ตำแหน่ง เว็บโปรแกรมเมอร์

« กลับไปดูตำแหน่งงานอื่นๆ

คุณสมบัติ:

ขอบเขตงาน:

ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์สมัครงานเป็นภาษาไทยมาที่ szjob@siamzone.com (เขียนมาในเนื้ออีเมลเลย ไม่ต้องแนบเป็นไฟล์) ระบุ

ตอบคำถามต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง (เขียนมาในเนื้ออีเมลเลย ไม่ต้องแนบเป็นไฟล์)

ข้อควรระวังในการสมัครงาน ควรอ่านคุณสมบัติและขอบเขตงานที่สมัครให้ละเอียด พิจารณาว่าเป็นงานที่เหมาะกับผู้สมัครหรือไม่ และควรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งใบสมัคร เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง

© www.siamzone.com