ละคร

ละครช่อง 7

 • กองป่วนก๊วนเหลือเชื่อ
  เริ่มออกอากาศ: 17 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ตากเพชร เลขาวิจิตร, แก้วใส คริสตัล, สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย, พัฒนิดา พุ่มชูแสง, วาทิต โสภา

ละครช่อง True Asian

 • My Sassy Girl ยัยตัวร้ายกับนายกระจั๊วะ
  เริ่มออกอากาศ: 11 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, จริญญา ศิริมงคลสกุล, พงศภัทร์ กันคำ, อานนท์ สายแสงจันทร์, ธัญพร สนธิขันธ์

ละครช่อง One 31

 • ภูผาผีคุ้ม
  เริ่มออกอากาศ: 11 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: เพชร โบราณินทร์, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม, อัครวุฒิ มังคลสุต, พลอยไพลิน ลิมปนเวทยานนท์
 • ส่งร้อนเสิร์ฟรัก Bite Me
  เริ่มออกอากาศ: 29 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: กิดาการ ฉัตรแก้วมณี, ศิวัช จำลองกุล, เสฏฐนันท์ มนุญปิจุ, อติรุจ แสงเทียน, ริณา ฉัตรอมรชัย

ละครช่อง LINE TV

 • My Mate Match
  เริ่มออกอากาศ: 9 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ธนกร กุลจรัสสมบัติ, เจษฎากร บัณฑิต, กษม กาญจนวัฒนา, พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์, จิราวรรณ แสงจันทร์

ละครช่อง GMM 25

 • สั่งใจให้หยุดรักเธอ Irresistible
  เริ่มออกอากาศ: 4 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, สุชาร์ มานะยิ่ง, กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ภัชธร ธนวัฒน์

ละครช่อง PPTV

 • Bangkok Zero บางกอก ซีโร่
  เริ่มออกอากาศ: 1 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา, กมลวัชรธรรม สุวิทยาวัฒน์, อนงค์นาถ ยูสานนท์, สุเมธ องอาจ, ดุจดาว วัฒนปกรณ์
 • ลวง ฆ่า ล่า รัก
  เริ่มออกอากาศ: 25 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: สาวิกา ไชยเดช, พศุตม์ บานแย้ม, คารีสา สปริงเก็ตต์, ชยา ชญานิศ, ณัฐ ศักดาทร

ละครช่อง WeTV

 • อุ่นไอในใจเธอ Put Your Head On My Shoulder
  เริ่มออกอากาศ: 26 ก.ย. 64
  นำแสดงโดย: ฐิติภูมิ เดชะอภัยคุณ, นิลาวัลย์ เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์, ชณันภัสร์ กมลคีรีลักษณ์
 • Peach of Time
  เริ่มออกอากาศ: 30 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: ชอยแจฮยอน, กานต์ กฤษณะพันธ์, สิทธิโชค เผือกพูลผล

ละครช่อง 3

 • อีสาวอันตราย
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ย. 64
  นำแสดงโดย: นันทนัช โล่สุวรรณ, กันต์ดนัย ชื่นหิรัญ, กัมมัญญ์ กลมแก้ว, ญาณิน วิสมิตะนันทน์, รอน บรรจงสร้าง
 • พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ย. 64
  นำแสดงโดย: มทิรา ตันติประสุต, วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล, ชาคริต แย้มนาม, กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์, กิตติ์รวี เจียงธนาโรจน์
 • ดวงตาที่ 3
  เริ่มออกอากาศ: 31 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: เจมส์ มาร์, นิษฐา จิรยั่งยืน, ณปภา ตันตระกูล, นัทธวัชร์ แก้วบัวสาย, ปราโมทช์ เทียนชัยเกิด
 • รักวุ่นวาย ยัยตัวป่วน
  เริ่มออกอากาศ: 27 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: อารักษ์ อมรศุภศิริ, ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์, มาลินี แอคเดอเลค โคทส์, ณัฏฐ์ กิจจริต .. ตุลา, ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง

ละครช่อง TPBS

 • อาชญากล คน 5G
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ย. 64
  นำแสดงโดย: พลวิชญ์ เกตุประภากร, สุทัตตา อุดมศิลป์, อัฒรุต คงราศรี, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, ชลาทิศ ตันติวุฒิ
 • ลิเก ๑๐๐ ล้าน (วิว)
  เริ่มออกอากาศ: 28 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา, ศรันฉัตร์ สมบูรณ์
 • Super แม้น
  เริ่มออกอากาศ: 21 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, ภาลฎา ฐิตะวชิระ

ละครช่อง iQiyi

 • 7 Project
  เริ่มออกอากาศ: 30 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: พงศภัค อุดมโภชน์, กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์, นพณัฐ กันทะชัย, วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์, ซาแมนท่า เมลานี่ โค้ทส์