ละคร

ละครช่อง 3

 • ใส่รักป้ายสี
  เริ่มออกอากาศ: 29 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์, ปราชญา เรืองโรจน์, พัฐสิฐ เพิ่มพูลสวัสดิ์, ภูษณุ วงศาวณิชชากร, ฑันท์ชิย์ บำรุงกิจ
 • กะรัตรัก
  เริ่มออกอากาศ: 20 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: แอน ทองประสม, จิรายุ ตั้งศรีสุข, นิศาชล ต้วมสูงเนิน, ดอม เหตระกูล, ไฟซัล นากิ๊บ
 • เกมรักสลับมิติ Switch On
  เริ่มออกอากาศ: 19 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: สุชาร์ มานะยิ่ง, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, ชินวุฒิ ชิน ชินวุฒิ, วรพรต ฝั่นธรรมครั้ง, ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย
 • สุดร้ายสุดรัก
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: อเล็กซ์ เรนเดลล์, นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, วศิน อัศวนฤนาท, บุศย์สิริ รัตนาไพศาลสุข, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น
 • จากสูญถึงสิบ
  เริ่มออกอากาศ: 1 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์, อนุสรณ์ มณีเทศ, สมชาย เข็มกลัด, ฑันท์ชิย์ บํารุงกิจ, เจสัน ยัง
 • เกมล่าทรชน
  เริ่มออกอากาศ: 28 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ปริญ สุภารัตน์, ณฐพร เตมีรักษ์, จรณ โสรัตน์, พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์, นรภัท ฐิตะกวิน
 • นางฟ้าอสูร
  เริ่มออกอากาศ: 19 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ปวิช เวียงนนท์, แจ็คกี้ ชาเคอลีน, ก้อง ห้วยไร่, ศรันฉัตร มิตรชัย, นาท ภูวนัย
 • Help Me คุณผีช่วยด้วย
  เริ่มออกอากาศ: 19 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, เดียร์น่า ฟลีโป, ปาริธ ทิมทอง, กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล, สมิทธิ ลิขิตมาศกุล

ละครช่อง 7

 • ปล้นลอยฟ้า
  เริ่มออกอากาศ: 25 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: กรรญกฤต อรรควงษ์, บารมิตา สาครจันทร์, วาทิต โสภา, กมลวรรณ ศรีวิไล, นนทพันธ์ ใจกันทา
 • รางรักพรางใจ
  เริ่มออกอากาศ: 23 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์, เกศรินทร์ น้อยผึ้ง, รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน, พรชดา วราพชระ, พูลภัทร อัตถปัญญาพล
 • พริกกับเกลือ
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: ธันวา สุริยจักร, ซอนญ่า สิงหะ, กรรญกฤต อรรควงษ์, พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์, ริญญารัตน์ วัชรโรจน์ศิริ
 • ธิดาวานร
  เริ่มออกอากาศ: 20 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: จุติ จำเริญเกตุประทีป, ชรินพร เงินเจริญ, ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์, ปริตา ไชยรักษ์, พัฒนิดา พุ่มชูแสง
 • กองป่วนก๊วนเหลือเชื่อ
  เริ่มออกอากาศ: 17 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ตากเพชร เลขาวิจิตร, แก้วใส คริสตัล, สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย, พัฒนิดา พุ่มชูแสง, วาทิต โสภา

ละครช่อง One 31

 • วิมานทราย
  เริ่มออกอากาศ: 24 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, ณิชชา โชคประจักษ์ชัด, เรวิญานันท์ ทาเกิด, โชแปง นุชอินทรา
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน Unhappy Birthday
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: แซมมี่ เคาวเวลล์, พุฒิชัย เกษตรสิน, ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ณัฐวรา วงศ์วาสนา
 • พระจันทร์แดง
  เริ่มออกอากาศ: 1 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, อรเณศ ดีคาบาเลส, จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, พรสรวง รวยรื่น, อัครัฐ นิมิตรชัย
 • ภูผาผีคุ้ม
  เริ่มออกอากาศ: 11 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: เพชร โบราณินทร์, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม, อัครวุฒิ มังคลสุต, พลอยไพลิน ลิมปนเวทยานนท์

ละครช่อง GMM 25

 • Baker Boys รักของผม...ขนมของคุณ
  เริ่มออกอากาศ: 24 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: ฐานัฐพ์ โลห์คุณสมบัติ, ปราชญา เรืองโรจน์, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, ภัทร เอกแสงกุล, จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์
 • แค่เพื่อนครับเพื่อน
  เริ่มออกอากาศ: 29 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ภวัต จิตต์สว่างดี, กรภัทร์ เกิดพันธุ์, ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร, พรรษา วอสเบียน, จิตรพล โพธิวิหค
 • สั่งใจให้หยุดรักเธอ Irresistible
  เริ่มออกอากาศ: 4 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, สุชาร์ มานะยิ่ง, กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ภัชธร ธนวัฒน์

ละครช่อง PPTV

 • เกมรักเกมพยาบาท
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: อุษามณี ไวทยานนท์, อัชชา นามปาน, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, ปรเมศร์ น้อยอ่ำ
 • The Messenger กามเทพผิดคิว
  เริ่มออกอากาศ: 1 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม, ศุภนาฎ จิตตลีลา, ชินวุฒ อินทรคูสิน
 • Bangkok Zero บางกอก ซีโร่
  เริ่มออกอากาศ: 1 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา, กมลวัชรธรรม สุวิทยาวัฒน์, อนงค์นาถ ยูสานนท์, สุเมธ องอาจ, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

ละครช่อง TPBS

 • Reunion เรียนอยู่นี่
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: รอง เค้ามูลคดี, ปนัดดา โกมารทัต, อุทุมพร ศิลาพันธ์, วิยะดา อุมารินทร์, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว

ละครช่อง 8

 • สูตรเล่ห์เสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 1 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: อินทัช เหลียวรักวงศ์, ชลฤดี อมรลักษณ์, มิเชล เบอร์แมน, อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล, ปรียาดา สิทธาไชย

ละครช่อง True Asian

 • My Sassy Girl ยัยตัวร้ายกับนายกระจั๊วะ
  เริ่มออกอากาศ: 11 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, จริญญา ศิริมงคลสกุล, พงศภัทร์ กันคำ, อานนท์ สายแสงจันทร์, ธัญพร สนธิขันธ์

ละครช่อง LINE TV

 • My Mate Match
  เริ่มออกอากาศ: 9 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ธนกร กุลจรัสสมบัติ, เจษฎากร บัณฑิต, กษม กาญจนวัฒนา, พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์, จิราวรรณ แสงจันทร์