ละคร

ละครช่อง One 31

 • Why R U The Series เพราะรักใช่เปล่า
  เริ่มออกอากาศ: 24 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา, พฤกษ์ พานิช, กานต์ กฤษณะพันธ์, สิทธิโชค เผือกพูลผล, เจณิสตา พัฒนศิริวิศว
 • หนี้เสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 16 ธ.ค. 62
  นำแสดงโดย: นุสบา ปุณณกันต์, หนึ่งธิดา โสภณ, พาริส อินทรโกมาลย์สุต, พีท ทองเจือ, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ
 • 4 เทพผู้พิทักษ์
  เริ่มออกอากาศ: 10 ธ.ค. 62
  นำแสดงโดย: กฤษกร กนกธร, ณิชา ปิยะวัฒนานนท์, เพชร โบราณินทร์, ซูซานน่า เรโนล, วิทยา เทพทิพย์

ละครช่อง GMM 25

 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน รักที่ไม่มีใครรู้
  เริ่มออกอากาศ: 18 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: อภิญญา สกุลเจริญสุข, ชานนท์ อักขระชาตะ, พศุตม์ บานแย้ม, สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ
 • เทวดาท่าจะรัก Angel Beside Me
  เริ่มออกอากาศ: 18 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, รมิดา จีรนรภัทร, ปองกูล สืบซึ้ง, กรภพ จันทร์เจริญ, จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์
 • นางสาว 18 มงกุฎ
  เริ่มออกอากาศ: 15 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: จริญญา ศิริมงคลสกุล, โทนี่ รากแก่น, ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, ชนิกานต์ ตังกบดี, มาริสา แอนนิต้า
 • Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน รักไม่มีตัวตน
  เริ่มออกอากาศ: 14 ธ.ค. 62
  นำแสดงโดย: ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, บัวชมพู ฟอร์ด, เกวลิน อุดมอักษร, อาภัสรา เลิศประเสริฐ , ณัฐกิตติ์ นันทพานิช
 • One Night Steal แผนรักสลับดวง
  เริ่มออกอากาศ: 24 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: สุทัตตา อุดมศิลป์, พีรวัส แสงโพธิรัตน์, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, หฤษฎ์ ชีวการุณ, สุพิชชา สุบรรณพงษ์

ละครช่อง 3

 • ฟ้าฝากรัก
  เริ่มออกอากาศ: 15 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: พงศกร เมตตาริกานนท์, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล, ชีรณัฐ ยูสานนท์, วิทยา วสุไกรไพศาล
 • ผมอาถรรพ์
  เริ่มออกอากาศ: 13 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, รณิดา เตชสิทธิ์, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, นิธิตรา เชาว์พยัคฆ์, อัญษนา บุรานันท์
 • ซ่อนเงารัก
  เริ่มออกอากาศ: 10 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์, อรเณศ ดีคาบาเลส, ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า, วีรภัฎ อ่อนสอาด, ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี
 • มือปราบข้าวสารเสก
  เริ่มออกอากาศ: 6 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: กัมมัญญ์ กลมแก้ว, ภูริตา สุปินชมภู, โกสินทร์ ราชกรม, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์

ละครช่อง 8

 • เรือนสายสวาท
  เริ่มออกอากาศ: 14 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: หยาดทิพย์ ราชปาล, แคทรียา อิงลิช, เขตต์ ฐานทัพ, อรจิรา แหลมวิไล, จิระ ด่านบวรเกียรติ
 • สางนางพราย
  เริ่มออกอากาศ: 25 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, กรรณาภรณ์ พวงทอง, วิทยา วสุไกรไพศาล, จรรยา ธนาสว่างกุล

ละครช่อง AmarinTV

 • ทะเลแปร
  เริ่มออกอากาศ: 11 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: วงศกร ปรมัตถากร, นาวิน เยาวพลกุล, ยงวรี งามเกษม, แคทรียา อิงลิช

ละครช่อง 7

ละครช่อง LINE TV

 • One Year 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 28 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: สัญญา คุณากร, คัทลียา แมคอินทอช, จิรายุ ละอองมณี, ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, เฌอปราง อารีย์กุล