ละคร

ละครช่อง GMM 25

 • บ้านสาวโสด
  เริ่มออกอากาศ: 28 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: จิรายุ ละอองมณี, วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, อภิญญา สกุลเจริญสุข, อัครวุฒิ มังคลสุต, อรัชพร โภคินภากร
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน จุดจบของส่วนเกิน
  เริ่มออกอากาศ: 26 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ยงวรี งามเกษม, ธรรศภาคย์ ชี, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน
 • ฝ้ายแกมแพร
  เริ่มออกอากาศ: 23 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: จริญญา ศิริมงคลสกุล, ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, สิทธา สภานุชาติ, ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล
 • คนละทีเดียวกัน
  เริ่มออกอากาศ: 18 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: พีรวัส แสงโพธิรัตน์, ปราชญา เรืองโรจน์, จุมพล อดุลกิตติพร, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, ตะวัน วิหครัตน์
 • The Gifted Graduation
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: กรภัทร์ เกิดพันธุ์, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, รมิดา จีรนรภัทร, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, หฤษฎ์ ชีวการุณ
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน รักซับซ้อน
  เริ่มออกอากาศ: 22 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: สาวิกา ไชยเดช, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, สิทธา สภานุชาติ, กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์
 • เพราะเรา (ยัง) คู่กัน Still 2gether
  เริ่มออกอากาศ: 14 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: วชิรวิชญ์ ชีวอารี, เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, สัตบุตร แลดิกี, ธนัตถ์ศรันย์ ซําทองไหล, ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต

ละครช่อง 7

 • สิงห์สั่งป่า
  เริ่มออกอากาศ: 18 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: หลุยส์ เฮส, ปภาวดี ชาญสมอน, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ณทรรศชัย จรัสมาส, กษาปณ์ จำปาดิบ
 • เงาบุญ
  เริ่มออกอากาศ: 16 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: อรรคพันธ์ นะมาตร์, พิมประภา ตั้งประภาพร, วรากร ศวัสกร, บารมิตา สาครจันทร์, กรเศก โคนินทร์
 • ฟ้ามีตะวัน
  เริ่มออกอากาศ: 14 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์, รมิดา ธีรพัฒน์, อัครพรรฒ บุนนาค, ศรัณย่า ชุณหศาสตร์, สันติสุข พรหมศิริ
 • โซ่เวรี
  เริ่มออกอากาศ: 14 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล, มุกดา นรินทร์รักษ์, ชนกันต์ พูนศิริวงศ์, บารมิตา สาครจันทร์, คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์
 • ก่อนตะวันแลง
  เริ่มออกอากาศ: 30 ก.ค. 63
  นำแสดงโดย: เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์, พรชดา วราพชระ, สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, ปภัสรา เตชะไพบูลย์

ละครช่อง 3

 • ความทรงจำสีจาง
  เริ่มออกอากาศ: 17 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: พงศกร เมตตาริกานนท์, จรินทร์พร จุนเกียรติ, ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี, ฉัตรฑริกา สิทธิพรม, ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต
 • วาสนารัก
  เริ่มออกอากาศ: 29 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์, พิชชาภา พันธุมจินดา, ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์, นันทนัช โล่ห์สุวรรณ
 • ดวงแบบนี้ไม่มีจู๋
  เริ่มออกอากาศ: 28 ก.ค. 63
  นำแสดงโดย: ธีรเดช เมธาวรายุทธ, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์, ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล, สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล

ละครช่อง One 31

 • เพลงรักเจ้าพระยา
  เริ่มออกอากาศ: 14 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, อลิสา ขุนแขวง, ศุภชัย สุวรรณอ่อน, ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล, โตนนท์ วงศ์บุญ
 • Oxygen The Series ดั่งลมหายใจ
  เริ่มออกอากาศ: 12 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ศุภณัฐ เลาหะพานิช, ชนะภูมิ เถรว่อง, ธนบัตร งามกมลชัย, ภูเบศ ธราธรชนะกุล, ธันยนันท์ พิพัฒน์ไชยศิริ
 • ฉันชื่อบุษบา
  เริ่มออกอากาศ: 5 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: ธนภัทร กาวิละ, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อัษฎา พานิชกุล, ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล, ดวงดาว จารุจินดา
 • ฉลาดเกมส์โกง
  เริ่มออกอากาศ: 3 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: พาริส อินทรโกมาลย์สุต, เพลินพิชญา โกมลารชุน, จินเจษฎ์ วรรธนะสิน, ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์, วิลลี่ แมคอินทอช
 • 3 หนุ่ม 3 มุม x2
  เริ่มออกอากาศ: 1 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, เสถียรพงษ์ ชมภูพลอย, ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์

ละครช่อง WeTV

 • เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น
  เริ่มออกอากาศ: 14 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ปาหุณ จิยะเจริญ, ภวินท์ กุลการัณยวิชญ์, พัทธดนย์ จันทร์เงิน, ณภัทร พัชรชวลิต, ชยกร จุฑามาศ
 • บังเอิญรัก 2
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์, ณภัทร ณ ระนอง, ศิวัช จำลองกุล

ละครช่อง AIS PLAY

ละครช่อง LINE TV

ละครช่อง AmarinTV

 • เพลิงนาง
  เริ่มออกอากาศ: 15 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ศรุต วิจิตรานนท์, อินทัช เหลียวรักวงศ์

ละครช่อง 8

 • สะใภ้ไร้ศักดินา
  เริ่มออกอากาศ: 12 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, ภัทรภณ โตอุ่น, คริษฐา สังสะโอภาส, ดาราภัช ทวินันท์

ละครช่อง True4U

 • Unlucky Ploy ชีช้ำกะหล่ำพลอย
  เริ่มออกอากาศ: 5 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: อัษฏาพร สิริวัฒน์ธนกุล, อนุสรณ์ มณีเทศ, วรัทยา ว่องชยาภรณ์, พิจิกรณ์ พลอยพิมณา, ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล