปที่ หน้ากิจกรรมเพื่อร่วมกิจกรรมไว้ก่อนได้

 1. ผู้ที่จะได้ร่วมชมรอบพิเศษคือผู้โชคดีที่เข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้น
 2. ถ้าทีมงานตรวจสอบพบว่า คุณยืนยันแล้วไม่ได้ไปชมภาพยนตร์ ชื่อของคุณจะโดนตัดสิทธิ์ การชมภาพยนตร์รอบพิเศษ 12 เดือน
 3. ยืนยันให้ตัวเองเท่านั้น ห้ามยืนยันให้เพื่อน ครอบครัว หรือคนอื่นๆ เด็ดขาด
 4. จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ มีรูป และชื่อชัดเจน) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น ในการลงทะเบียนรับบัตร
 5. แม้ว่าจะได้รับบัตรรอบพิเศษรอบเดียวกันนี้จากหลายเว็บไซต์ แต่คุณจะมีสิทธิ์ในการรับบัตรเพียง 2 ใบเท่านั้น
 6. ห้ามนำอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงเข้าโรงภาพยนตร์
 7. หลังจากยืนยันไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้มีคนยืนยันบัตรครบแล้ว


ผู้โชคดีของเราจะมีทั้งหมด 15 ท่าน ตอนนี้ยืนยันครบแล้ว

รายชื่อคนที่ยืนยันแล้ว

 1. คุณ กรรณิการ์ โชคจรัสกุล
 2. คุณ ธนกร พาณิชย์วัฒนานุกูล
 3. คุณ ธนวัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์
 4. คุณ นฤชภรณ์ กมลนฤเมธ
 5. คุณ บุษบา ชื่นจิตต์
 6. คุณ ปราณี ธาดาสันต์
 7. คุณ ยิ่งยศ คงอ่ำ
 8. คุณ รพีพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล
 9. คุณ ลลิตา ทองย้อย
 10. คุณ วิทูรัช กู๊ดวิน
 11. คุณ สุรชัย แสงอุไร
 12. คุณ สุวิชาน มจกรณ์
 13. คุณ อัจฉรา บุญปลอด
 14. คุณ อิทธิพล แจ้งใจ
 15. คุณ อิสราวุธ ิอินาลา