ละคร

ละครช่อง 7

ละครช่อง GMM 25

ละครช่อง One

 • กาหลมหรทึก
  เริ่มออกอากาศ: 26 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, วรรณรท สนธิไชย, รัดเกล้า อามระดิษ, ยุทธนา เปื้องกลาง, นพพล โกมารชุน
 • เมืองมายา Live ตอน มายาเร้นรัก
  เริ่มออกอากาศ: 31 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: ธีรภัทร์ สัจจกุล, ราศี วัชราพลเมฆ, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ยุกต์ ส่งไพศาล, อนุสรณ์ มณีเทศ
 • เรือนเบญจพิษ
  เริ่มออกอากาศ: 10 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, อรจิรา แหลมวิไล, รามาวดี นาคฉัตรีย์, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
 • บ้านสราญแลนด์
  เริ่มออกอากาศ: 8 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, วรนุช ภิรมย์ภักดี, อาณัตพล ศิริชุมแสง, เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล
 • ทานตะวันจันทร์วาด
  เริ่มออกอากาศ: 6 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: วรกร ศิริสรณ์, นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, ปรารถนา สัชฌุกร, เมตตา รุ่งรัตน์, พงศ์กฤษฏิ์ ศิริเบ็ญจา
 • เมืองมายา Live ตอน บัลลังก์มายา
  เริ่มออกอากาศ: 3 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: คัทลียา แมคอินทอช, นุสบา ปุณณกันต์, ธีรภัทร์ สัจจกุล, กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ราศี วัชราพลเมฆ

ละครช่อง 3

 • Love O2O : ยิ้มนี้โลกละลาย
  เริ่มออกอากาศ: 25 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: หยางหยาง, เจิ้งส่วง
 • บุพเพสันนิวาส
  เริ่มออกอากาศ: 21 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ราณี แคมเปน, หลุยส์ สก๊อตต์, สุษิรา แอนจิลีน่า แน่นหนา, ปรมะ อิ่มอโนทัย
 • คุณแม่สวมรอย
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: ฐากูร การทิพย์, นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, ธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์, ลภัสรดา ช่วยเกื้อ, ดวงตา ตุงคะมณี
 • ชั่วโมงต้องมนต์
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: รณิดา เตชสิทธิ์, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, ธนิน มนูญศิลป์, เศรษฐา ศิระฉายา, พลิตา พุทธรัสสุ
 • เงินปากผี
  เริ่มออกอากาศ: 29 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: เด่นคุณ งามเนตร, กมลเนตร เรืองศรี, ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล, วรัทยา ว่องชยาภรณ์
 • เสน่ห์นางงิ้ว
  เริ่มออกอากาศ: 11 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: ธีรเดช เมธาวรายุทธ, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, พริมา พันธุ์เจริญ, ฉัตรฑริกา สิทธิพรม
 • ไข่มุกมังกรไฟ
  เริ่มออกอากาศ: 5 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: คณิน ชอบประดิถ, ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด, สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ
 • สะใภ้กาฝาก
  เริ่มออกอากาศ: 4 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: พศุตม์ บานแย้ม, นนธวรรณ ฌรรวนธร, จัสติน อกัสติน, พัชรวลัย พงษ์ภมร, สเตฟานี เลอร์ช

ละครช่อง True4U

ละครช่อง TPBS

 • ก๊วนสืบ หลังเลิกเรียน
  เริ่มออกอากาศ: 17 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: ธีร์ อริยฤทธิ์วิกุล, พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน, ดารณีนุช ปสุตนาวิน, เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง, กันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ
 • มอม
  เริ่มออกอากาศ: 10 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: เทมส์ สรรพกิจ, พิมดาว พานิชสมัย, ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์, ทศพล หมายสุข, บัณฑิฏา สันตยารมย์
 • ฤดูกาลแห่งรัก
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: ศิรชัช เจียรถาวร, สุเมธ องอาจ, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, นีรนุช ปัทมสูต, อธิศาพัฒน์ วงศ์เงินยวง

ละครช่อง 8

 • พ่อปลาไหล
  เริ่มออกอากาศ: 10 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, เกวลิน ศรีวรรณา, บุตรศรัณย์ ทองซิว, ชนิดา ศรีจิรานนท์, มาลินี โคทส์

ละครช่อง LINE TV

 • The Collector คนประกอบผี
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, ชนม์ทิดา อัศวเหม, ชาลี ไตรรัตน์, วิธวัฒน์ สิงห์ลำพอง
 • What The Duck รักแลนดิ้ง
  เริ่มออกอากาศ: 1 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: เจริญชัย ขันติชัยขจร, ภูวนัย แสงวรรณ์, สาธิดา ปิ่นสินชัย, ปนพงษ์ ไขแสง, ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์

ละครช่อง Workpoint

 • สาวน้อยร้อยหม้อ
  เริ่มออกอากาศ: 6 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: กันต์ กันตถาวร, ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์, สุนารี ราชสีมา, นลิน โฮเลอร์

ละครช่อง Mono 29