ละคร

ละครช่อง GMM 25

 • ใครคืออองชองเต
  เริ่มออกอากาศ: 28 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: จิรัชพงศ์ ศรีแสง, กษิดิ์เดช ปลูกผล, ภูสิษฐ์ ดิษฐพิสิษฐ์, กวิน แคสกี้, ธราธร จันทรวรกาญจน์
 • รักนี้เจ้านายจอง
  เริ่มออกอากาศ: 8 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: พุฒิชัย เกษตรสิน, สุชาร์ มานะยิ่ง, ชลวิทย์ มีทองคำ, อนิส สุวิทย์, พิตต้า ณ พัทลุง
 • F4 Thailand : หัวใจรักสี่ดวงดาว Boys Over Flowers
  เริ่มออกอากาศ: 18 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: วชิรวิชญ์ ชีวอารี, เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, ต้นตะวัน ตันติเวชกุล
 • Not Me เขา...ไม่ใช่ผม
  เริ่มออกอากาศ: 12 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: จุมพล อดุลกิตติพร, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, กวิน แคสกี้
 • Baker Boys รักของผม...ขนมของคุณ
  เริ่มออกอากาศ: 24 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: ฐานัฐพ์ โลห์คุณสมบัติ, ปราชญา เรืองโรจน์, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, ภัทร เอกแสงกุล, จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์

ละครช่อง 3

 • สร้อยสะบันงา
  เริ่มออกอากาศ: 24 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: ณภัทร เสียงสมบุญ, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ปรมะ อิ่มอโนทัย, พริมา พันธุ์เจริญ, อมลรดา ไชยเดช
 • เพชฌฆาตจันทร์เจ้า
  เริ่มออกอากาศ: 22 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: วรินทร ปัญหกาญจน์, มทิรา ตันติประสุต, พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, ศรุต นวประดิษฐกุล, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
 • วัยรุ่นวุ่น Y รัก 2 Gen Y The Series Season 2
  เริ่มออกอากาศ: 21 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: ดุล ร่มจำปา, สุรเดช พินิวัตร์, วโรดม เข็มมณฑา, ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี, ธนกร กุลจรัสสมบัติ
 • ใส่รักป้ายสี
  เริ่มออกอากาศ: 29 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์, ปราชญา เรืองโรจน์, พัฐสิฐ เพิ่มพูลสวัสดิ์, ภูษณุ วงศาวณิชชากร, ฑันท์ชิย์ บำรุงกิจ
 • กะรัตรัก
  เริ่มออกอากาศ: 20 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: แอน ทองประสม, จิรายุ ตั้งศรีสุข, นิศาชล ต้วมสูงเนิน, ดอม เหตระกูล, ไฟซัล นากิ๊บ

ละครช่อง One 31

 • รักเดียว
  เริ่มออกอากาศ: 23 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: ธนกฤต ตาละโสภณ, ทรงสิน ใจพันธ์, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, โย่ง เชิญยิ้ม, วิทวัส รัตนบุญบารมี
 • จุดหมายคือท้องฟ้า
  เริ่มออกอากาศ: 8 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: ชยพัทธ์ คงทรัพย์, กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์, คณนาถ ญาณสุคนธ์, ฐานัตถ์ จิรรัชชกิจ, สกฤษฏิ์ สตริคแลนด์
 • โนราสะออน
  เริ่มออกอากาศ: 23 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: ยุทธนา เบื้องกลาง, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, ภูศิลป์ วารินรักษ์, ธิดาดิน หินอ่อน, นฤเบศร์ ฤทธิศร
 • วานวาสนา
  เริ่มออกอากาศ: 13 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: ปฐมพงศ์เรือนใจดี, สีรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์, ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, ณัชภรณ์ อุ่นสวัสดิ์, ปานวาด เหมมณี
 • วิมานทราย
  เริ่มออกอากาศ: 24 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, ณิชชา โชคประจักษ์ชัด, เรวิญานันท์ ทาเกิด, โชแปง นุชอินทรา

ละครช่อง 7

 • สามีชั่วคืน
  เริ่มออกอากาศ: 14 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: ยศวรรธน์ ทะวาปี, ปภาวดี ชาญสมอน, พงศกร โตสุวรรณ, เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค, แทนตะวัน ทัดเดโอ
 • พ่อตามือปราบเฮี้ยน
  เริ่มออกอากาศ: 19 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: จุติ จำเริญเกตุประทีป, จาด้า อินโตร์เร, กฤตย์ อัทธเสรี, ชนกนันท์ เสนปิ่น, พอล เดอบ๊อด
 • ปล้นลอยฟ้า
  เริ่มออกอากาศ: 25 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: กรรญกฤต อรรควงษ์, บารมิตา สาครจันทร์, วาทิต โสภา, กมลวรรณ ศรีวิไล, นนทพันธ์ ใจกันทา
 • รางรักพรางใจ
  เริ่มออกอากาศ: 23 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์, เกศรินทร์ น้อยผึ้ง, รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน, พรชดา วราพชระ, พูลภัทร อัตถปัญญาพล

ละครช่อง Amarin TV

 • เพลงบินใบงิ้ว
  เริ่มออกอากาศ: 8 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: อารักษ์ อมรศุภศิริ, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, ณิชชา โชคประจักษ์ชัด, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, เจณิสตา พรหมผดุงชีพ

ละครช่อง 8

 • มัจฉาอันดา
  เริ่มออกอากาศ: 4 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, เกวลิน ศรีวรรณา, ดนัย จารุจินดา, นิภาพร บุญยะเลี้ยง, มาลินี แอดเดอเลด โคทส์
 • ร่านดอกงิ้ว
  เริ่มออกอากาศ: 4 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ธนา สุทธิกมล, ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, ณัฐชา ชูมักเคอร์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์

ละครช่อง 9

 • สวยประหาร
  เริ่มออกอากาศ: 1 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: ศุภักษร ไชยมงคล, นคนันทินี วงค์จิตต์, มาริสา อานิต้า, ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, จิณณะ จอมขันเงิน

ละครช่อง TPBS

 • จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี
  เริ่มออกอากาศ: 1 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: จิรายุ ตันตระกูล, นัฐรุจี วิศวนารถ, นีน ตเว ยู ออง, นัฐรุจี วิศวนารถ :ปิ่น, เดาง์

ละครช่อง WeTV

 • เล่ห์แค้น (The Revenge)
  เริ่มออกอากาศ: 21 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: ชานน สันตินธรกุล, วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, ภัทร เอกแสงกุล, ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์, หฤษฎ์ ชีวการุณ
 • ออฟฟิศติดฮา
  เริ่มออกอากาศ: 11 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: ธนกฤต พานิชวิทย์, ปองกูล สืบซึ้ง, กรภพ จันทร์เจริญ, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, ณัฐภัสสร สิมะเสถียร

ละครช่อง GMM25

 • The Player รัก เป็น เล่น ตาย
  เริ่มออกอากาศ: 20 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: จอส เวอาห์, ทิพนารี วีรวัฒโนดม, รมิดา จีรนรภัทร, พัชรา ทับทอง, ภัทร เอกแสงกุล

ละครช่อง Monomax

 • Dark App แอป ป่วน เมือง
  เริ่มออกอากาศ: 9 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: นริลญา กุลมงคลเพชร, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, นิชนารถ พรหมมาตร, จาตุรงค์ พลบูรณ์

ละครช่อง Disney+

 • 55:15 Never Too Late
  เริ่มออกอากาศ: 6 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: วสุ แสงสิงแก้ว, สินจัย เปล่งพานิช, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี .. ทรงพล อายุ 55, อัมรินทร์ นิติพน, คาร่า พลสิทธิ์

ละครช่อง True Asian

 • XYZ
  เริ่มออกอากาศ: 6 ธ.ค. 64
  นำแสดงโดย: อนันดา เอเวอริงแฮม, สุชาร์ มานะยิ่ง, เฮนรี่ ไมรอน, รัศม์ประภา วิสุมา, เซลีน่า วีสมันน์