ปาน - ธนพร แวกประยูร
ปาน - ธนพร แวกประยูร
ปาน - ธนพร แวกประยูร
ปาน - ธนพร แวกประยูร
ปาน - ธนพร แวกประยูร
ปาน - ธนพร แวกประยูร
ปาน - ธนพร แวกประยูร
ปาน - ธนพร แวกประยูร

วันนี้ขอนำบุญใหญ่มาบอกค่ะ บุญประทายข้าว เพื่อช่วยพี่น้องชาวนา ที่ประสบภัย ส่งผลกระทบต่อผลผลิต ทำให้เกิดความขัดสน จึงมาบอกบุญกันค่ะ “ ข้าวเป็นพื้นฐานของชีวิต
และเป็นจิตวิญญาณของคนไทย
และชาวนาเกษตรกรทั้งหลาย…”

ภูผาธรรมรวมใจ
งานบุญประทายข้าวเปลือกมหากุศล
ช่วยพี่น้องเกษตรกร และบุญแจกทานสงเคราะห์ประชาชนโดยไม่มีประมาณ
โดยท่านอาจารย์นที ภูผาธรรม
..
กำหนดจัดงานระหว่าง
วันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
ณ สถานปฏิบัติธรรมภูผาธรรม
ต. ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา
(รายละเอียดตามเอกสาร
ที่ประกอบมาพร้อมนี้)
..
ผู้ที่สนใจร่วมอุปถัมภ์
งานบุญประทายข้าวเปลือกมหากุศล
สามารถแจ้งเป็นเจ้าภาพ
ซื้อข้าวเปลือกกับชาวนา
ที่ภูผาธรรมช่วยสงเคราะห์ต่างๆ
ตันละ 12,000 บาท
หรือร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา
โดยโอนบริจาคปัจจัยได้ที่
..
ชื่อบัญชี
นายสายันห์ ซาตะนัย
และนายวุฒิชัย สุจีรโยธิน
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 085-3-56434-6
..
โดยข้าวเปลือกที่ได้มานั้น
จะให้โรงสีข้าวสีออกมาทั้งหมด
ไม่มีการจำหน่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ยากไร้
จัดแจกจ่ายสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ประสบกับความเดือดร้อน
พร้อมทั้งมอบถวายแด่ครัวกลางของวัด
สำนักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรม
มูลนิธิ หน่วยงาน สถานศึกษา
สถานสงเคราะห์ต่าง ๆโดยไม่มีประมาณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องการร่วมงานบุญนี้โดยตรงที่
1.) เรื่องเจ้าภาพซื้อข้าวเปลือก
กับชาวนาที่ภูผาธรรมช่วยสงเคราะห์
- นายสายันห์ ซาตะนัย โทร. 085-924-1982
- นายวุฒิชัย สุจีรโยธิน โทร. 095-359-1456

2.) เรื่องมอบข้าวเปลือก ข้าวสาร ธัญพืช
เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ
แด่ท่านอาจารย์นที ภูผาธรรม
ที่สถานปฏิบัติธรรมภูผาธรรม
- นายพัชรสิงห์ สิงหรา ณ อยุธยา โทร. 081-618-6671
- นายสายันห์ ซาตะนัย โทร. 085-924-1982
- นายวุฒิชัย สุจีรโยธิน โทร. 095-359-1456
….
ติดตามข่าวสารกิจกรรม
ของสถานปฏิบัติธรรมภูผาธรรม
ได้ทุกช่องทาง
Page: ภูผาธรรม
Instagram: bhupadham
Line Official: @bhupadham
Youtube Channel: Bhupadham
Website: wimoke.net

โพสต์เมื่อ
8 ธ.ค. 64 - 15:51:02
ถูกใจ
231 คน
ความคิดเห็น
12 ข้อความ