ละคร

ละครช่อง Mono 29

 • หัวใจและไกปืน
  เริ่มออกอากาศ: 10 ต.ค. 59
  นำแสดงโดย: ปรีติ บารมีอนันต์, จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร, เบนจามิน วาร์นี, ณัฐชา เจกะ, นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์

ละครช่อง 8

ละครช่อง 7

 • คู่ป่วน ก๊วนกวนผี
  เริ่มออกอากาศ: 9 ต.ค. 59
  นำแสดงโดย: ปรัชญ์ ปรมิณ, จาด้า อินโตร์เร, อาทิตยา ทองวิชิต, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์
 • เพชรตัดเพชร
  เริ่มออกอากาศ: 7 ต.ค. 59
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารศ, มิกค์ ทองระย้า, อุษามณี ไวทยานนท์, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์
  ดู เพชรตัดเพชร ย้อนหลัง
 • ยมบาลเจ้าขา ปี 2
  เริ่มออกอากาศ: 3 ต.ค. 59
  นำแสดงโดย: อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ธนากร ศรีบรรจง, อาทิตยา ทองวิชิต, คีตภัทร อันติมานนท์
 • นางฟ้าเปื้อนฝุ่น
  เริ่มออกอากาศ: 13 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: อัปสรสิริ อินทรคูสิน, ปรัชญ์ ปรมิณ, อาราดา พรหมพฤกษ์, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, นวพล ภูวดล
  ดู นางฟ้าเปื้อนฝุ่น ย้อนหลัง
 • ชื่นชีวา
  เริ่มออกอากาศ: 8 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ศรัณย์ ศิริลักษณ์, คามิลล่า กิตติวัฒน์, ณทรรศชัย จรัสมาส, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์
  ดู ชื่นชีวา ย้อนหลัง
 • ยายกะลา ตากะลี
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ลฎาภา รัชตะอมรโชติ, อรุชา โตสวัสดิ์, ทีฆายุ รักษาพราหมณ์, อภิษฐา คล้ายอุดม, ศิริพร สุวรรณไตรภพ
 • บัลลังก์หงส์
  เริ่มออกอากาศ: 30 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ภัทรเดช สงวนความดี, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ศุกล ศศิจุลกะ, แวร์ โซว
  ดู บัลลังก์หงส์ ย้อนหลัง

ละครช่อง GMM 25

ละครช่อง 3

 • นาคี
  เริ่มออกอากาศ: 26 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ภูภูมิ พงศ์ภาณุ, ณฐพร เตมีรักษ์, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, ฉัตรฑริกา สิทธิพรม, ธนากร โปษยานนท์
 • นางอาย
  เริ่มออกอากาศ: 24 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: วรินทร ปัญหกาญจน์, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, ชนกสุดา รักษนาเวส, คารีสา สปริงเก็ตต์, จิตรภาณุ กลมแก้ว
 • ดวงใจพิสุทธิ์
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, มทิรา ตันติประสุต, ทิพย์รดา ไมเออร์, ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์, รินลณี ศรีเพ็ญ
  ดู ดวงใจพิสุทธิ์ ย้อนหลัง

ละครช่อง 3 SD

 • มายาฉิมพลี
  เริ่มออกอากาศ: 23 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: กันติพัส นาคปั้น, อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์, ณัฐชยา มั่งนิมิตร, พิศมัย วิไลศักดิ์, เวนย์ ฟอลโคเนอร์

ละครช่อง One

 • ร่างใหม่ หัวใจเดิม
  เริ่มออกอากาศ: 20 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ธีรภัทร์ สัจจกุล, วรรณรท สนธิไชย, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, ภพธร สุนทรญาณกิจ, พิตต้า ณ พัทลุง
 • เงาอโศก
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ฌอห์ณ จินดาโชติ, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า, สาวิตรี สามิภักดิ์, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ละครช่อง Workpoint

 • แรงชัง
  เริ่มออกอากาศ: 12 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: กันต์ กันตถาวร, เทย่า โรเจอร์, ภัครมัย โปตระนันท์, ณัฏฐ์ กิจจริต, สรัลชนา อภิสมัยมงคล

ละครช่อง PPTV

 • ผมม้าหน้าเต่อ
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: พลอย ศรนรินทร์, สมัชญา อัศวนิเวศน์, ชนิดา ศรีจิรานนท์, ชาลีดา กิลเบิร์ต, ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์

ละครช่อง True4U