ละคร

ละครช่อง One

 • เงาอโศก
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ย. 59
  นำแสดงโดย: ฌอห์ณ จินดาโชติ, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า, สาวิตรี สามิภักดิ์, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • สลักจิต
  เริ่มออกอากาศ: 27 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, เต็มฟ้า กฤษณายุธ, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
 • SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
  เริ่มออกอากาศ: 20 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ปราชญา เรืองโรจน์, พีรวัส แสงโพธิรัตน์, ฐิติภูมิ เดชะอภัยคุณ, นีร สุวรรณมาศ, อลิส ทอย
 • โสด Stories
  เริ่มออกอากาศ: 7 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ฌอห์ณ จินดาโชติ, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์, อิสริยะ ภัทรมานพ
 • พิษสวาท
  เริ่มออกอากาศ: 19 ก.ค. 59
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, วรนุช ภิรมย์ภักดี, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, เรวิญานันท์ ทาเกิด, ปานเลขา ว่านม่วง
 • เสน่หาข้ามเส้น
  เริ่มออกอากาศ: 13 ก.ค. 59
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงษ์มานพ, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, อรจิรา แหลมวิไล, คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์
 • Addicted : ร้ายนัก รักเสพติด
  เริ่มออกอากาศ: 1 ก.ค. 59
  นำแสดงโดย: สวี่เว่ยโจว, ซ่งเทา, หลิวเสี่ยวเย่, หวังตง, หวงจิ่งอวี๋

ละครช่อง True4U

ละครช่อง 8

ละครช่อง 7

ละครช่อง 3

ละครช่อง GMM 25

 • U-Prince Series ตอน ทีเรกซ์
  เริ่มออกอากาศ: 14 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์, ณัฐจารี หรเวชกุล, วีรยุทธ จันทร์สุข, นฤมล วีรวัฒโนดม, สุปราณี เจริญผล
 • ปีกทอง
  เริ่มออกอากาศ: 8 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ฌอห์ณ จินดาโชติ, จินตนัดดา ลัมะกานนท์, อรจิรา แหลมวิไล, มณีรัตน์ คำอ้วน, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์
 • Club Friday The Series 8 รักแท้มีหรือไม่มีจริง ตอน รักแท้หรือแค่เอาชนะ
  เริ่มออกอากาศ: 6 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ภูธเนศ หงษ์มานพ, พิชญ์นาฏ สาขากร, ภัครมัย โปรตระนันทน์, พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์
 • Love Rhythms ตอน อยากจะร้องดังดัง
  เริ่มออกอากาศ: 5 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: พงศธร เลียวรักษ์โอฬาร, อภิญญา สกุลเจริญสุข, ณฐพนธ์ บัวสาลี, ศุภณัฐ สุดจินดา, ชิษณุชา ตันติเมธ
 • Encore 100 ล้านวิว ลมเปลี่ยนทิศ ตอน Man In The Rain
  เริ่มออกอากาศ: 4 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: วนิดา เติมธนาภรณ์, ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, รณเดช วงศาโรจน์
 • Encore 100 ล้านวิว เรื่อง เชือกวิเศษ ตอน เกมกระชากรัก
  เริ่มออกอากาศ: 3 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา, คัทรียา เทพชาตรี, ภัทรนันท์ ดีรัศมี, พงศ์สิรี บรรลือวงศ์, สิรินทร์ ก่อเกียรติ
 • สงครามแย่งผู้ To Be Continued
  เริ่มออกอากาศ: 3 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: พิชฌพัฒน์ ตันทา, เทวินทร์ สุรเชิดเกียรติ, อริสรา ทองบริสุทธิ์, จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต, เขมรัชต์ สุนทรนนท์
 • Melodies Of Life ตอน ภาพลวงตา
  เริ่มออกอากาศ: 2 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: มาช่า วัฒนพานิช, ฮองจูลี, อังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ, ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์, สรัณณัฏฐ์ ประดู่คู่ยามดี
 • Melodies of Life ตอน คนไม่มีแฟน
  เริ่มออกอากาศ: 1 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์, กันติชา ชุมมะ, ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์, รัดเกล้า อามระดิษ, ศิตาภา อรรถบุรานนท์
 • Love Songs Love Series ตอน คนไม่จำเป็น
  เริ่มออกอากาศ: 20 ก.ค. 59
  นำแสดงโดย: ธิติ มหาโยธารักษ์, ญานนีน ภารวี ไวเกล, ณภศศิ สุรวรรณ, ธนกร กุลจรัสสมบัติ, สิทธิเดช จอมจันทร์ยอง
 • U-Prince Series ตอน ธีสิส
  เริ่มออกอากาศ: 17 ก.ค. 59
  นำแสดงโดย: วรกร ศิริสรณ์, สุทัตตา อุดมศิลป์, อชิรวิชย์ สาลิวรรธนะ, ณัฐพัชร์ ปฏิโภคสุทธิ์, พรพิพัฒน์ พัฒนเศรษฐานนท์
 • มิติสยอง 13 เขตสยอง
  เริ่มออกอากาศ: 16 ก.ค. 59
  นำแสดงโดย: มีนารินทร์ อภิโชติธนา, ดุจฤดี เทพวงษ์, ทีปกร อัครวุฒิวรกุล, ฐิติ เวชบุล, พัฒน์นรี บวรกมลเศรษฐ์
 • Love Songs Love Series ตอน ขอบคุณที่รักกัน
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.ค. 59
  นำแสดงโดย: สาริษฐ์ ตรัยเลิศวิเชียร, นรีกุล เกตุประภากร, ณัฐกิตติ์ นันทพานิช, อาภัสรา เลิศประเสริฐ, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา
 • Club Friday The Series 7 เหตุเกิดจากความรัก ตอน รักต้องเลือก
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ค. 59
  นำแสดงโดย: ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, พิษณุ นิ่มสกุล, มยุรา เศวตศิลา, ณัฐภัสสร สิมะเสถียร

ละครช่อง 3 SD

ละครช่อง 9

 • สงครามไฮสคูล
  เริ่มออกอากาศ: 7 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ภวัต จิตต์สว่างดี, ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม, กฤตภัค อุดมพานิช, สิทธิวัฒน์ อิ่มเอิบปฐม, รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์
 • หลอนเดอะซีรี่ส์
  เริ่มออกอากาศ: 6 ส.ค. 59
  นำแสดงโดย: ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, ปกฉัตร เทียมชัย, มิณฑิตา วัฒนกุล, มนัญญา ตริยานนท์, รอง เค้ามูลคดี

ละครช่อง PPTV

ละครช่อง Mono 29