ละคร

ละครช่อง GMM 25

 • บังเอิญรัก Love by Chance
  เริ่มออกอากาศ: 3 ส.ค. 61
  นำแสดงโดย: ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา, พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์, ณภัทร ณ ระนอง
 • Mint To Be นายนั่นแหล่ะ...คู่แท้ของฉัน
  เริ่มออกอากาศ: 29 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: พีรวัส แสงโพธิรัตน์, วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม, นารา เทพนุภา, จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล
 • Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอน เหตุเกิดจากความรู้สึกผิด
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: พิชญ์นาฏ สาขากร, ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, เจสัน ยัง, พิตต้า ณ พัทลุง
 • Love Songs Love Series ตอน เรื่องที่ขอ To be Continued
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์, ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, สรัณณัฏฐ์ ประดู่คู่ยามดี, ตะวัน วิหครัตน์, อัครพล เอี่ยมสมบัติ
 • ไร้เสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, เก็จมณี วรรธนะสิน, ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
 • สัมผัสรัตติกาล
  เริ่มออกอากาศ: 14 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, มชณต สุวรรณมาศ, ณัฐ ศักดาทร, ธันย์ชนก ฤทธินาคา, นิรุตติ์ ศิริจรรยา
 • Club Friday The Series 10 รักนอกใจ ตอน ตัวประกอบ
  เริ่มออกอากาศ: 2 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: พิยดา จุฑารัตนกุล, กฤษฎา พรเวโรจน์, อธิชนัน ศรีเสวก, สุพจน์ จันทร์เจริญ
 • Love Songs Love Series ตอน จะรักหรือจะร้าย
  เริ่มออกอากาศ: 2 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: วชิรวิชญ์ ชีวอารี, อภิชญา ทองคำ, แอนนา ชวนชื่น, เกวลิน อุดมอักษร, ณัฐธิดา ตรีชัยยะ

ละครช่อง 3

 • นักสู้เทวดา
  เริ่มออกอากาศ: 19 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: ปรมะ อิ่มอโนทัย, กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล, ปวิช เวียงนนท์, ณิชาวรินทร์ อรุณรุ่งไพศาล, ณัชพล รัตนมงคล
 • My Hero วีรบุรุษสุดที่รัก ตอน เส้นสนกลรัก
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: พงศกร เมตตาริกานนท์, กมลเนตร เรืองศรี, พิชชาภา พันธุมจินดา, ศรัญยู ประชากริช, สาวิตรี สามิภักดิ์
 • My Hero วีรบุรุษสุดที่รัก ตอน ลมไพรผูกรัก
  เริ่มออกอากาศ: 30 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: จรณ โสรัตน์, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, ธนากร โปษยานนท์, สรวิชญ์ สุบุญ, รณเดช วงศาโรจน์
 • เกมเสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 25 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ณฐพร เตมีรักษ์, จิรายุ ตั้งศรีสุข, เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, ธัญญาเรศ รามณรงค์
 • ข้ามสีทันดร
  เริ่มออกอากาศ: 21 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, พชร จิราธิวัฒน์, รังสิต ศิรนานนท์, พริมา พันธุ์เจริญ
 • My Hero วีรบุรุษสุดที่รัก ตอน มนตราลายหงส์
  เริ่มออกอากาศ: 15 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: วรินทร ปัญหกาญจน์, มณีรัตน์ ศรีจรูญ, พีรมณฑ์ ชมธวัช, วรัลชญาน์ จินดารักษ์วงศ์, ดนัย จารุจินดา
 • My Hero วีรบุรุษสุดที่รัก ตอน มาตุภูมิแห่งหัวใจ
  เริ่มออกอากาศ: 26 พ.ค. 61
  นำแสดงโดย: ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, ชาคริต แย้มนาม, ซอนย่า คูลลิ่ง, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล

ละครช่อง True4U

 • My Girl 18 มงกุฎสุดที่รัก
  เริ่มออกอากาศ: 16 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, อารักษ์ อมรศุภศิริ, วรท มรรคดวงแก้ว, นาตาลี ดูเชียง
 • คุณย่าดอทคอม
  เริ่มออกอากาศ: 2 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: เกริกพล มัสยวาณิช, นาตาลี เจียรวนนท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์

ละครช่อง 8

 • รักฉันสวรรค์จัดให้
  เริ่มออกอากาศ: 14 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, จริญญา ศิริมงคลสกุล, พาทิศ พิสิฐกุล, พัสกร พลบูรณ์, อัฐมา ชีวนิชพันธ์
 • พยัคฆา
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: สิทธา สภานุชาติ, ณัฐชา เจกะ, แอริน ยุกตะทัต, ภูมิภาฑิต นิตยารส, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ละครช่อง 7

ละครช่อง LINE TV

 • GGEZ เกรียนเมพเทพศาสตร์
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: เผ่าเพชร เจริญสุข, ชาลี ปอทเจส, ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, ธีรภัทร โลหนันทน์, สุพิชชา สุบรรณพงษ์

ละครช่อง One 31

 • บางกอกนฤมิต
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: ไปรยา ลุนด์เบิร์ก, อารักษ์ อมรศุภศิริ, วรรณรท สนธิไชย, ชนม์ทิดา อัศวเหม, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
 • อาตี๋ของผม
  เริ่มออกอากาศ: 23 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: สัตบุตร แลดิกี, ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, ตรัย นิ่มทวัฒน์, ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล
 • เมืองมายา Live ตอน เกมกลมายา
  เริ่มออกอากาศ: 6 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ธิติ มหาโยธารักษ์, นรภัทร วิไลพันธุ์, เสฎฐวุฒิ อนุสิทธิ์, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, กิตติ เชี่ยววงศ์กุล
 • วายุเทพยุทธ์
  เริ่มออกอากาศ: 2 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, อลิสา ขุนแขวง, อัครัฐ นิมิตรชัย, สำเร็จ เมืองพุทธ, ปัณณ์ญาณัช จิรโรจน์ธนเกษม
 • เมีย 2018
  เริ่มออกอากาศ: 28 พ.ค. 61
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, มารี เบรินเนอร์, ธนภัทร กาวิละ, พีท ทองเจือ

ละครช่อง Mono 29

 • ตี๋ใหญ่ 2 ดับ เครื่อง ชน
  เริ่มออกอากาศ: 17 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: สมชาย เข็มกลัด, พันเอกวันชนะ สวัสดี, กรกมล เจริญชัย, รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, ทศพล หมายสุข

ละครช่อง Mello

 • Love Lie Hide Fake แกล้งแอ๊บแอบรัก
  เริ่มออกอากาศ: 2 มิ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต, อาภาสิริ กิจติถานนท์, อนาวิล ชาติทอง, ป๊อบ คำเกษม