ข้อกำหนดในการให้บริการ

การใช้บริการเว็บ

ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบ เช่น จะต้องไม่พยายามเข้าถึงโปรแกรมหรือสคริปต์ ของเว็บไซต์นอกจากการเข้าใช้งานปกติ คุณจะต้องเข้าใช้งานเว็บผ่านอินเตอร์เฟสของเว็บไซต์เท่านั้น เราอาจจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

คุณจะต้องปฏิบัติตามกติกาการใช้งานเว็บไซต์ ในแต่ละส่วนของเว็บไซต์ที่เปิดให้สมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิกได้มีส่วนร่วม การที่คุณได้สร้างกิจกรรมในเว็บขึ้น (เช่น การตั้งกระทู้ การแสดงความคิดเห็น) จะถือว่าคุณได้ยอมรับกติกาการใช้บริการนั้นๆ แล้ว หากทีมงานตรวจสอบพบว่ากิจกรรมใดๆ เป็นการละเมิดกติกาของเว็บไซต์ ทีมงานสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มีเนื้อหาบางส่วนที่แสดงในเว็บไซต์เผยแพร่โดยบุคคลที่มาใช้งานเว็บไซต์ เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้จัดทำโดยทีมงานสยามโซน.คอม ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้นเป็นของผู้เผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว ทีมงานอาจมีการตรวจสอบเนื้อหาว่ามีการละเมิดต่อนโยบายของเว็บไซต์หรือผิดกฎหมายหรือไม่ และดำเนินการลบหรือปฏิเสธการแสดงบนเว็บไซต์ตามสมควร อย่างไรก็ดีทางเว็บไซต์มิได้ตรวจสอบเนื้อหาจากบุคคลที่มาใช้งานเว็บไซต์ทุกครั้ง และการที่มีเนื้อหาละเมิดกติกาหรือผิดกฎหมายแสดงอยู่ในเว็บไซต์ก็ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยทีมงานแล้ว

บริการของเราสามารถใช้งานจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ห้ามใช้งานบริการอันจะเป็นเหตุให้คุณสูญเสียสมาธิขณะที่คุณกำลังขับขี่ยานพาหนะ อันจะเป็นเหตุให้คุณไม่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรหรือไม่สามารถขับขี่อย่างปลอดภัยได้

บัญชีผู้ใช้งานสยามโซน.คอม

มีบริการส่วนหนึ่งที่ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสยามโซน.คอมก่อน บัญชีผู้ใช้นั้นจะมีข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคล ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้สร้างบัญชีโดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หรือแม้แต่ภาพแทนหน้า การกระทำการใดๆ ที่จะเป็นการนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาเพื่อสมัครสมาชิกนอกจากจากผิดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์แล้วยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

การเข้าใช้งานชื่อผู้ใช้จะต้องเข้าผ่านรหัสผ่าน สมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องรักษารหัสผ่านไว้ในที่ปลอดภัย ไม่เผยแพร่ให้คนอื่นทราบ การให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่านและเข้าใช้ระบบมาดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์ ให้เสมือนว่าสมาชิกเป็นผู้กระทำเอง

ห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนมือหรือซื้อ-ขายบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์ หากตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนมือหรือซื้อ-ขายบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้โดยทันที

เนื้อหาของคุณในบริการของเรา

การที่คุณนำเนื้อหามาลงในเว็บไซต์สยามโซน.คอม คุณจะยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาของคุณเช่นเดิม ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

เมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาลงในบริการของเรา ให้ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เรามีสิทธิ์ในเนื้อหาเหล่านั้นด้วย โดยสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทำซ้ำ สำรอง หรือต่อยอดในเนื้อหาเหล่านั้นได้ (เช่น การแสดงบนหน้าเว็บของเราหรือเว็บเครือข่าย การสำรองข้อมูลของโฮสต์ การใส่ลิงก์อัตโนมัติ ฯลฯ) ทั้งนี้อาจจะเป็นการดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการพัฒนาเนื้อหาให้เป็นประโยชน์ต่อคุณและผู้เข้าเว็บอื่นๆ ได้เช่นกัน (เช่น การประชาสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดีย)

บางเนื้อหาที่คุณเพิ่มลงในบริการของเรา อาจจะด้วยวัตถุประสงค์หนึ่ง อย่างไรก็ดีอาจจะมีผลผูกพันไปกับบริการอื่นๆ ด้วย (เช่น การเปลี่ยนภาพแทนหน้าสำหรับการใช้งานเว็บบอร์ด จะเปลี่ยนภาพแทนหน้าของคุณในหน้ารีวิวภาพยนตร์ด้วย)

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว สามารถดูรายละเอียดวิธีการติดต่อเราได้ที่ ติดต่อทีมงาน

© www.siamzone.com