ละคร

ละครช่อง True4U

ละครช่อง One 31

 • แก้วขนเหล็ก
  เริ่มออกอากาศ: 20 เม.ย. 62
  นำแสดงโดย: ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, อัชชา นามปาน, หนึ่งธิดา โสภณ, อัครัฐ นิมิตรชัย, ณัชชา จันทพันธ์
 • คำตอบสำหรับสวรรค์
  เริ่มออกอากาศ: 18 เม.ย. 62
  นำแสดงโดย: ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, กันต์ กันตถาวร, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ, สุวภัทร เตชะวิริยะวงศ์
 • หีบหลอนซ่อนวิญญาณ
  เริ่มออกอากาศ: 1 เม.ย. 62
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงษ์มานพ, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, นรภัทร วิไลพันธุ์, อลิสา ขุนแขวง
 • สาวน้อย 100 ล้านวิว
  เริ่มออกอากาศ: 12 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: กฤษกร กนกธร, พรสรวง รวยรื่น, ฝน ธนสุนธร, ภูศิลป์ วารินรักษ์, ณัฐภัสสร สิมะเสถียร
 • หัวใจศิลา
  เริ่มออกอากาศ: 4 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: ธนภพ ลีรัตนขจร, นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน

ละครช่อง GMM25

 • Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน รักล้ำเส้น
  เริ่มออกอากาศ: 6 เม.ย. 62
  นำแสดงโดย: ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, อินทัช เหลียวรักวงศ์, เมทนี บุรณศิริ
 • นางมาร
  เริ่มออกอากาศ: 1 เม.ย. 62
  นำแสดงโดย: อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, ตฤณ เศรษฐโชค, รัดเกล้า อามระดิษ
 • รักนี้หัวใจเราจอง
  เริ่มออกอากาศ: 20 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: โทนี่ รากแก่น, ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, ธนา ฉัตรบริรักษ์, ศกลรัตน์ วรอุไร, ตระการ พันธุมเลิศรุจี
 • Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน รักซึมเศร้า
  เริ่มออกอากาศ: 2 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: วรนุช ภิรมย์ภักดี, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, สาวิตรี สามิภักดิ์, วรัทยา ว่องชยาภรณ์, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล

ละครช่อง 7

ละครช่อง Mono 29

 • รสริน ล่าแวมไพร์
  เริ่มออกอากาศ: 31 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: พิชญะ นิธิไพศาลกุล, อภิญญา สกุลเจริญสุข, สวรรยา เลียงประสิทธิ์, อนุสรณ์ มณีเทศ, อานนท์ สายแสงจันทร์

ละครช่อง 3

 • วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2
  เริ่มออกอากาศ: 29 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: ธีรเดช เมธาวรายุทธ, จิตตาภา แจ่มปฐม, ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, ศรัณยา จำปาทิพย์, รัดเกล้า อามระดิษ
 • รักจังเอย
  เริ่มออกอากาศ: 21 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: ณฐพร เตมีรักษ์, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, สรวิชญ์ สุบุญ, พริมา พันธุ์เจริญ, รังสิต ศิรนานนท์
 • ลูกผู้ชาย ตอน ปัทม์
  เริ่มออกอากาศ: 9 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: นัทธวัชร์ แก้วบัวสาย, ศรัณยา จำปาทิพย์, รัชนาท กัมปนาทแสนยากร, กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์, ขวัญฤดี กลมกล่อม
 • กรงกรรม
  เริ่มออกอากาศ: 26 ก.พ. 62
  นำแสดงโดย: ราณี แคมเปน, จิรายุ ตั้งศรีสุข, ฐกฤต ตวันพงค์, ชนาธิป โพธิ์ทองคำ, วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์

ละครช่อง 8

 • บุษบาเปื้อนฝุ่น
  เริ่มออกอากาศ: 28 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: ยุทธนา เปื้องกลาง, ชลิดา กล่ำปาน, พุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์, กฤตพร หาญโยธิน, อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม
 • วิญญาณพิศวง
  เริ่มออกอากาศ: 23 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: ปภาวิน หงษ์ขจร, เกวลิน ศรีวรรณา, ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์, อรจิรา แก้วสว่าง, กฤษณะ มฤคสนธิ
 • ปมรักสลับหัวใจ
  เริ่มออกอากาศ: 23 ก.พ. 62
  นำแสดงโดย: แอนดริว เกร้กสัน, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, อริสรา ทองบริสุทธิ์, ฌอร์ลชัญ วรรณปกาสิต, โฟกัส จีระกุล

ละครช่อง LINE TV

 • What The Duck รักแลนดิ้ง Final Call
  เริ่มออกอากาศ: 18 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: เจริญชัย ขันติชัยขจร, ภูวนัย แสงวรรณ์, สาธิดา ปิ่นสินชัย, ปนพงษ์ ไขแสง, ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์
 • เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครับ
  เริ่มออกอากาศ: 28 ก.พ. 62
  นำแสดงโดย: ปราชญา เรืองโรจน์, ภวัต จิตต์สว่างดี, หฤษฎ์ ชีวการุณ, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, สโรชา บุรินทร์ปราย