“ กายนี้ เป็นที่ตั้งแห่งธรรมทั้งปวง
เวทนา เป็นที่ตั้งในการเห็นทุกข์
รวมลงรู้ และละได้ที่ใจ “

- อาจารย์นที ภูผาธรรม –
________________________
สร้างสรรค์สื่อธรรมคำสอน
โดยเหล่าคณะศิษย์แห่งภูผาธรรม
พร้อมด้วยศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย
โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
...
ติดตามข่าวสารกิจกรรม
ของสถานปฏิบัติธรรมภูผาธรรม ได้ทุกช่องทาง
Page: ภูผาธรรม
Page: Bualoyteamwork
Instagram: bhupadham
Instagram: @bualoyteamwork
Line Official: @bhupadham
Line Official: @bualoyteamwork
Subscribe ที่ Youtube Channel: Bhupadham
Subscribe ที่ Youtube Channel: Bua Loy
Website: wimoke.net

โพสต์เมื่อ
13 ก.ย. 64 - 12:34:25
ถูกใจ
391 คน
ความคิดเห็น
11 ข้อความ