ปาน - ธนพร แวกประยูร

"...อวิชชา พาให้หลง
หลงว่าแจ้งในสังขาร
อวิชชาพาเชื่อว่าพ้นมาร
มารจึงแฝงแทงใจให้หลงตน
อวิชชาพาให้คิดว่าไม่ยึด
แต่ที่ยึดนั้นไม่เห็นว่าคือผล
อวิชชาพาใจให้หลงกล
จะออกผลเมื่ออาสวะนั้นสุกงอม..."
– อาจารย์นที ภูผาธรรม –
....
Avijja* leads you to delusion,
Delusion that you are enlightened in sankhara**.
Avijja makes you believe you are rid of the devils.
They then sneak up on your mind; you become conceited.
Avijja makes you believe you are unattached.
And not realise that the attachment itself is the result.
Avijja, the fooler of the mind,
Takes its toll when asava*** is full-blown.

*avijja: ignorance, lack of knowledge
**sankhara: kamma formation
***asava: accumulation of defilement
________________________

ติดตามข่าวสารกิจกรรม
ของสถานปฏิบัติธรรมภูผาธรรม
ได้ทุกช่องทาง
Page: ภูผาธรรม / Bualoyteamwork
Instagram: bhupadham
Line Official: @bhupadham
TikTok: Bhupadham
Youtube Channel: Bhupadham
Website: wimoke.net

โพสต์เมื่อ
5 พ.ย. 65 - 12:59:57
ถูกใจ
245 คน
ความคิดเห็น
7 ข้อความ