ปาน - ธนพร แวกประยูร

"...หากเราไปยึดสิ่งไหน
ให้เป็นแดนเกิดแล้ว
สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์
เพราะมันไม่เที่ยง
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นั่นแหละเป็นตัวธรรม..."
คัดเสียงแสดงธรรม
ท่านอาจารย์นที ภูผาธรรม
จากบันทึกการแสดงธรรมเรื่อง
"ทำลายแดนเกิดด้วยวิชารู้สึกตัว"
ณ สถานปฏิบัติธรรมภูผาธรรม
วันที่ 27 ธ.ค. 2564
โดย คุณมนต์ทิพย์ เอื้อเกิดอารีย์ (ไอ่)
ฟังธรรมบรรยายฉบับเต็มได้ที่
https://youtu.be/qoy5zq7oZUM
________________________
สร้างสรรค์สื่อธรรมคำสอน
โดยเหล่าคณะศิษย์แห่งภูผาธรรม
ติดตามข่าวสารกิจกรรม
ของสถานปฏิบัติธรรมภูผาธรรม
ได้ทุกช่องทาง
Page: ภูผาธรรม
Instagram: bhupadham
Line Official: @bhupadham
Youtube Channel: Bhupadham
Website: wimoke.net

โพสต์เมื่อ
26 ม.ค. 65 - 19:05:28
ถูกใจ
388 คน
ความคิดเห็น
16 ข้อความ