ละคร

ละครช่อง GMM 25

ละครช่อง 7

 • แหวนปราบมาร
  เริ่มออกอากาศ: 1 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: ธนากร ศรีบรรจง, อาภา ภาวิไล, ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, ณธษา เวชประสิทธิ์, เขาทราย แกแล็กซี่
 • อกธรณี
  เริ่มออกอากาศ: 25 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: เขตต์ ฐานทัพ, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, อธิชนันท์ ศรีเสวก, วรพล จินตโกศล, คริษฐา สังสะโอภาส
 • นักบุญทรงกลด
  เริ่มออกอากาศ: 22 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: มิกค์ ทองระย้า, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, ธนากร ศรีบรรจง, ศรัณย่า ชุณหศาสตร์, อานัส ฬาพานิช
  ดู นักบุญทรงกลด ย้อนหลัง
 • คู่ซ่า รสแซ่บ
  เริ่มออกอากาศ: 20 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารศ, พีชญา วัฒนามนตรี, ธนากร ศรีบรรจง, ณัฐชา นวลแจ่ม, วรางคนาง วุฑฒยากร
 • เพลิงพระนาง
  เริ่มออกอากาศ: 17 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: พัชราภา ไชยเชื้อ, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, เคลลี่ ธนะพัฒน์, วินัย ไกรบุตร, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
  ดู เพลิงพระนาง ย้อนหลัง
 • คิวปิด ตัวกวนป่วนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 11 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ, นนทพันธ์ ใจกันทา, พรสวรรค์ มะทะโจทย์, ชาลิสา อแมนด้า
  ดู คิวปิด ตัวกวนป่วนรัก ย้อนหลัง

ละครช่อง One

 • ชีวิตเพื่อฆ่า หัวใจเพื่อเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 27 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, ภูธเนศ หงษ์มานพ, วิลลี่ แมคอินทอช, อัครัฐ นิมิตรชัย
 • รุ่นพี่ Secret Love ตอน Puppy Honey 2 สแกนหัวใจ นายหมอหมา
  เริ่มออกอากาศ: 18 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: วรกร ศิริสรณ์, ณัฐจารี หรเวชกุล, จุมพล อดุลกิตติพร, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, พีรวัส แสงโพธิรัตน์
 • แต่ปางก่อน
  เริ่มออกอากาศ: 15 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, วรรณรท สนธิไชย, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ยุทธนา เปื้องกลาง, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์
 • Love Jewelry : แผนลับ สลับรัก
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: โหลวอี้เซียว, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
 • รัก|ชั้น|นัย : The Underwear
  เริ่มออกอากาศ: 29 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ชิษณุชา ตันติเมธ, จิดาภา ศิริบัญชาวรรณ, ธนบดี ใจเย็น, เอมิกา กร้านท์, ณัฐชา เดอซูซ่า

ละครช่อง 3

 • The Cupids บริษัทรักอุตลุด ตอน กามเทพออกศึก
  เริ่มออกอากาศ: 25 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: ปรมะ อิ่มอโนทัย, คริส หอวัง, พิษณุ นิ่มสกุล, เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์, พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
 • ตะวันยอแสง
  เริ่มออกอากาศ: 15 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: ณัฐวุฒิ สกิดใจ, พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์, รินรดา แก้วบัวสาย, อรรณพ ทองบริสุทธิ์
 • บ่วงหงส์
  เริ่มออกอากาศ: 14 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ, จิรายุ ตั้งศรีสุข, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ปิยะ เศวตพิกุล
 • The Cupids บริษัทรักอุตลุด ตอน กามเทพหรรษา
  เริ่มออกอากาศ: 5 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, จรินทร์พร จุนเกียรติ, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน, มิณฑิตา วัฒนกุล, ธนลภย์ ปรีดามาโนช
 • บัลลังก์ดอกไม้
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: มาริโอ้ เมาเร่อ, จรินทร์พร จุนเกียรติ, กวี ตันจรารักษ์, มัจฉา โมซิมันน์, มาวิน ทวีผล

ละครช่อง 8

 • เงาเสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 13 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: ปริศนา กัมพูสิริ, สราวุธ มาตรทอง, รัฐภูมิ ไข่นาค, มาลินี โคทส์, เกรียงไกร อุณหะนันท์

ละครช่อง 3 SD

 • สงครามเพลง
  เริ่มออกอากาศ: 6 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: ชนาธิป โพธิ์ทองคำ, ลักษณ์นารา เปี้ยทา, สมชาย เข็มกลัด, พรพิมล เฟื่องฟุ้ง, ภูศิลป์ วารินรักษ์
 • สู้ตายนะไอ้อ่อน อาคิตะซีรีส์
  เริ่มออกอากาศ: 19 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: คณิน ชอบประดิถ, อามีนา กูล, ริโอะ มิอุระ
 • ครั้งนั้น...ไม่ลืม
  เริ่มออกอากาศ: 18 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, อภิชญา ทองคำ, ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร, จิรัชพงศ์ ศรีแสง, ณรัชต์หทัย ปวริศร์วรกุล

ละครช่อง 3 Family

 • Chakravartin Ashoka Samrat: อโศกมหาราช
  เริ่มออกอากาศ: 6 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: โมหิต ไรนา, ซิดดาร์ตห์ นีกัม, ปัลลาวี ซับฮาช, ซามีร์ ดามะดิการี, มาโนจ โจชี
 • เขี้ยวราชสีห์
  เริ่มออกอากาศ: 1 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: พศุตม์ บานแย้ม, สุษิรา แอนจิลีน่า แน่นหนา, พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, ปวิช เวียงนนท์, พลอยพัชรา ศรีดารา

ละครช่อง 9

 • คนเล่าผี Shock The Series
  เริ่มออกอากาศ: 25 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: ลาภิสรา อินทรสูต, จิรภิรมย์ ไชยา, อารียา ผลฟูตระกูล, นภัส โอสายไทย, ณัชพล รัตนมงคล
 • สาทร - ดอนเจดีย์
  เริ่มออกอากาศ: 11 ก.พ. 60
  นำแสดงโดย: โย่ง เชิญยิ้ม, เมทนี บุรณศิริ, ญาณี จงวิสุทธิ์, ดารัณ ฐิตะกวิน, ไซม่อน เคลสเลอร์