ตำแหน่ง นักเขียนอิสระ

« กลับไปดูตำแหน่งงานอื่นๆ

ขณะนี้ทางเว็บยังไม่มีการพิจารณาใบสมัครนักเขียนนะครับ แต่ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครทิ้งไว้เผื่อมีการพิจารณาในอนาคตได้ครับ

คุณสมบัติ:

ขอบเขตงาน:

ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์สมัครงานเป็นภาษาไทยมาที่ szjob@siamzone.com (เขียนมาในเนื้ออีเมลเลย ไม่ต้องแนบเป็นไฟล์) ระบุ

ข้อควรระวังในการสมัครงาน เลี่ยงการใช้อีเมลของกลุ่ม hotmail เช่น hotmail.com, live.com, outlook.com ฯลฯ เพราะอาจจะมีปัญหาในการรับส่งอีเมลได้ แนะนำให้ใช้อีเมลจาก gmail.com แทน

© www.siamzone.com