ละคร

ละครช่อง GMM 25

 • U-Prince Series ตอน ไบรอัน
  เริ่มออกอากาศ: 4 มิ.ย. 60
  นำแสดงโดย: จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, จุมพล อดุลกิตติพร
 • Home Stay หนีรัก...ไปพักใจ
  เริ่มออกอากาศ: 31 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: ธนา สุทธิกมล, อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์, โทนี่ รากแก่น, ลลนา ก้องธรนินทร์, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ
 • Project S The Series ตอน Spike
  เริ่มออกอากาศ: 20 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: ปรมะ อิ่มอโนทัย, อภิญญา สกุลเจริญสุข, โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์, ธิติ มหาโยธารักษ์, ปภังกร ฤกษ์เฉลิมพจน์
 • Love Songs Love Series ตอน เรือเล็กควรออกจากฝั่ง
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: ชลธร คงยิ่งยง, นฤภรกมล ฉายแสง, วิศรุต หิมรัตน์, ปัณฑา พัฒนอำไพวงศ์, พรพิพัฒน์ พัฒนเศรษฐานนท์
 • U-Prince Series ตอน เซอร์เวย์
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล, โนแอล กลิ่นเนียม, นภสร วีระยุทธวิไล
 • มิติสยอง เชื่อเป็น...ไม่เชื่อตาย
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, ศรัณญ์ กันยะมูล, อรัชพร โภคินภากร, ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์, ชิชา อมาตยกุล
 • Club Friday The Series 8 รักแท้...มีหรือไม่มีจริง ตอน รักแท้หรือแค่...รักเก่า
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: โฟกัส จีระกุล, จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, พศุตม์ บานแย้ม
 • Love Songs Love Series To Be Continued ตอน เพื่อนสนิท
  เริ่มออกอากาศ: 3 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: ชานน สันตินธรกุล, ภาวดี คุ้มโชคไพศาล, ธนบดี ใจเย็น, ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์, ฐานพัฒน์ มงคลิก
 • ละครคน
  เริ่มออกอากาศ: 24 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: จิรายุ ละอองมณี, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, นันทิดา แก้วบัวสาย, เดือนเต็ม สาลิตุล, สันติสุข พรหมศิริ
 • Waterboyy The Series
  เริ่มออกอากาศ: 9 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล, พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, ชาราฎา อิมราพร, วีรยุทธ จันทร์สุข, กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต
 • U-Prince Series ตอน ฮิปปี้
  เริ่มออกอากาศ: 9 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: กันต์ชนุตม์ เก่งการค้า, นท พนายางกูร
 • Love Songs Love Series To Be Continued ตอน ขอบคุณที่รักกัน
  เริ่มออกอากาศ: 5 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: สาริษฐ์ ตรัยเลิศวิเชียร, นรีกุล เกตุประภากร, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, ณัฐปภัสร์ ธนาธนมหารัตน์
 • Love Songs Love Series ตอน ไกลแค่ไหนคือใกล้
  เริ่มออกอากาศ: 2 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: ธิติ มหาโยธารักษ์, ชนม์ทิดา อัศวเหม, สุรจิต บุญญานนท์, จักรพันธ์ วงศ์คณิต, อลิส ทอย
 • Club Friday The Series 8 รักแท้...มีหรือไม่มีจริง ตอน รักแท้หรือแค่...ความหวัง
  เริ่มออกอากาศ: 1 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: วิริฒิพา ภักดีประสงค์, พอลล่า เทเลอร์, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล

ละครช่อง 3

 • แผนร้ายลงท้ายว่ารัก
  เริ่มออกอากาศ: 1 มิ.ย. 60
  นำแสดงโดย: วิทยา วสุไกรไพศาล, นิศาชล ต้วมสูงเนิน, ณิชาวรินทร์ อรุณรุ่งไพศาล, ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์, ลลินา ชูเอ็ทท์
 • The Cupids บริษัทรักอุตลุด ตอน ซ่อนรักกามเทพ
  เริ่มออกอากาศ: 19 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: พงศกร เมตตาริกานนท์, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, พิชฌพัฒน์ ตันทา, ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร
 • The Cupids บริษัทรักอุตลุด ตอน ลูบคมกามเทพ
  เริ่มออกอากาศ: 30 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: อินทัช เหลียวรักวงศ์, ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด, รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม, กิจเกษม แมคแฟดเดน, ณฐกร ไตรกิศยเวช
 • เมียหลวง
  เริ่มออกอากาศ: 27 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: วรัทยา นิลคูหา, กฤษฎา พรเวโรจน์, คริส หอวัง, เอกพงศ์ จงเกษกรณ์, คารีสา สปริงเก็ตต์
 • เหมือนคนละฟากฟ้า
  เริ่มออกอากาศ: 25 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: แอนดริว เกร้กสัน, ภีรนีย์ คงไทย, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, สุนิสา เจทท์, ธนกฤต พานิชวิทย์
 • ที่หนี้มีรัก
  เริ่มออกอากาศ: 14 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: คณิน ชอบประดิถ, ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี, วัทธิกร เพิ่มทรัพย์หิรัญ, ลลินา ชูเอ็ทท์ (ลีน่า), ปารีณา บุศยศิริ
 • The Cupids บริษัทรักอุตลุด ตอน กามเทพออนไลน์
  เริ่มออกอากาศ: 9 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: ภูภูมิ พงศ์ภาณุ, พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, เจสัน ยัง, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, กรภพ จันทร์เจริญ

ละครช่อง One

 • เสน่หาไดอารี่ ตอน กับดักเสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 29 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, พิยดา อัครเศรณี, อัญชสา มงคลสมัย, ธนภัทร กาวิละ, กาญจนา จินดาวัฒน์
 • เกมมายา
  เริ่มออกอากาศ: 25 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: พุฒิชัย เกษตรสิน, วรัทยา นิลคูหา, กวี ตันจรารักษ์, อัฐมา ชีวนิชพันธ์, บุษกร ตันติภนา
 • Slam Dance ทุ่มฝันสนั่นฟลอร์
  เริ่มออกอากาศ: 13 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, ทิพนารี วีรวัฒโนดม, กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์
 • เดือนเกี้ยวเดือน
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์, สุรเดช พินิวัตร์, วโรดม เข็มมณฑา, ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี, ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์
 • ชีวิตเพื่อฆ่า หัวใจเพื่อเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 27 มี.ค. 60
  นำแสดงโดย: เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, ภูธเนศ หงษ์มานพ, วิลลี่ แมคอินทอช, อัครัฐ นิมิตรชัย

ละครช่อง 7

 • มายา
  เริ่มออกอากาศ: 26 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: อุษามณี ไวทยานนท์, อารักษ์ อมรศุภศิริ, ดวงดาว จารุจินดา, เขตต์ ฐานทัพ, มณีนุช เสมรสุต
 • Missing 9 ...ปริศนาท้าให้รอด
  เริ่มออกอากาศ: 13 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: จองคยองโฮ, แบ็กจินฮี, รยูวอน, ชเวแทจุน, ปาร์กชานยอล
 • บาปบริสุทธิ์ Live
  เริ่มออกอากาศ: 4 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: รพีภัทร เอกพันธ์กุล, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, นนทพันธ์ ใจกันทา, ดวงดาว จารุจินดา, มัณฑนา หิมะทองคำ
  ดู บาปบริสุทธิ์ Live ย้อนหลัง
 • น้ำเซาะทราย
  เริ่มออกอากาศ: 16 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ คงยิ่ง, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, เคลลี่ ธนะพัฒน์, เจจินตัย แวนดิว
  ดู น้ำเซาะทราย ย้อนหลัง
 • พริ้ง คนเริงเมือง
  เริ่มออกอากาศ: 13 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, เขตต์ ฐานทัพ, กฤษฎา สุภาพพร้อม, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, ภูริ หิรัญพฤกษ์
  ดู พริ้ง คนเริงเมือง ย้อนหลัง
 • โซ่เสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 11 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, วศิน อัศวนฤนาท, ฉัตรดาว สิทธิผล, จารุณี สุขสวัสดิ์
  ดู โซ่เสน่หา ย้อนหลัง
 • สื่อสองโลก
  เริ่มออกอากาศ: 4 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: ปาณิชดา แสงสุวรรณ, วรากร ศวัสกร, บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์, จาดา อินโตร์เร, ณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี
  ดู สื่อสองโลก ย้อนหลัง
 • แหวนปราบมาร
  เริ่มออกอากาศ: 1 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: ธนากร ศรีบรรจง, อาภา ภาวิไล, ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, ณธษา เวชประสิทธิ์, เขาทราย แกแล็กซี่

ละครช่อง 3 SD

 • เหยื่อพยาบาท
  เริ่มออกอากาศ: 22 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: เปรมอนันต์ ศรีพานิช, ธัชพล เสือทองคำ, ณัฐธิดา ตรีชัยยะ, ลภัสรดา ช่วยเกื้อ, กรุณพล เทียนสุวรรณ
 • เรือนร้อยเล่ห์
  เริ่มออกอากาศ: 17 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: เกียรติกมล ล่าทา, ปรียากานต์ ใจกันทะ, ฉัตรฑริกา สิทธิพรม, พรรษชล สุปรีย์, สมมาตร ไพรหิรัญ

ละครช่อง LINE TV

 • Make It Right Season 2
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: ภีมพล พาณิชย์ธำรง, กฤตภัค อุดมพานิช, ณัฐภัทร สกุลเลิศผาสุข, บัณยดา อินทาปัจ, สิทธิวัฒน์ อิ่มเอิบปฐม

ละครช่อง True4U

ละครช่อง Workpoint

 • นางแค้น
  เริ่มออกอากาศ: 3 เม.ย. 60
  นำแสดงโดย: ตรีชฎา เพชรรัตน์, นัฐฐพนท์ ลียะวณิช, พรพรรณ สิทธินววิธ, เดย์ ฟรีแมน, เจนนี่ ปาหนัน