ละคร

ละครช่อง One 31

 • หนี้เสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 16 ธ.ค. 62
  นำแสดงโดย: นุสบา ปุณณกันต์, หนึ่งธิดา โสภณ, พาริส อินทรโกมาลย์สุต, พีท ทองเจือ, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ
 • 4 เทพผู้พิทักษ์
  เริ่มออกอากาศ: 10 ธ.ค. 62
  นำแสดงโดย: กฤษกร กนกธร, ณิชา ปิยะวัฒนานนท์, เพชร โบราณินทร์, ซูซานน่า เรโนล, วิทยา เทพทิพย์
 • สงครามนักปั้น 2
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: เมทินี กิ่งโพยม, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อัญชสา มงคลสมัย, เรวิญานันท์ ทาเกิด, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์
 • Sleepless Society The Series ตอน คืนฝันลวง
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, วริศรา ยู, ศิตา มหารวิเดชากร
 • สัญญาแค้นแสนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: วรรณรท สนธิไชย, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล, ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์, วิวิศน์ บวรกีรติขจร
 • ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด
  เริ่มออกอากาศ: 18 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: โทนี่ รากแก่น, สรัลชนา อภิสมัยมงคล, นภสร วีระยุทธวิไล, จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์, ทิพนารี วีรวัฒโนดม
 • เรือนไหมมัจจุราช
  เริ่มออกอากาศ: 14 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงส์มานพ, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, อภิษฎา เครือคงคา

ละครช่อง GMM 25

 • Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน รักไม่มีตัวตน
  เริ่มออกอากาศ: 14 ธ.ค. 62
  นำแสดงโดย: ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, บัวชมพู ฟอร์ด, เกวลิน อุดมอักษร, อาภัสรา เลิศประเสริฐ , ณัฐกิตติ์ นันทพานิช
 • One Night Steal แผนรักสลับดวง
  เริ่มออกอากาศ: 24 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: สุทัตตา อุดมศิลป์, พีรวัส แสงโพธิรัตน์, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, หฤษฎ์ ชีวการุณ, สุพิชชา สุบรรณพงษ์
 • เกมรักเอาคืน
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: วรนุช ภิรมย์ภักดี, กวี ตันจรารักษ์, เวอาห์ แสงเงิน, ณปภา ตันตระกูล, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
 • Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน รักไม่มีสูตร
  เริ่มออกอากาศ: 9 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ปราโมทย์ ปาทาน, อภิษฎา เครือคงคา, ลลนา ก้องธรนินทร์, เขมิศรา พลเดช
 • สะใภ้ TKO
  เริ่มออกอากาศ: 24 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: วรเวช ดานุวงศ์, อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี

ละครช่อง 7

ละครช่อง LINE TV

 • One Year 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 28 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: สัญญา คุณากร, คัทลียา แมคอินทอช, จิรายุ ละอองมณี, ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, เฌอปราง อารีย์กุล
 • Until We Meet Again the Series (ด้ายแดง)
  เริ่มออกอากาศ: 9 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, ณธัช ศิริพงษ์ธร, นพเก้า เดชาพัฒนคุณ, กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์, นพณัฐ กันทะชัย
 • Beauty War The Series สงครามโลกสวย
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: อินทัช เหลียวรักวงศ์, ฑันท์ชิย์ บำรุงกิจ, ภากร ธนศรีวนิชชัย, ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย, กัญญาภัค พงษ์ศักดิ์

ละครช่อง 8

 • สางนางพราย
  เริ่มออกอากาศ: 25 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, กรรณาภรณ์ พวงทอง, วิทยา วสุไกรไพศาล, จรรยา ธนาสว่างกุล

ละครช่อง True4U

 • ศรีอโยธยา 2
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: อนันดา เอเวอริงแฮม, เขมนิจ จามิกรณ์, รวิชญ์ พงษ์ไพจิตร, นพชัย ชัยนาม, สินจัย เปล่งพานิช
 • Voice สัมผัสเสียงมรณะ
  เริ่มออกอากาศ: 4 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: แอนดริว เกร้กสัน, เขมนิจ จามิกรณ์, ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์, ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข

ละครช่อง 3

 • Hotel Stars สูตรรักนักการโรงแรม
  เริ่มออกอากาศ: 13 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: สุรเดช พินิวัตร์, ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์, ธนพล จารุจิตรานนท์, วโรดม เข็มมณฑา, ธัญลักษณ์ โชคธนเดช
 • ดาวหลงฟ้า
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: มาสุ จรรยางค์ดีกุล, ปณาลี วรุณวงศ์, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
 • รักแท้ของนายถึก
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ดิเรก อมาตยกุล, สุนิดพร ศรีสุวรรณ์, ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี, พรภัสสร อัตถปัญญาพล, ภูมิภาฑิต นิตยารส
 • เขาวานให้หนูเป็นสายลับ
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: วรินทร ปัญหกาญจน์, สุภัสสรา ธนชาต, ปาริธ ทิมทอง, รินรดา แก้วบัวสาย, หยาดทิพย์ ราชปาล
 • Tee ใครทีมันส์
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ณภัทร เสียงสมบุญ, ญีนา ซาลาส, อเล็กซ์ เรนเดลล์, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, กัมมัญญ์ กลมแก้ว

ละครช่อง Mono 29

 • Diamond Eyes ตา-สัมผัส-ผี 2
  เริ่มออกอากาศ: 3 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ดนุพร ปุณณกันต์, กรกมล เจริญชัย, ณัฐธิดา ตรีชัยยะ, รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, ชาลี ปอทเจส

ละครช่อง PPTV

 • กลับไปสู่วันฝัน
  เริ่มออกอากาศ: 30 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, กฤษฎา พรเวโรจน์, ธนา สุทธิกมล, กวี ตันจรารักษ์, สิรินาถ สุคันธรัต

ละครช่อง 9

ละครช่อง AmarinTV

 • รองเท้านารี
  เริ่มออกอากาศ: 19 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: จริญญา ศิริมงคลสกุล, ศกลรัตน์ วรอุไร, โฟกัส จีระกุล, อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์