หวาย - ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์
หวาย - ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์
หวาย - ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์
หวาย - ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์
หวาย - ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์
หวาย - ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์
หวาย - ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์

NEVER THE SAME, ALWAYS MYSELF!
SHE’S IMPOSSIBLE TO FRAME 🖤

@pradabeauty
#PradaParadoxe #NeverTheSameAlwaysMyself #PradaBeauty #PradaFragrances

โพสต์เมื่อ
19 พ.ค. 66 - 19:17:55
ถูกใจ
6,608 คน
ความคิดเห็น
38 ข้อความ