ละคร

ละครช่อง 8

 • เทพธิดาขนนก
  เริ่มออกอากาศ: 1 ก.ค. 62
  นำแสดงโดย: สุธีวัน ทวีสิน, สิทธา สภานุชาติ, ชลฤดี อมรลักษณ์, กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์, ชลฤดี อมรลักษณ์
 • ลิขิตชีวิต ตอน บาปบริสุทธิ์
  เริ่มออกอากาศ: 22 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: นงผณี มหาดไทย, ธนพล สัมมาพรต, พิมจันทร์ พิชยะสูตร
 • ลิขิตชีวิต ตอน นรกในใจ
  เริ่มออกอากาศ: 15 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, อาภาภัทร สุขสวัสดิ์ชล, นาตยา จันทร์รุ่ง
 • ลิขิตชีวิต ตอน ลูกผู้ชาย
  เริ่มออกอากาศ: 8 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: อาทิตย์ สมน้อย, ดาราภัช ทวินันท์, รชนีกร พันธุ์มณี
 • เพรงลับแล
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: กฤษฎา พรเวโรจน์, ชลิตา ส่วนเสน่ห์, เวฬุรีย์ ดิษยบุตร, นวพล ภูวดล, โตนนท์ วงศ์บุญ

ละครช่อง Mello

 • 2Moons2 The Series
  เริ่มออกอากาศ: 29 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: เบญจมินทร์ เบรเซียร์, ธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล, อาเชน ไอย์ดึน, กรชิต บุญสถิต์ภักดี, นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์

ละครช่อง 7

ละครช่อง GMM 25

 • ดอกคูนเสียงแคน
  เริ่มออกอากาศ: 24 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ยุทธนา เปื้องกลาง, ทิดาลัด วงสิหลิ, ภูศิลป์ วารินรักษ์, ภัทรบุตร เขียนนุกูล, สาริศา หินอ่อน
 • Fleet of Time กาลครั้งหนึ่ง รักของเรา
  เริ่มออกอากาศ: 17 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ธิติ มหาโยธารักษ์, อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, สุพิชชา สุบรรณพงษ์, ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์
 • Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน รักโกหก
  เริ่มออกอากาศ: 15 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: วงศกร ปรมัตถากร, ชลิตา ส่วนเสน่ห์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, พงษ์นิรันดร์ กันตจินดา , อรอานิญช์ พีรชาขจรพัฒน์
 • ทฤษฎีจีบเธอ Theory of Love
  เริ่มออกอากาศ: 1 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: จุมพล อดุลกิตติพร, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม, ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต, พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ
 • ตกกระไดหัวใจพลอยโจน
  เริ่มออกอากาศ: 29 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์, อารักษ์ อมรศุภศิริ, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, ณภัทร บรรจงจิตไพศาล, อธิชนัน ศรีเสวก

ละครช่อง PPTV

 • มนตรามหาเสน่ห์
  เริ่มออกอากาศ: 19 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ธนา สุทธิกมล, กรรณาภรณ์ พวงทอง, สุคนธวา เกิดนิมิตร, อำภา ภูษิต

ละครช่อง 3 SD

 • Open Mind ตอน Lost
  เริ่มออกอากาศ: 18 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: เจตสุภา เครือแตง

ละครช่อง 3

 • หนี้รักในกรงไฟ
  เริ่มออกอากาศ: 15 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ธีรเดช เมธาวรายุทธ, แพทริเซีย กู๊ด, ลลนา ก้องธรนินทร์, ฐากูร การทิพย์, สุริยนต์ อรุณวัฒกูล
 • กลิ่นกาสะลอง
  เริ่มออกอากาศ: 10 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: อุรัสยา เสปอร์บันด์, เจมส์ มาร์, ฐากูร การทิพย์, นันทนัช โล่ห์สุวรรณ, กุลฑีรา ยอดช่าง
 • เพลิงพรางเทียน
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: พงศกร เมตตาริกานนท์, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, ณัฐฐชาช์ บุญประชม, ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์, มณีรัตน์ ศรีจรูญ
 • เพลิงนาคา
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: อธิชาติ ชุมนานนท์, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, รณิดา เตชสิทธิ์, หยาดทิพย์ ราชปาล, ธารา ทิพา
 • แรงเงา 2 (แรงเงา แรงแค้น)
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์, ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค, อิษยา ฮอสุวรรณ, ธัญญาเรศ เองตระกูล, รวิชญ์ เทิดวงส์

ละครช่อง One 31

 • ใบไม้ที่ปลิดปลิว
  เริ่มออกอากาศ: 11 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, พุฒิชัย เกษตรสิน, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นิดา พัชรวีระพงษ์, วิทยา วสุไกรไพศาล
 • ลูกกรุง
  เริ่มออกอากาศ: 16 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, มารี เบรินเนอร์, วิลลี่ แมคอินทอช, ดอม เหตระกูล, รามาวดี นาคฉัตรีย์
 • ไลลาธิดายักษ์
  เริ่มออกอากาศ: 15 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: นิโคล เทริโอ, ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์, รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ, ณปภัช ฐิตะกวิน, ฝน ธนสุนทร
 • อรุณา 2019
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ชนกวนันท์ รักชีพ, ราศี ดิศกุล ณ อยุธยา, อัษฎา พานิชกุล, วรรธนะ กัมทรทิพย์
 • Boy For Rent ผู้ชายให้เช่า
  เริ่มออกอากาศ: 10 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, สรัลชนา อภิสมัยมงคล, ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล, ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์
 • แพ้กลางคืน
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์, เจสัน ยัง, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, แมทธิว ดีน

ละครช่อง GMM25

ละครช่อง LINE TV

 • พรุ่งนี้...จะไม่มีแม่แล้ว
  เริ่มออกอากาศ: 9 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: เดวิด อัศวนนท์, มาชิดา สุทธิกุลพานิช, ปารย์ชนก ผ่านสำแดง, แค็ทเทอร์รีน จันทรวิสูตร, จัสมิน เทเลอร์