ละคร

ละครช่อง 7

ละครช่อง 3 SD

 • ครั้งนั้น...ไม่ลืม
  เริ่มออกอากาศ: 18 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, อภิชญา ทองคำ, ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร, จิรัชพงศ์ ศรีแสง, ณรัชต์หทัย ปวริศร์วรกุล
 • บาปรัก ทะเลฝัน
  เริ่มออกอากาศ: 23 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ณฐณพ ชื่นหิรัญ, ลักษณ์นารา เปี้ยทา, มิเชล เบอร์แมนน์, สาครินทร์ สุธรรมสมัย, การัญชิดา คุ้มสุวรรณ

ละครช่อง GMM 25

ละครช่อง 9

 • สาทร - ดอนเจดีย์
  เริ่มออกอากาศ: 11 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: โย่ง เชิญยิ้ม, เมทนี บุรณศิริ, ญาณี จงวิสุทธิ์, ดารัณ ฐิตะกวิน, ไซม่อน เคลสเลอร์

ละครช่อง One

 • Love Jewelry : แผนลับ สลับรัก
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: โหลวอี้เซียว, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
 • รัก|ชั้น|นัย : The Underwear
  เริ่มออกอากาศ: 29 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ชิษณุชา ตันติเมธ, จิดาภา ศิริบัญชาวรรณ, ธนบดี ใจเย็น, เอมิกา กร้านท์, ณัฐชา เดอซูซ่า
 • Med in Love รักเธอคุณหมอฝึกหัด
  เริ่มออกอากาศ: 21 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: พรพิพัฒน์ พัฒนเศรษฐานนท์, รมิดา จีรนรภัทร
 • ราชินีหมอลำ
  เริ่มออกอากาศ: 10 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: กมลชนก เขมะโยธิน, หนึ่งธิดา โสภณ, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, พิษณุ นิ่มสกุล
 • ชิงรัก ริษยา
  เริ่มออกอากาศ: 4 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ธนา สุทธิกมล, มารี เบรินเนอร์, อรจิรา แหลมวิไล, ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ, วรกร ศิริสรณ์

ละครช่อง 3

 • บัลลังก์ดอกไม้
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: มาริโอ้ เมาเร่อ, จรินทร์พร จุนเกียรติ, กวี ตันจรารักษ์, มัจฉา โมซิมันน์, มาวิน ทวีผล
 • เพชรกลางไฟ
  เริ่มออกอากาศ: 25 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: นิษฐา จิรยั่งยืน, วฤษฎิ์ ศิริสันธนะ, พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, ศุกล ศศิจุลกะ, กชกร นิมากรณ์
 • คลื่นชีวิต
  เริ่มออกอากาศ: 23 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ปริญ สุภารัตน์, อุรัสยา เสปอร์บันด์, หลุยส์ สก๊อต, จรินทร์พร จุนเกียรติ, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
 • แม่ของแผ่นดิน ตอน ร้อยป่าไว้ด้วยรัก
  เริ่มออกอากาศ: 6 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: มาสุ จรรยางค์ดีกุล, ฑาริกา อินสุวรรณ, ชานน ริกุลสุรกาน, ดวงตา ตุงคะมณี, สิปโปทัย ฉันทะสิริวัฒน์
 • พ่อครัวหัวป่าก์
  เริ่มออกอากาศ: 1 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: หลุยส์ สก๊อต, รณิดา เตชสิทธิ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, ดวงตา ตุงคะมณี

ละครช่อง 8

ละครช่อง True4U

ละครช่อง 3 Family

ละครช่อง Workpoint

 • ชะนีผีผลัก
  เริ่มออกอากาศ: 9 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: กวี ตันจรารักษ์, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, อัฐมา ชีวนิชพันธ์, จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
 • ขวัญใจไทยแลนด์
  เริ่มออกอากาศ: 8 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ หลุยส์ ไมอ๊อคชิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์

ละครช่อง Mono 29

ละครช่อง Bright TV