ละคร

ละครช่อง iQIYI

 • เสียดาย
  เริ่มออกอากาศ: 4 ธ.ค. 63
  นำแสดงโดย: ชิชา อมาตยกุล, ศรนรินทร์ บุญผ่อง, แพรวพรรณรายณ์ ศันสนะพิทยากร, ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, ณธัช ศิริพงษ์ธร

ละครช่อง GMM 25

 • คุณแม่มาเฟีย
  เริ่มออกอากาศ: 2 ธ.ค. 63
  นำแสดงโดย: มาช่า วัฒนพานิช, วิลลี่ แมคอินทอช, สรัลชนา อภิสมัยมงคล, ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, พาทิศ พิสิฐกุล
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน แม่เลี้ยง
  เริ่มออกอากาศ: 28 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: อามีนา กูล, อภิรดี ภวภูตานนท์, รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, อัครวุฒิ มังคลสุต, สุรพล พูนพิริยะ
 • ต้นหนชลธี
  เริ่มออกอากาศ: 13 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง, ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล, ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต, พลอยชมพู ศุภทรัพย์
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน รักในแรงแค้น
  เริ่มออกอากาศ: 24 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: วิลลี่ แมคอินทอช, ซอนย่า คูลลิ่ง, รุจิรา ช่วยเกื้อ

ละครช่อง WeTV

 • พฤติการณ์ที่ตาย Manner of Death
  เริ่มออกอากาศ: 30 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ภากร ธนศรีวนิชชัย, ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์, สพล อัศวมั่นคง, ณัฐวรา วงศ์วาสนา, ภัทร เอกแสงกุล
 • อาทิตย์อัสดง After Dark
  เริ่มออกอากาศ: 17 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: กัญญาภัค พงษ์ศักดิ์, ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์, ชาราฎา อิมราพร, จันทร์สม กุลเทิดทูน, เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี

ละครช่อง 3

 • ตราบฟ้ามีตะวัน
  เริ่มออกอากาศ: 19 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ปริญ สุภารัตน์, สุภัสสรา ธนชาต, ปรมะ อิ่มอโนทัย, ศิริลักษณ์ คอง, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์
 • Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นYรัก
  เริ่มออกอากาศ: 11 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: สุรเดช พินิวัตร์, วโรดม เข็มมณฑา, ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี, กาด พลอยสุภา, ดุล ร่มจำปา
 • สัญญารัก สัญญาณลวง
  เริ่มออกอากาศ: 16 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: เด่นคุณ งามเนตร, ภูริตา สุปินชุมภู, พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย, ศรุต นวประดิษฐกุล
 • ร้อยเล่ห์มารยา
  เริ่มออกอากาศ: 5 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ราณี แคมเปน, หลุยส์ สก๊อตต์, ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด, ฐกฤต ตวันพงค์

ละครช่อง 7

 • ล่าท้าชน
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, ทัศนียา การสมนุช, วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ชนกันต์ พูนศิริวงศ์, ณศมน นิยมเดชา
 • หนี้เกียรติยศ
  เริ่มออกอากาศ: 3 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน, อาภา ภาวิไล, รัญดภา มันตะลัมพะ, นนทพันธ์ ใจกันทา, อมีนา พินิจ
 • จากศัตรูสู่หัวใจ
  เริ่มออกอากาศ: 30 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: พัชราภา ไชยเชื้อ, มิกค์ ทองระย้า, พีท ทองเจือ, ปาณิชดา แสงสุวรรณ, ทองภูมิ สิริพิพัฒน์

ละครช่อง One 31

 • คดีรักข้ามภพ
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, นัฐฐพนท์ ลียะวณิช, เอมี่ กลิ่นประทุม, เรวิญานันท์ ทาเกิด
 • สูตรรักแซ่บอีหลี
  เริ่มออกอากาศ: 10 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: กฤษกร กนกธร, ณปภัช ฐิตะกวิน, พรภิรมย์ พินทะปะกัง, ศุภกร กิจสุวรรณ, สุพรรณษา เวชกามา
 • TharnType The Series 2
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, พชร สวนศรี, ฉลองรัฐ นอบสำโรง, ณภัทร สีนาคล้วน
 • เลดี้บานฉ่ำ
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ภรภัทร ศรีขจรเดชา, มารี เบรินเนอร์, รัชชานนท์ สุประกอบ, โก๊ะตี๋ อารามบอย, ปอยฝ้าย มาลัยพร

ละครช่อง Amarin TV

 • บังเกิดเกล้า
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, ศรราม เทพพิทักษ์, อมีนา กูล, สิทธา สภานุชาติ, วิทยา วสุไกรไพศาล

ละครช่อง 8

 • เพลิงภริยา
  เริ่มออกอากาศ: 27 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์, แคทรียา อิงลิช, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, อามีนา กุล
 • ขุมทรัพย์ลำโขง
  เริ่มออกอากาศ: 20 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: พศุตม์ บานแย้ม, สาวิกา ไชยเดช, จิระ ด่านบวรเกียรติ, สมชาย เข็มกลัด, สราวุธ มาตรทอง

ละครช่อง LINE TV

 • แปลรักฉันด้วยใจเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 22 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, ปองพล ปัญญามิตร, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, คริสเตียน จุราพร บอส
 • The Graduates บัณฑิตเจ็บใหม่
  เริ่มออกอากาศ: 7 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: พิชญะ นิธิไพศาลกุล, พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์, ภูษณุ วงศาวณิชชากร

ละครช่อง Mono 29

ละครช่อง AIS PLAY