ละคร

ละครช่อง 8

ละครช่อง 7

 • เพชรตัดเพชร
  เริ่มออกอากาศ: 7 ต.ค. 59
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารศ, มิกค์ ทองระย้า, อุษามณี ไวทยานนท์, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์
 • ยมบาลเจ้าขา ปี 2
  เริ่มออกอากาศ: 3 ต.ค. 59
  นำแสดงโดย: อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ธนากร ศรีบรรจง, อาทิตยา ทองวิชิต, คีตภัทร อันติมานนท์
 • นางฟ้าเปื้อนฝุ่น
  เริ่มออกอากาศ: 13 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: อัปสรสิริ อินทรคูสิน, ปรัชญ์ ปรมิณ, อาราดา พรหมพฤกษ์, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, นวพล ภูวดล
  ดู นางฟ้าเปื้อนฝุ่น ย้อนหลัง
 • ชื่นชีวา
  เริ่มออกอากาศ: 8 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ศรัณย์ ศิริลักษณ์, คามิลล่า กิตติวัฒน์, ณทรรศชัย จรัสมาส, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์
  ดู ชื่นชีวา ย้อนหลัง
 • ยายกะลา ตากะลี
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ลฎาภา รัชตะอมรโชติ, อรุชา โตสวัสดิ์, ทีฆายุ รักษาพราหมณ์, อภิษฐา คล้ายอุดม, ศิริพร สุวรรณไตรภพ
 • บัลลังก์หงส์
  เริ่มออกอากาศ: 30 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ภัทรเดช สงวนความดี, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ศุกล ศศิจุลกะ, แวร์ โซว
  ดู บัลลังก์หงส์ ย้อนหลัง
 • ข้ามาคนเดียว
  เริ่มออกอากาศ: 26 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: วงศกร ปรมัตถากร, วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร, อานัส ฬาพานิช, กวินตรา โพธิจักร, วาทิต โสภา
  ดู ข้ามาคนเดียว ย้อนหลัง
 • เทพธิดาป่าคอนกรีต
  เริ่มออกอากาศ: 21 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ศรัณย่า ชุณหศาสตร์, พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์, กัญญา รัตนเพชร์, ภูษณะ บัวงาม, นพพล พิทักษ์โล่พานิช

ละครช่อง GMM 25

ละครช่อง 3

ละครช่อง 3 SD

 • มายาฉิมพลี
  เริ่มออกอากาศ: 23 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: กันติพัส นาคปั้น, อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์, ณัฐชยา มั่งนิมิตร, พิศมัย วิไลศักดิ์, เวนย์ ฟอลโคเนอร์
 • ม่านดอกงิ้ว
  เริ่มออกอากาศ: 11 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ณฐณพ ชื่นหิรัญ, พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน, ชณิตา ภูวพิพัฒน์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ศานติ สันติเวชกุล
  ดู ม่านดอกงิ้ว ย้อนหลัง

ละครช่อง One

 • ร่างใหม่ หัวใจเดิม
  เริ่มออกอากาศ: 20 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ธีรภัทร์ สัจจกุล, วรรณรท สนธิไชย, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, ภพธร สุนทรญาณกิจ, พิตต้า ณ พัทลุง
 • เงาอโศก
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ฌอห์ณ จินดาโชติ, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า, สาวิตรี สามิภักดิ์, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • สลักจิต
  เริ่มออกอากาศ: 27 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, เต็มฟ้า กฤษณายุธ, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
 • SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
  เริ่มออกอากาศ: 20 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ปราชญา เรืองโรจน์, พีรวัส แสงโพธิรัตน์, ฐิติภูมิ เดชะอภัยคุณ, นีร สุวรรณมาศ, อลิส ทอย
 • โสด Stories
  เริ่มออกอากาศ: 7 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ฌอห์ณ จินดาโชติ, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์, อิสริยะ ภัทรมานพ

ละครช่อง Workpoint

 • แรงชัง
  เริ่มออกอากาศ: 12 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: กันต์ กันตถาวร, เทย่า โรเจอร์, ภัครมัย โปตระนันท์, ณัฏฐ์ กิจจริต, สรัลชนา อภิสมัยมงคล

ละครช่อง PPTV

 • ผมม้าหน้าเต่อ
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: พลอย ศรนรินทร์, สมัชญา อัศวนิเวศน์, ชนิดา ศรีจิรานนท์, ชาลีดา กิลเบิร์ต, ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์

ละครช่อง True4U

ละครช่อง 9

 • สงครามไฮสคูล
  เริ่มออกอากาศ: 7 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ภวัต จิตต์สว่างดี, ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม, กฤตภัค อุดมพานิช, สิทธิวัฒน์ อิ่มเอิบปฐม, รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์
 • หลอนเดอะซีรี่ส์
  เริ่มออกอากาศ: 6 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, ปกฉัตร เทียมชัย, มิณฑิตา วัฒนกุล, มนัญญา ตริยานนท์, รอง เค้ามูลคดี