นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราได้ข้อมูลอะไร

ตลอดการใช้งานเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ได้บันทึกการเข้าใช้งาน วันเวลา เลขไอพี และหน้าที่เข้าใช้งาน บันทึกนี้จะเก็บไปเรื่อยๆ ขณะที่จะลบออกจากระบบในเวลาที่เหมาะสม ข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้ตามกฎหมาย ทางเว็บไซต์มิได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการดำเนินงานใดๆ ของเว็บไซต์

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก ทางเว็บไซต์จะมีการเก็บบันทึก ข้อมูลที่ให้มาเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก บันทึกการเข้าใช้งานของสมาชิก รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทำในเว็บไซต์ เช่น การตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น การกดชอบจัง การวิจารณ์ภาพยนตร์ เป็นต้น

เว็บไซต์มีการใช้คุกกี้ ทั้งนี้รักษาความต่อเนื่องในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ สนับสนุนเทคโนโลยีของเว็บไซต์ คุณสามารถปิดคุกกี้ขณะใช้งานเว็บไซต์ได้ แต่การทำงานบางอย่างจะไม่ทำงาน เช่น คุณจะลงชื่อเข้าใช้ระบบไม่ได้ หรือตั้งกระทู้ไม่ได้ เป็นต้น

ทางเว็บมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ภายนอกเพื่อประโยชน์ด้านสถิติและการโฆษณา เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามลักษณะโฆษณาที่คนเข้าเว็บสนใจ หรือใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างสถิติคนเข้าเว็บได้

เราใช้ข้อมูลอย่างไร

เราจะใช้ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิกเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถิติในภาพรวมแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อใช้ดูแนวโน้มของเว็บไซต์ หรือสร้างข้อแนะนำของเนื้อหาที่คล้ายกันได้

เราจะใช้ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้อแนะนำเฉพาะบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกได้รับข้อแนะนำหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานมากที่สุด

การเปิดเผยข้อมูล

ทางเว็บไซต์มีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลสมาชิกไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่

  • ได้แจ้งให้สมาชิกทราบก่อน และได้รับความยินยอมจากสมาชิกแล้ว
  • ได้รับการร้องขอทางกฎหมายจากเจ้าพนักงาน โดยข้อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคดี

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว สามารถดูรายละเอียดวิธีการติดต่อเราได้ที่ ติดต่อทีมงาน

© www.siamzone.com