ละคร

ละครช่อง One 31

 • สงครามนักปั้น 2
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: เมทินี กิ่งโพยม, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อัญชสา มงคลสมัย, เรวิญานันท์ ทาเกิด, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์
 • Sleepless Society The Series ตอน คืนฝันลวง
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, วริศรา ยู, ศิตา มหารวิเดชากร
 • สัญญาแค้นแสนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: วรรณรท สนธิไชย, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล, ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์, วิวิศน์ บวรกีรติขจร
 • ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด
  เริ่มออกอากาศ: 18 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: โทนี่ รากแก่น, สรัลชนา อภิสมัยมงคล, นภสร วีระยุทธวิไล, จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์, ทิพนารี วีรวัฒโนดม
 • เรือนไหมมัจจุราช
  เริ่มออกอากาศ: 14 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงส์มานพ, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, อภิษฎา เครือคงคา
 • TharnType the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ
  เริ่มออกอากาศ: 7 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, สุทธิณัฐ อึ้งตระกูล, กิตติภัทร แก้วเจริญ, ณัฏฐ์ธรรศ คุณากรเกียรติ

ละครช่อง GMM 25

 • เกมรักเอาคืน
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: วรนุช ภิรมย์ภักดี, กวี ตันจรารักษ์, เวอาห์ แสงเงิน, ณปภา ตันตระกูล, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
 • Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน รักไม่มีสูตร
  เริ่มออกอากาศ: 9 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ปราโมทย์ ปาทาน, อภิษฎา เครือคงคา, ลลนา ก้องธรนินทร์, เขมิศรา พลเดช
 • สะใภ้ TKO
  เริ่มออกอากาศ: 24 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: วรเวช ดานุวงศ์, อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี
 • Blacklist นักเรียนลับ บัญชีดำ
  เริ่มออกอากาศ: 13 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: กรภัทร์ เกิดพันธุ์, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, ภวัต จิตต์สว่างดี, สัตบุตร แลดิกี, คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล
 • Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน หลง...รัก
  เริ่มออกอากาศ: 12 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: คริส หอวัง, ยุทธนา เปื้องกลาง, ศรัณยู ประชากริช, ศกุนตลา เทียนไพโรจน์
 • Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว
  เริ่มออกอากาศ: 12 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ตะวัน วิหครัตน์, ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง, กวิน แคสกี้, ปลื้ม พงษ์พิศาล
 • Bangkok Buddies ใจกลางเมือง
  เริ่มออกอากาศ: 27 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, นฤภรกมล ฉายแสง, วายุ เกษสุวิทย์, เอกพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ, ธนดล เอื้อพงษ์

ละครช่อง 3

 • Hotel Stars สูตรรักนักการโรงแรม
  เริ่มออกอากาศ: 13 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: สุรเดช พินิวัตร์, ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์, ธนพล จารุจิตรานนท์, วโรดม เข็มมณฑา, ธัญลักษณ์ โชคธนเดช
 • ดาวหลงฟ้า
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: มาสุ จรรยางค์ดีกุล, ปณาลี วรุณวงศ์, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
 • รักแท้ของนายถึก
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ดิเรก อมาตยกุล, สุนิดพร ศรีสุวรรณ์, ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี, พรภัสสร อัตถปัญญาพล, ภูมิภาฑิต นิตยารส
 • เขาวานให้หนูเป็นสายลับ
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: วรินทร ปัญหกาญจน์, สุภัสสรา ธนชาต, ปาริธ ทิมทอง, รินรดา แก้วบัวสาย, หยาดทิพย์ ราชปาล
 • Tee ใครทีมันส์
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ณภัทร เสียงสมบุญ, ญีนา ซาลาส, อเล็กซ์ เรนเดลล์, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, กัมมัญญ์ กลมแก้ว
 • เฮฮา (เมีย) นาวี
  เริ่มออกอากาศ: 3 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ฐกฤต ตวันพงค์, นันทนัช โล่ห์สุวรรณ, วิวิศน์ บวรกีรติขจร, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม
 • ทิวาซ่อนดาว
  เริ่มออกอากาศ: 28 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: คณิน ชอบประดิถ, ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, ปารีณา บุศยศิริ

ละครช่อง LINE TV

 • Until We Meet Again the Series (ด้ายแดง)
  เริ่มออกอากาศ: 9 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, ณธัช ศิริพงษ์ธร, นพเก้า เดชาพัฒนคุณ, กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์, นพณัฐ กันทะชัย
 • Beauty War The Series สงครามโลกสวย
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: อินทัช เหลียวรักวงศ์, ฑันท์ชิย์ บำรุงกิจ, ภากร ธนศรีวนิชชัย, ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย, กัญญาภัค พงษ์ศักดิ์
 • Instinct ซ่อน ล่า หน้าสัตว์
  เริ่มออกอากาศ: 26 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์, เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี, กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา, ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์
 • With Love the Series รักต่อไม่รอแล้วนะ
  เริ่มออกอากาศ: 24 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม, นันทิพัฒน์ ศิโรรัตนพาณิชย์, ศิวัช จำลองกุล, ศศรส สุวัฒนาพร, เจตนิพัทธ์ โลหะการก

ละครช่อง True4U

 • Voice สัมผัสเสียงมรณะ
  เริ่มออกอากาศ: 4 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: แอนดริว เกร้กสัน, เขมนิจ จามิกรณ์, ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์, ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข

ละครช่อง Mono 29

 • Diamond Eyes ตา-สัมผัส-ผี 2
  เริ่มออกอากาศ: 3 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ดนุพร ปุณณกันต์, กรกมล เจริญชัย, ณัฐธิดา ตรีชัยยะ, รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, ชาลี ปอทเจส

ละครช่อง 7

ละครช่อง PPTV

 • กลับไปสู่วันฝัน
  เริ่มออกอากาศ: 30 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, กฤษฎา พรเวโรจน์, ธนา สุทธิกมล, กวี ตันจรารักษ์, สิรินาถ สุคันธรัต

ละครช่อง 9

ละครช่อง AmarinTV

 • รองเท้านารี
  เริ่มออกอากาศ: 19 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: จริญญา ศิริมงคลสกุล, ศกลรัตน์ วรอุไร, โฟกัส จีระกุล, อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์

ละครช่อง 5

 • เลือดสุพรรณ
  เริ่มออกอากาศ: 12 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, พรภัสร์ชนก สมบูรณ์, พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล, ณัฎณิชา ไชยบุตร, ไปรยาพิณ เจริญวิชิตไชยเดช

ละครช่อง 8

 • เล่ห์รัญจวน
  เริ่มออกอากาศ: 23 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, เวฬุรีย์ ดิษยบุตร, นิดา พัชรวีระพงษ์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ธนพล นิ่มทัยสุข
 • เพลิงริษยา
  เริ่มออกอากาศ: 18 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: อัปสรสิริ อินทรคูสิน, ชลิดา กล่ำปาน, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล, เขมนาฏ ธจิรมงคลกิตต์

ละครช่อง TPBS

 • ลูกเหล็ก เด็กชอบยก Clean and Jerk
  เริ่มออกอากาศ: 22 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: พัศชนันท์ เจียจิรโชติ, รชยา ทัพพ์คุณานนต์, มณิภา รู้ปัญญา, พลวิชญ์ เกตุประภากร, ณัชพล รัตนมงคล