ละคร

ละครช่อง 7

ละครช่อง One 31

 • เรือนไหมมัจจุราช
  เริ่มออกอากาศ: 14 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงส์มานพ, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, อภิษฎา เครือคงคา
 • TharnType the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ
  เริ่มออกอากาศ: 7 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, สุทธิณัฐ อึ้งตระกูล, กิตติภัทร แก้วเจริญ, ณัฏฐ์ธรรศ คุณากรเกียรติ
 • รักฉุดใจนายฉุกเฉิน My Ambulance
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: ดาวิกา โฮร์เน่, ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, วงศ์รวี นทีธร, กัญญาวีร์ สองเมือง, ธิติ มหาโยธารักษ์
 • ฤกษ์สังหาร
  เริ่มออกอากาศ: 26 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ฌอห์ณ จินดาโชติ, ภพธร สุนทรญาณกิจ, คามิลล่า กิตติวัฒน์, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล
 • ภาตุฆาต
  เริ่มออกอากาศ: 19 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: ภรภัทร ศรีขจร, ศรัณย์ นราประเสริฐกุล, คัทลียา แมคอินทอช, รัดเกล้า อามระดิษ, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

ละครช่อง GMM 25

 • Blacklist นักเรียนลับ บัญชีดำ
  เริ่มออกอากาศ: 13 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: กรภัทร์ เกิดพันธุ์, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, ภวัต จิตต์สว่างดี, สัตบุตร แลดิกี, คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล
 • Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน หลง...รัก
  เริ่มออกอากาศ: 12 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: คริส หอวัง, ยุทธนา เปื้องกลาง, ศรัณยู ประชากริช, ศกุนตลา เทียนไพโรจน์
 • Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว
  เริ่มออกอากาศ: 12 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ตะวัน วิหครัตน์, ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง, กวิน แคสกี้, ปลื้ม พงษ์พิศาล
 • Bangkok Buddies ใจกลางเมือง
  เริ่มออกอากาศ: 27 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, นฤภรกมล ฉายแสง, วายุ เกษสุวิทย์, เอกพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ, ธนดล เอื้อพงษ์
 • Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน รักไม่รู้จบ
  เริ่มออกอากาศ: 14 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: เอมี่ กลิ่นประทุม, นัฐฐพนท์ ลียะวณิช , พิษณุ นิ่มสกุล , ดนัย จารุจินดา, มาติกา อรรถกร
 • แม่มดเจ้าเสน่ห์
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, วรรณรท สนธิไชย, กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต, พลอยชมพู ศุภทรัพย์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง
 • แรงเทียน
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วงศกร ปรมัตถากร, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, หยาดทิพย์ ราชปาล, วิรายา ภัทรโชคชัย
 • เจ้าหญิงเม็ดทราย
  เริ่มออกอากาศ: 24 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: วรเวช ดานุวงศ์, จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์, วีรยุทธ จันทร์สุข

ละครช่อง 5

 • เลือดสุพรรณ
  เริ่มออกอากาศ: 12 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, พรภัสร์ชนก สมบูรณ์, พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล, ณัฎณิชา ไชยบุตร, ไปรยาพิณ เจริญวิชิตไชยเดช

ละครช่อง 3

 • เฮฮา (เมีย) นาวี
  เริ่มออกอากาศ: 3 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ฐกฤต ตวันพงค์, นันทนัช โล่ห์สุวรรณ, วิวิศน์ บวรกีรติขจร, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม
 • ทิวาซ่อนดาว
  เริ่มออกอากาศ: 28 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: คณิน ชอบประดิถ, ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, ปารีณา บุศยศิริ
 • ลิขิตรักข้ามดวงดาว
  เริ่มออกอากาศ: 17 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: ณเดชน์ คูกิมิยะ, ภีรนีย์ คงไทย, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, กมลเนตร เรืองศรี, สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล
 • เพลิงรักเพลิงแค้น
  เริ่มออกอากาศ: 12 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, วรัทยา นิลคูหา, ศรีริต้า เจนเซ่น, ปรมะ อิ่มอโนทัย, ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล
 • ลิขิตแห่งจันทร์
  เริ่มออกอากาศ: 30 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: คณิน ชอบประดิถ, พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, ณัฐวรา วงศ์วาสนา, ฐกฤต ตวันพงค์
 • นายยิ้มมะยมหวาน
  เริ่มออกอากาศ: 22 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: สรวิชญ์ สุบุญ, มิเชล เบอร์แมนน์, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล, ศิระ แพทย์รัตน์

ละครช่อง LINE TV

 • Instinct ซ่อน ล่า หน้าสัตว์
  เริ่มออกอากาศ: 26 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์, เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี, กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา, ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์
 • With Love the Series รักต่อไม่รอแล้วนะ
  เริ่มออกอากาศ: 24 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม, นันทิพัฒน์ ศิโรรัตนพาณิชย์, ศิวัช จำลองกุล, ศศรส สุวัฒนาพร, เจตนิพัทธ์ โลหะการก

ละครช่อง 8

 • เล่ห์รัญจวน
  เริ่มออกอากาศ: 23 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, เวฬุรีย์ ดิษยบุตร, นิดา พัชรวีระพงษ์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ธนพล นิ่มทัยสุข
 • เพลิงริษยา
  เริ่มออกอากาศ: 18 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: อัปสรสิริ อินทรคูสิน, ชลิดา กล่ำปาน, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล, เขมนาฏ ธจิรมงคลกิตต์

ละครช่อง TPBS

 • ลูกเหล็ก เด็กชอบยก Clean and Jerk
  เริ่มออกอากาศ: 22 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: พัศชนันท์ เจียจิรโชติ, รชยา ทัพพ์คุณานนต์, มณิภา รู้ปัญญา, พลวิชญ์ เกตุประภากร, ณัชพล รัตนมงคล

ละครช่อง True4U

 • My Dear Warrior มหัศจรรย์รักข้ามกระดาษ
  เริ่มออกอากาศ: 9 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์, วรท มรรคดวงแก้ว, ฉัตรา โบ๊ด, คลาวเดีย จักรพันธุ์

ละครช่อง Mono 29

 • สายบู๊ ฟัด จัด หนัก
  เริ่มออกอากาศ: 25 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: กนกฉัตร มรรยาทอ่อน, กรกมล เจริญชัย, ณัชชา จันทพันธ์, กิจเกษม แมคแฟดเดน, กล้วยไม้ พิกุลแย้ม