ละคร

ละครช่อง Tiktok

ละครช่อง One 31

 • วันทอง
  เริ่มออกอากาศ: 1 มี.ค. 64
  นำแสดงโดย: ดาวิกา โฮร์เน่, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ชาคริต แย้มนาม, กฤษกร กนกธร, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์
 • รักนะน้องชาย รักนายครับผม
  เริ่มออกอากาศ: 5 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: ภูวริทธิ์ ตั้งโนนสูง, ธรรศ อินทร์ธิราช, กฤตธัช สารทรานนท์, ปิติ ดุสิตศานติ์, พาสิศร์ ฑีฆาอุตมากร
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน เรื่องเศร้าของคนโสด
  เริ่มออกอากาศ: 5 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ปกรณ์ ลัม, ปรียาดา สิทธาไชย, เกวลิน อุดมอักษร, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 • ดงพญาเย็น
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: ชลวิทย์ มีทองคำ, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา, อัครัฐ นิมิตรชัย, ศักราช ศรีวังพล
 • แก้วลืมคอน
  เริ่มออกอากาศ: 27 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, ดอม เหตระกูล, กรณ์ ศิริสรณ์, อัมรินทร์ นิติพน, สิรีภรณ์ ยุกตะทัต
 • รักนะขอรับ
  เริ่มออกอากาศ: 9 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: รชตะ หัมพานนท์, สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, พรนภา เทพทินกร, ณัฏฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน โลกใบที่สอง
  เริ่มออกอากาศ: 8 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: จีรนันท์ มะโนแจ่ม, กฤษฎา พรเวโรจน์, อินทัช เหลียวรักวงศ์, นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล , ฐปนัท สัตยานุรักษ์
 • รักวุ่นวายเจ้าชายกบ
  เริ่มออกอากาศ: 4 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, วรรณรท สนธิไชย, ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, นิชาภา ชัยนุภาพงษ์, พาทิศ พิสิฐกุล

ละครช่อง Bugaboo.TV

 • มัธยมบ้านเฮา
  เริ่มออกอากาศ: 24 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: วิทวัส พันเล่, บุณรดา หวังเทวีวรกุล, อธิปเดช พุทธสงกรานต์, พรพรรณ แซงจันดา, ศิริวาลี เซ็งชิง อุย

ละครช่อง 3

 • นับสิบจะจูบ
  เริ่มออกอากาศ: 24 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: นพเก้า เดชาพัฒนคุณ, ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, ศิริกร คณานุรักษ์, ศุภชีพ ชนะภัย, ภรัณยู สุขสำราญ
 • ดวงใจในมนตรา
  เริ่มออกอากาศ: 27 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล
 • เทพธิดาปลาร้า
  เริ่มออกอากาศ: 25 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, แซ็ค ชุมแพ, สเตฟานี เลอร์ช, กรรณาภรณ์ พวงทอง
 • ดาวคนละดวง
  เริ่มออกอากาศ: 25 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: วรินทร ปัญหกาญจน์, สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง, ฐากูร การทิพย์, ลักษณ์นารา เปี้ยทา, ฐกฤต ตวันพงศ์
 • เมียจำเป็น
  เริ่มออกอากาศ: 22 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: วฤษฎิ์ ศิริสันธนะ, รินรดา แก้วบัวสาย, พิชชาภา พันธุมจินดา, รพีพงศ์ ทับสุวรรณ, ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี

ละครช่อง GMM 25

 • นาบี ฉันจะไม่รักเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 22 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: มีเรีย เบนเนเดดตี้, เวอาห์ แสงเงิน, ยงวรี อนิลบล, ลุค อิชิคาว่า พลาวเด้น, พลอยชมพู ศุภทรัพย์
 • สาวออฟฟิศ 2000 ปี
  เริ่มออกอากาศ: 17 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: สุชาร์ มานะยิ่ง, ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, อัษฎา พานิชกุล, จุมพล อดุลกิตติพร, พัทธดนย์ จันทร์เงิน
 • นิทานพันดาว
  เริ่มออกอากาศ: 29 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: สหภาพ วงศ์ราษฎร์, พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, สรัลชนา อภิสมัยมงคล, กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต, ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม
 • แต้มรัก
  เริ่มออกอากาศ: 4 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: อารักษ์ อมรศุภศิริ, สุชาร์ มานะยิ่ง, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, ศกลรัตน์ วรอุไร, ณฉัตร จันทพันธ์

ละครช่อง 7

 • คู่แค้นแสนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 21 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: ภัทรเดช สงวนความดี, มุกดา นรินทร์รักษ์, อติรุจ สิงหอำพล, ใจบัว ฮิดดิง, ศรัณย่า ชุณหศาสตร์
 • ไวรัสวัยเลิฟ ชุด นักรบชุดขาว
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: วรพล จินตโกศล, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
 • ทะเลลวง
  เริ่มออกอากาศ: 26 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: มิกค์ ทองระย้า, แซมมี่ เคาวเวลล์, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, ณทรรศชัย จรัสมาส, เมณิษา ชุมสายสกุล
 • วงเวียนหัวใจ
  เริ่มออกอากาศ: 21 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ทิสานาฏ ศรศึก, ตากเพชร เลขาวิจิตร, รัญดภา มันตะลัมพะ, ฉัตรดาว สิทธิผล
 • ทางเสือผ่าน
  เริ่มออกอากาศ: 15 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: ชนะพล สัตยา, ฮาน่า ลีวิส, พงศกร โตสุวรรณ, ปาณิชดา แสงสุวรรณ, ณัฐพล ไรยวงค์

ละครช่อง 8

ละครช่อง TPBS

 • บริษัทบำบัดหนี้
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: เสฎฐวุฒิ อนุสิทธิ์, เขมิศรา พลเดช, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์, อติคุณ อดุลโภคาธร
 • Tea Box ชายชรากับหมาบ้า
  เริ่มออกอากาศ: 23 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ, หัสยา อิสริยะเสรีกุล, จิตต์ติภัทร วรกิจพิพัฒน์
 • จอห์นนี่เดินเยี่ยงไก่
  เริ่มออกอากาศ: 9 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: พลอย ศรนรินทร์, สมชาย ศักดิกุล, ณปรัชญ์ รัตนนิตย์, อดิเรก วัฏลีลา

ละครช่อง AIS PLAY

 • Blackout บาร์ลับไม่มีในโลก
  เริ่มออกอากาศ: 1 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: นฤภรกมล ฉายแสง, วิโอเลต วอเทียร์, ชลธร คงยิ่งยง, โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์