ละคร

ละครช่อง LINE TV

 • Together With Me อกหักมารักกับผม
  เริ่มออกอากาศ: 24 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์, ภากร ธนศรีวนิชชัย, สาธิดา ปิ่นสินชัย, พิมพ์นิชกุล บำรุงกิจ, อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี
 • คุณแม่วัยใส The Series
  เริ่มออกอากาศ: 19 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: รมิดา จีรนรภัทร, พีรวัส แสงโพธิรัตน์, รัชวิน วงศ์วิริยะ, ศกุนตลา เทียนไพโรจน์
 • Please เสียงเรียกวิญญาณ
  เริ่มออกอากาศ: 28 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, ไทแทน ทีปประสาน, วิชญ์พล สมคิด, สุรัตน์ เพิ่มพูลสวัสดิ์

ละครช่อง One

 • ดอกแก้วกาหลง
  เริ่มออกอากาศ: 19 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: นรภัทร วิไลพันธุ์, นัตยา ทองเสน, ชิตณรงค์ วิเศษสมภาคย์, นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
 • Secret Seven เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด
  เริ่มออกอากาศ: 12 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: สุทัตตา อุดมศิลป์, วรกร ศิริสรณ์, โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์, ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์
 • Yes, I Do คอร์ส ลัด พิสูจน์เลิฟ
  เริ่มออกอากาศ: 8 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: วิลลี่ แมคอินทอช, เผ่าเพชร เจริญสุข, อลิสา ขุนแขวง
 • เสน่หาไดอารี่ ตอน แสบเสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 8 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: ธนทัต ชัยอรรถ, หนึ่งธิดา โสภณ, ศรัณยู วินัยพานิช, อริสรา ทองบริสุทธิ์, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น
 • รักซ่อนแค้น
  เริ่มออกอากาศ: 26 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, วรรณรท สนธิไชย, ศรัณยู วินัยพานิช, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, อัครัฐ นิมิตชัย
 • เสน่หาไดอารี่ ตอน บ่วงเสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ภูธเนศ หงษ์มานพ, ยุทธนา เปื้องกลาง, อัครัฐ นิมิตรชัย, อุทุมพร ศิลาพันธ์

ละครช่อง 7

ละครช่อง 8

 • ใจลวง
  เริ่มออกอากาศ: 16 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: จิระ ด่านบวรเกียรติ, เกวลิน ศรีวรรณา, ภูริ หิรัญพฤกษ์, พิชญา เชาวลิต, วิทวัส สิงห์ลำพอง
  ดู ใจลวง ย้อนหลัง
 • เงาอาถรรพ์
  เริ่มออกอากาศ: 14 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: ปภาวิน หงษ์ขจร, อรจิรา แหลมวิไล, กวิยณัฎฐ์ แฮร์มันน์, สาวิตรี สามิภักดิ์, นภคปภา นาคประสิทธิ์
 • Sankatmochan Mahabali Hanuman : หนุมาน สงครามมหาเทพ
  เริ่มออกอากาศ: 7 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: Nirbhay Wadhwa, Gagan Malik, Deblina Chatterjee

ละครช่อง 5

 • ป่ารักน้ำ
  เริ่มออกอากาศ: 12 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: ฐกฤต ตวันพงค์, ฟาริดา วัลเลอร์, กิจเกษม แมคแฟดเดน, ธัญญรัศม์ ไตรสุทธิวงษ์, ศรัณย์ ชินสุวพลา

ละครช่อง 3 SD

 • หมอเทวดา
  เริ่มออกอากาศ: 8 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: เกียรติกมล ล่าทา, อนุธิดา อิ่มทรัพย์, ปวิช เวียงนนท์, พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, โกสินทร์ ราชกรม
 • ฝันรักฝันสลาย
  เริ่มออกอากาศ: 13 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: นาวิน เยาวพลกุล, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, เอกพงศ์ จงเกษกรณ์, วันสิริ อ่องอำไพ, อรุณณภา พาณิชจรูญ
 • กุหลาบราคี
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: ณฐณพ ชื่นหิรัญ, ณิชาวรินทร์ อรุณรุ่งไพศาล, พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน, นราวิชญ์ จิตรบรรจง, วรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์

ละครช่อง GMM 25

 • Love Songs Love Series ตอน แพ้คำว่ารัก
  เริ่มออกอากาศ: 6 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, มนสภรณ์ ชาญเฉลิม, มณีรัตน์ คำอ้วน, ชนกวนันท์ รักชีพ, เดวิด อัศวนนท์
 • Club Friday The Series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย ตอน รักนอกเวลา
  เริ่มออกอากาศ: 5 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: จริญญา ศิริมงคลสกุล, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, ทัชชกร บุญลัภยานันท์, ณภัทร บรรจงจิตไพศาล
 • หลงไฟ
  เริ่มออกอากาศ: 24 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, มชณต สุวรรณมาศ, พิษณุ นิ่มสกุล
 • Club Friday To Be Continued ตอน รักลองใจ
  เริ่มออกอากาศ: 20 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, ยุทธนา เปื้องกลาง, เศรษฐพงษ์ เพียงพอ, นารา เทพนุภา, ภัทรศยา ยงรัตนมงคล
 • Bangkok รัก Stories ตอน แพ้ทาง
  เริ่มออกอากาศ: 16 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, อิสริยะ ภัทรมานพ, ณัชชา จันทพันธ์, ภูมิพัฒน์ ไพบูลย์, สันติสุข พรหมศิริ
 • Bangkok รัก Stories ตอน Please
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล, เสฎฐวุฒิ อนุสิทธิ์, ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย, นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์, สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ
 • Project S The Series ตอน Side by Side พี่น้องลูกขนไก่
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: ธนภพ ลีรัตนขจร, วงศ์รวี นทีธร, เขมิศรา พลเดช, หัทยา วงษ์กระจ่าง, สู่ขวัญ บูลกุล
 • My Dear Loser รักไม่เอาถ่าน ตอน Edge of 17
  เริ่มออกอากาศ: 9 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: กรภัทร์ เกิดพันธุ์, รมิดา จีรนรภัทร, พรพิพัฒน์ พัฒนเศรษฐานนท์, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์
 • Club Friday Celeb's Stories ตอน ความสุข
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: วรเวช ดานุวงศ์, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, เขมรัชต์ สุนทรนนท์, อัครวุฒิ มังคลสุต, ลาภิสรา อินทรสูต
 • Love Songs Love Series ตอน โปรดส่งใครมารักฉันที
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: กันต์ ชุณหวัตร, ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล, เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช, วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคล, ภีมพล พาณิชย์ธำรง
 • Club Friday The Series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย ตอน รักต้องแลก
  เริ่มออกอากาศ: 1 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, จินตนัดดา ลัมะกานนท์, พิษณุ นิ่มสกุล, มรกต กิตติสาระ

ละครช่อง 3

 • เพลิงบุญ
  เริ่มออกอากาศ: 3 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ราณี แคมเปน, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, หลุยส์ สก๊อต, วันสิริ อ่องอำไพ
 • เล่ห์ลับสลับร่าง
  เริ่มออกอากาศ: 31 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: ณเดชน์ คูกิมิยะ, อุรัสยา เสปอร์บันด์, ปรีชญา พงษ์ธนานิกร, ธนภพ ลีรัตนขจร, เปรมณัช สุวรรณานนท์
 • The Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง
  เริ่มออกอากาศ: 28 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: จิตตาภา แจ่มปฐม, วิลลี่ แมคอินทอช, จิรายุ ละอองมณี, สาครินทร์ สุธรรมสมัย, กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์
 • Rock Letter : คำรักจากก้อนหิน
  เริ่มออกอากาศ: 11 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: ภูภูมิ พงศ์ภาณุ, ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล, มาช่า วัฒนพานิช, เคน ยามามูระ, เคียวอิชิ โคโมโตะ
 • The Cupids บริษัทรักอุตลุด ตอน กามเทพปราบมาร
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ซาร่า เล็กจ์, หลุยส์ สก๊อตต์, ธนภพ ลีรัตนขจร
 • สายลับจับแอ๊บ
  เริ่มออกอากาศ: 21 มิ.ย. 60
  นำแสดงโดย: ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด, รังสิต ศิรนานนท์, ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี, ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์

ละครช่อง Mono 29

 • Diamond Eyes ตา-สัมผัส-ผี
  เริ่มออกอากาศ: 17 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, กรกมล เจริญชัย, รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, ณัฐธิดา ตรีชัยยะ, สุรวุฑ ไหมกัน

ละครช่อง Workpoint

 • ยุทธการสลัดนอ
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: ศกลรัตน์ วรอุไร, กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, มิณฑิตา วัฒนกุล, ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์