ANKNOWNA
The Unexpected Experiment
25-26 พฤศจิกายน 2566 MCC HALL, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

บัตรราคา 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 1,500 / 1,000 บาท
บัตร Live Streaming ราคา 1,200 บาท

DAY1: 25 พฤศจิกายน
จำหน่ายบัตรวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.59 น.
Link: https://www.theconcert.com/concerts/anknowna-the-unexpected-experiment-1

Live Streaming DAY1: 25 พฤศจิกายน
Link: https://www.theconcert.com/concerts/live-streaming-anknowna-day1

DAY2: 26 พฤศจิกายน
จำหน่ายบัตรวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.39 น.
Link: https://www.theconcert.com/concerts/anknowna-the-unexpected-experiment-2

Live Streaming DAY2: 26 พฤศจิกายน
Link: https://www.theconcert.com/concerts/live-streaming-anknowna-day2

#ANKNOWNA

โพสต์เมื่อ
3 พ.ย. 66 - 17:59:57
ถูกใจ
64,168 คน
ความคิดเห็น
282 ข้อความ