“อุโบสถ จะสมบูรณ์ไม่ได้ หากไม่ฝังลูกนิมิต”
ตามพระธรรมวินัย
ลูกนิมิต เป็นเครื่องหมายบอก อาณาเขตของอุโบสถ
เพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ทำสังฆกรรม (ไปหาอ่านเพิ่มกันได้นะคะ)
ลูกนิมิต มีทั้งหมด 9 ลูก แต่ละลูก เป็นองค์แทนความหมายของพระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ในครั้งนี้ @giftshi.biz และ กัลยาณมิตร เป็นเจ้าภาพร่วมใน ลูกนิมิตทิศบูรพา (ตะวันออก) หน้าโบสถ์ เปรียบนิมิตลูกนี้เป็นสัญลักษณ์ แทนองค์ปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้สำเร็จก่อนใคร รวมถึงบอกบุญล้น ได้ซุ้มเสมา ครอบลูกนิมิต อีก 1 ซุ้ม และเงินที่จะไปรวมกับการเก็บความเรียบร้อยในการสร้างโบสถ์ต่อไป

บุญนี้สำเร็จได้ ขออนุโมทนาเจ้าภาพหลัก คือ เต้ย จรินทร์พร @toeyjarinporn และ อ.ชัย ต้นบุญ
รวมถึง กัลยาณมิตรทุกท่าน อาทิ
พี่เต้ง @unkleteng
พี่เต้ @tae_bhurit59
พี่บอย @wannacoo
เพชร
คิด @kitb
พี่เอ๋ย @oiy_cp
พี่เติ้ลตะวัน @tletawan
และเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนที่
ร่วมช่วยกันบอกบุญก็ดี
@parnthanaporn @ngekza @noonoo_merci @sweetrosed @oammyt @moo_wannee และอีกหลายๆท่าน
มาช่วยงานก็ดี
@nuufaifaii @mayismagicgirl
บริจาคทรัพย์ก็ดี
ร่วมอนุโมทนาบุญก็ดี

ขออานิสงส์แห่งการร่วมกันทำโบสถ์ให้สมบูรณ์ เพื่อให้วัดธาตุกู่ทองเป็นวัดที่สมบูรณ์ในครั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพร่วมในลูกนิมิตทิศบูรพา เจ้าภาพซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต การเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ 54 รูป รวมถึงเจ้าภาพในการสร้างโบสถ์ในครั้งนี้ ขอให้ท่าน สมบูรณ์ด้วย โภคทรัพย์ ทรัพย์สมบัติที่เป็น มนุษย์สมบัติ รวมถึงอริยทรัพย์ ที่จะนำติดตัวไปทุกภพทุกชาติ คิดปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในศีลธรรม ขอให้เราท่านทั้งหลาย “สำเร็จก่อนใคร สำเร็จก่อนใคร สำเร็จก่อนใคร”

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

⭕️ next station : หล่อพระประธานโบสถ์ ที่โรงหล่อวินุ นครชัยศรีนะคะ 11 มิถุนายน นี้ ⭕️

โพสต์เมื่อ
7 เม.ย. 66 - 08:06:20
ถูกใจ
177 คน
ความคิดเห็น
23 ข้อความ