ละคร

ละครช่อง One 31

 • นางสาวไม่จำกัดนามสกุล
  เริ่มออกอากาศ: 11 ธ.ค. 61
  นำแสดงโดย: ดาวิกา โฮร์เน่, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, พิชญะ นิธิไพศาลกุล, ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • ขุนปราบดาบข้ามภพ
  เริ่มออกอากาศ: 27 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: กรณ์ ศิริสรณ์, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, ณหทัย พิจิตรา, วราวุธ โพธิ์ยิ้ม
 • สงครามนักปั้น
  เริ่มออกอากาศ: 19 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: เมทินี กิ่งโพยม, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, พุฒิชัย เกษตรสิน, เรวิญานันท์ ทาเกิด, อัญชสา มงคลสมัย
 • หน้ากากแก้ว
  เริ่มออกอากาศ: 16 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ปิยธิดา วรมุสิก, ภูธเนศ หงษ์มานพ, ธนภัทร กาวิละ, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, นรภัทร วิไลพันธุ์
 • Friend Zone เอา ให้ ชัด
  เริ่มออกอากาศ: 11 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
 • พรหมไม่ได้ลิขิต
  เริ่มออกอากาศ: 24 ต.ค. 61
  นำแสดงโดย: สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, อัครัฐ นิมิตรชัย, ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล, ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ

ละครช่อง Line TV

ละครช่อง 7

ละครช่อง GMM25

ละครช่อง LINE TV

ละครช่อง 3

 • รัก พลิก ล็อก
  เริ่มออกอากาศ: 23 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: สุชาร์ มานะยิ่ง, คณิน ชอบประดิถ, มณีรัตน์ ศรีจรูญ, ปีเตอร์ เดนแมน, สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย
 • ชาติเสือพันธุ์มังกร
  เริ่มออกอากาศ: 20 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: เจมส์ มาร์, เดียร์น่า ฟลีโป, ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, สันติสุข พรหมศิริ
 • ตราบาปสีชมพู
  เริ่มออกอากาศ: 16 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์, นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, พิรพบ อาจวิบูลย์พร, สิรินาถ สุคันธรัต
 • ปี่แก้วนางหงส์
  เริ่มออกอากาศ: 31 ต.ค. 61
  นำแสดงโดย: วรินทร ปัญหกาญจน์, ราณี แคมเปน, สุภัสสรา ธนชาต, อเล็กซ์ เรนเดลล์, พริมา พันธุ์เจริญ
 • มีเพียงรัก
  เริ่มออกอากาศ: 21 ต.ค. 61
  นำแสดงโดย: ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, จรินทร์พร จุนเกียรติ, กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์, รฐา โพธิ์งาม, นัทธวัชร์ แก้วบัวสาย

ละครช่อง Thai PBS

 • ฝันให้สุด Dream Teen
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, ภีมพล พาณิชย์ธำรง, ญานนีน ภารวี ไวเกล, จินตนัดดา อัตถวิบูลย์, เพตี้อิ โฮการิ

ละครช่อง 8

 • ซิ่นลายหงส์
  เริ่มออกอากาศ: 13 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, ชลฤดี อมรลักษณ์, สุธีวัน ทวีสิน, กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์, พันเอกวันชนะ สวัสดี

ละครช่อง GMM 25

 • เงา
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: อธิชาติ ชุมนานนท์, จิรายุ ละอองมณี, อรจิรา แหลมวิไล, อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, ขวัญฤดี กลมกล่อม
 • Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอน ความลับ
  เริ่มออกอากาศ: 3 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, ภพธร สุนทรญาณกิจ, เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, ลาภิสรา อินทรสูต
 • Love Songs Love Series ตอน ก็เคยสัญญา
  เริ่มออกอากาศ: 13 ต.ค. 61
  นำแสดงโดย: คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์, รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, ภัทร เอกแสงกุล, วชิรวิชญ์ ชีวอารี

ละครช่อง 3 SD

 • Meo Me & You แมวของเขาและรักของเรา
  เริ่มออกอากาศ: 20 ต.ค. 61
  นำแสดงโดย: ภูภูมิ พงศ์ภาณุ, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, พิชฌพัฒน์ ตันทา, ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต, อนาวิล ชาติทอง