ละคร

ละครช่อง GMM25

 • Cherry Magic 30 ยังซิง
  เริ่มออกอากาศ: 9 ธ.ค. 66
  นำแสดงโดย: ตะวัน วิหครัตน์, ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์, หฤษฎ์ ชีวการุณ
 • ยอมเป็นของฮิม
  เริ่มออกอากาศ: 30 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: นิติกร ปานคร้าม, อรรถกร สอนยศ, ณัฏวัตร นพกรณัฐกฤต, ภาณุวัตน์ สมนาม, ศุภณัฐ สุดจินดา
 • Cooking Crush อาหารเป็นยังไงครับหมอ
  เริ่มออกอากาศ: 26 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: จุมพล อดุลกิตติพร, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, ตรัย นิ่มทวัฒน์, โอชิริส สุวรรณชีพ, ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์
 • Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม
  เริ่มออกอากาศ: 10 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: จิตรพล โพธิวิหค, ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ภาคิน คุณาอนุวิทย์, เปรมสินี รัตนโสภา
 • พี่ว้ากคะ รักหนูได้มั้ย!?
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน, อนันตา เตียวิรัตน์, ธัญญพัทธ์ อินยาวิเลิศ, พุทธิชา บุญมาศ, ธนเดช ดีสีสุข
 • Wednesday Club คนกลางแล้วไง
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ภวัต จิตต์สว่างดี, หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เค เลิศสิทธิชัย, กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์

ละครช่อง One 31

 • Club Friday The Series Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม ตอน รักนี้สีจาง (Fading Love)
  เริ่มออกอากาศ: 3 ธ.ค. 66
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, มทิรา ตันติประสุต, ธีรพงศ์ สุภาวงษ์, ธีรเวช สุภาวงษ์
 • 7 Days Before Valentine 7 วันก่อนวาเลนไทน์
  เริ่มออกอากาศ: 22 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: สมเจตน์ แซ่จาง, ณฐาภพ เคนจันทึก, เอกดนัย ใจสะอาด
 • Pit Babe The Series พิษเบ๊บ เดอะ ซีรีส์
  เริ่มออกอากาศ: 17 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์, กฤติน กิจจารุวรรณกุล, ศุภณัฐ เลาหะพานิช, เหมวิช ขวัญอำไพพันธุ์, ธนภณ เอี่ยมกำชัย
 • พี่เจตคนกลาง (Middleman's Love)
  เริ่มออกอากาศ: 10 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: กรภัทร์ ลำน้อย, ปริญญากรณ์ ขันสวะ, สิรภพ มานิธิคุณ, ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์
 • ชีวิตภาคสอง
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: นพพล โกมารชุน, จิรายุ ตันตระกูล, สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์, คริส หอวัง, ธยศทรณ์ ไวยฉัยยา
 • Club Friday The Series: Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม ตอน รักแท้เฉพาะที่
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, ศรัณย์ภัทร์ พีเดอร์เซน, สิรินาถ สุคันธรัต, ภูมิภัทร ถาวรศิริ, วิศรุต หิมรัตน์
 • ไลลาธิดายักษ์ 2
  เริ่มออกอากาศ: 1 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ, ฝน ธนสุนทร, นิโคล เทริโอ, ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์, ณปภัช ฐิตะกวิน
 • VIP รักซ่อนชู้
  เริ่มออกอากาศ: 11 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวาณิช, ภูธเนศ หงษ์มานพ, อรจิรา แหลมวิไล

ละครช่อง Workpoint

 • ศพกระซิบ
  เริ่มออกอากาศ: 26 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: พงศกร วงศ์เพียร, คมกริช พละไกร, โอบนิธิ กาญจนปรมาภา

ละครช่อง 3

 • ลางสังหรณ์
  เริ่มออกอากาศ: 25 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ภัทรชนน อ่อนสอาด, ธนทัต พรรณวิริยะกุล, อัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์, พงศกร สุเกียง, ณัฐภาสน์ ตันติเสถียรชัย
 • Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง
  เริ่มออกอากาศ: 3 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา, ปัญญา แม็คเชน, ฤทัยภัทร พัทธนนปภังกร, ภูร์ เพียงพอ, ธัชนนท์ ทองเภ้า
 • กลเกมรัก
  เริ่มออกอากาศ: 2 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์, กิตติภณ ทิพยทยารัตน์, รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร, เจลีลชา คัปปุน, ฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช
 • พรหมลิขิต
  เริ่มออกอากาศ: 18 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ราณี แคมเปน, วรินทร ปัญหกาญจน์, เด่นคุณ งามเนตร, พิจักขณา วงศารัตนศิลป์

ละครช่อง 8

 • Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน
  เริ่มออกอากาศ: 19 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, กันตพล ชมภูพันธ์, ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์, ณพนัช ธนติณตระกูล, ณฐาภพ เคนจันทึก
 • เรือนชฎานาง
  เริ่มออกอากาศ: 23 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, วงศกร ปรมัตถากร, หนึ่งธิดา โสภณ, ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์, ณัฐชา ชูมักเคอร์

ละครช่อง TrueID

 • สูตรลับขโมยใจ
  เริ่มออกอากาศ: 17 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: พฤกษ์ พานิช, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, อภิชญา พานิชตระกูล, เขมรัชต์ สุนทรนนท์, สุนารี ราชสีมา

ละครช่อง GagaOOLala

 • Playboyy The Series เล่นจนเป็นเรื่อง
  เริ่มออกอากาศ: 16 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ณรงค์เดช รุ่งอรุณ, พลัฏฐ์ ชยุตนิธิโรจน์, วสุธา พรหมชัยนันท์, วริศ เลิศจารุวงศ์, ปาม ปวเรศ

ละครช่อง 7

 • มนตราฟ้าฟื้น
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน, ญาณิศา ธีราธร, ภูษณะ บัวงาม, เฌอลีนน์ สตาฟฟี่, สุภาพร มะลิซ้อน
 • แม่โขง
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: มิกค์ ทองระย้า, หลุยส์ เฮสดาร์ซัน, ทัศนียา การสมนุช, ศรัณย่า ชุณหศาสตร์, ภูษณะ บัวงาม
 • ดาบเจ็ดสี
  เริ่มออกอากาศ: 15 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: รชฏ สกุลสิงห์ดุสิต, สัตตบงกช อารีรักษ์, อิสซาเบล โคปิเต่, ภูธนิน สินสมใจ, ภัทราภรณ์ เมาลี

ละครช่อง Prime

 • Faceless Love รักไม่รู้หน้า
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, สุภัสสรา ธนชาต, อิชิคาว่า พลาวเด้น, ภัชธร ธนวัฒน์, วรรณวิมล เจนอัศวเมธี

ละครช่อง TPBS

 • นางฟ้าไร้นาม
  เริ่มออกอากาศ: 3 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: นิศาชล สิ่วไธสง, รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, บุญส่ง นาคภู่, ภีมพล พาณิชย์ธำรง

ละครช่อง Viu

 • Shadow เงา / ล่า / ตาย
  เริ่มออกอากาศ: 31 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: ปราชญา เรืองโรจน์, ณธัช ศิริพงษ์ธร, ภัชทา จันทร์เงิน, ปูน มิตรภักดี, ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ

ละครช่อง iQIYI

 • พี่นักเลงที่รัก
  เริ่มออกอากาศ: 26 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: นิชคุณ ขจรบริรักษ์, กฤตนัน อัญชนานันท์, ธนทัต คูณอเนกสิ, จารุภพ เรืองสุวรรณ, เสฏฐนันท์ มนุญปิจุ

ละครช่อง Amarin

 • หลังคาใบบัว
  เริ่มออกอากาศ: 22 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, วฤธ ศิริสันธนะ, พลวิชญ์ เกตุประภากร, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, สันติสุข พรหมศิริ