ปาน - ธนพร แวกประยูร

"...ไม่มีใครที่เกิดมาแล้ว
จะมีสุขอย่างเดียว
ไม่ใช่จะมีทุกข์ตลอดเวลา
สุขทุกข์เป็นของมายา
สับเปลี่ยน
หมุนเวียนกัน..."
...
"....No one that was born
To encounter just happiness,
Yet, to be always suffering.
Happiness and suffering are delusions,
Shuffles, and changes..."
...
คัดเสียงแสดงธรรม
ท่านอาจารย์นที ภูผาธรรม
จาก "เทคนิคการดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน"
วันที่ 3 ก.ค. 2565
โดยคุณสุรัชชาน ลิขิตตชัย
รับฟังคลิปเต็มได้ที่
https://youtu.be/SKUEXKzak-w
________________________
สร้างสรรค์สื่อธรรมคำสอน
โดยเหล่าคณะศิษย์อุทิศตน #ภูผาธรรม
และคณะศิษย์ #bualoyteamwork
โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย
วัดปทุมวนาราม
...
ติดตามข่าวสารกิจกรรม
ของสถานปฏิบัติธรรมภูผาธรรม
ได้ทุกช่องทาง
Page: ภูผาธรรม / Bualoyteamwork
Instagram: bhupadham
Line Official: @bhupadham
Youtube Channel: Bhupadham
Website: wimoke.net

โพสต์เมื่อ
4 ส.ค. 65 - 19:05:14
ถูกใจ
419 คน
ความคิดเห็น
14 ข้อความ