โฆษณากับสยามโซน.คอม

ประเภทโฆษณา

ติดต่อลงโฆษณา


โฆษณาแบบ Rotate

ชื่อขนาดหน้าที่แสดงค่าโฆษณา
(บาทต่อเดือน)
SZ1Desktop 728x90
Mobile 320x50
Run of Site (แสดงทุกหน้า)25,000
SZ1E2[3]Desktop 728x90-270 (Exp)
Mobile 320x100
50,000
SZ1+BG[4]Desktop 728x90
Background
Mobile 300x250
60,000
SZ9Desktop 728x90
Mobile 320x50
Run of Site (แสดงทุกหน้า)3,000

เงื่อนไขการลงโฆษณาแบบ Rotate

 1. Desktop และ Mobile หมายถึงขนาดแบนเนอร์ที่แสดงบนอุปกรณ์ต่างชนิดกัน เช่น SZ1 จะแสดงแบนเนอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นขนาด 728x90 พิกเซล ส่วนหน้าจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจะเป็นขนาด 320x50 พิกเซล
 2. รับประกันแสดงแบนเนอร์ไม่น้อยกว่า 2,000,000 ครั้ง/เดือน โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ลงโฆษณา
 3. ไม่สามารถกำหนดหน้าที่ต้องการแสดงโฆษณาได้ จะต้องเลือกทุกหน้า
 4. สำหรับโฆษณาแบบ Expandable (SZ1E2) แบนเนอร์จะขยายก็ต่อเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์วิ่งผ่านบนแบนเนอร์เท่านั้น หดทันทีเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ออก และจะขยายได้ไม่เกินขนาดที่ระบุไว้ คือ 270 พิกเซลสำหรับ SZ1E2
 5. เมื่อสุ่มได้แสดงโฆษณา 728x90 ของผู้ลงโฆษณาที่ลงโฆษณาแบบ SZ1+BG ระบบจะเปลี่ยนพื้นหลังของเว็บให้สอดคล้องกับผู้ลงโฆษณาด้วย โดยจะสามารถคลิกบนพื้นหลังบางส่วน (ด้านซ้ายและขวา ข้างละขนาด 140x800 พิกเซล) เพื่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาได้ด้วย

ตัวอย่างหน้าจอโฆษณาแบบ Rotate


โฆษณาแบบ PR

ชื่อขนาด
(พิกเซล)
จำนวนที่รับ
(ตำแหน่ง)
หน้าที่แสดงระยะเวลา
(วัน)
ค่าโฆษณา
(บาท)
SZPR1300x300+Text3Home75,000

เงื่อนไขการลงโฆษณาแบบ PR

 1. หากต้องการลงโฆษณานานกว่า 7 วัน จะต้องเปลี่ยน เนื้อหาและภาพที่ต้องการโฆษณา
 2. โฆษณาจะขึ้นและไหลไปเหมือนกับข่าวอื่นๆ ของเว็บไซต์ ไม่สามารถจำกัดให้โฆษณาค้างอยู่ที่ช่องใดช่องหนึ่งได้

ตัวอย่างหน้าจอโฆษณาแบบ PR


โฆษณาแบบ Exclusive

ชื่อขนาดจำนวนที่รับ
(ตำแหน่ง)
หน้าที่แสดงแสดงค่าประมาณ
(ครั้งต่อเดือน)
ค่าโฆษณา
(บาทต่อเดือน)
SZ4300x2501Home100,000ติดต่อทีมงาน
ตำแหน่งอื่นๆติดต่อทีมงาน

ตัวอย่างหน้าจอโฆษณาแบบ Exclusive


เงื่อนไขการลงโฆษณา

 1. การลงโฆษณากับเว็บไซต์สยามโซน.คอม ไม่เป็นการลงโฆษณาแบบผูกขาดทางการค้า (กล่าวคือ ไม่มีการผูกมัดให้ปฏิเสธโฆษณาจากคู่แข่งทางการค้าของผู้ลงโฆษณา) เว้นแต่ได้ตกลงเป็นกรณีพิเศษ
 2. แบนเนอร์โฆษณาจะอยู่ในรูปแบบของ JPEG, GIF, SWF (Flash) หรือ HTML5 โดย จะมีขนาดไฟล์ของแบนเนอร์ไม่เกิน 85 กิโลไบต์
 3. หากต้องการลงโฆษณาไม่ถึง 1 เดือน ให้คำนวณค่าโฆษณาตามจำนวนสัปดาห์ที่ต้องการลงโฆษณา ให้คิดว่า 1 สัปดาห์มี 7 วัน โดยอัตราค่าโฆษณา 1 สัปดาห์ จะเป็น 1 ใน 4 ของอัตราค่าโฆษณาต่อเดือน กรณีที่มีเศษของสัปดาห์ให้คิดเป็น 1 สัปดาห์
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อความ หรือตำแหน่งพื้นที่โฆษณา เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโฆษณา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นข้อความ แบนเนอร์ หรือรูปแบบโฆษณา ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นแบนเนอร์ ที่ขัดขวางการเข้าใช้งานเว็บไซต์
 8. อัตราค่าโฆษณาในเอกสารนี้ทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
© www.siamzone.com