ละคร

ละครช่อง GMM 25

 • เริงริตา
  เริ่มออกอากาศ: 13 ก.ค. 63
  นำแสดงโดย: กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, เอมิกา กลิ่นประทุม, กฤษฎา พรเวโรจน์, ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, สาวิตรี สามิภักดิ์
 • ไฟสิ้นเชื้อ
  เริ่มออกอากาศ: 8 ก.ค. 63
  นำแสดงโดย: หยาดทิพย์ ราชปาล, เกริกพล มัสยวาณิช, รฐา โพธิ์งาม, จอส เวอาห์, ยงวรี งามเกษม
 • The Underclass ห้องนี้...ไม่มีห่วย
  เริ่มออกอากาศ: 5 ก.ค. 63
  นำแสดงโดย: นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล, แพรวา สุธรรมพงษ์, ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, สุมิตรา ดวงแก้ว, มิโอริ โอคุโบะ
 • Hook รักหมัดหนัก
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ค. 63
  นำแสดงโดย: ภีมพล พาณิชย์ธำรง, พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, จิดาภา ศิริบัญชาวรรณ, ไทม พิชิตสุรกิจ, พีท ทองเจือ
 • The Shipper จิ้นนายกลายเป็นฉัน
  เริ่มออกอากาศ: 22 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ภวัต จิตต์สว่างดี, ภูสิษฐ์ ดิษฐพิสิษฐ์, สุรีย์ญะเรศ ยะคะเรศ, กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง

ละครช่อง 8

 • ปอบผีเจ้า 2
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ค. 63
  นำแสดงโดย: ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, กฤษฎา พรเวโรจน์, ชลฤดี อมรลักษณ์, อริสรา ทองบริสุทธิ์, อัจจิมา โกสุมา

ละครช่อง PPTV

 • เล่ห์เกมรัก
  เริ่มออกอากาศ: 17 มิ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, ภาสกร บุญวรเมธี, ศศิญรัศมิ์ อนุศิลป์, สุกวิณ แก้วพิกุล

ละครช่อง 7

 • พ่อหม้ายเลขท้ายสองตัว
  เริ่มออกอากาศ: 17 มิ.ย. 63
  นำแสดงโดย: วรากร ศวัสกร, ปาณิชดา แสงสุวรรณ, พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์, นนทพันธ์ ใจกันทา, ธีร์ วณิชนันทธาดา
 • ปีกหงส์
  เริ่มออกอากาศ: 28 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: กฤตฤทธิ์ บุตรพรม, ทัศนียา การสมนุช, กรกฎ ตุ่นแก้ว, รัญดภา มันตะลัมพะ, ณัฐชา นวลแจ่ม
 • ม่านบังใจ
  เริ่มออกอากาศ: 26 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: ศุกลวัฒน์ คณารศ, มุกดา นรินทร์รักษ์, ยศวรรธน์ ทะวาปี, ปภาดา กลิ่นสุมาลย์, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์
 • เด็กเสเพล
  เริ่มออกอากาศ: 19 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: วรพล จินตโกศล, ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล, ชวินทร์วุฒิ ก้องธรนินทร์, อังคณา วรรัตนชัย, จักรภัทร อังสุธนมาลี

ละครช่อง One 31

 • รักแลกภพ
  เริ่มออกอากาศ: 15 มิ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ธนภัทร กาวิละ, วรรณรท สนธิไชย, อัญชสา มงคลสมัย , ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ , ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • รัก 10 ล้อ รอ 10 โมง
  เริ่มออกอากาศ: 27 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: ยุทธนา เปื้องกลาง, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, เน็ค นฤพล, มีนตรา อินทิรา, อาณัตพล ศิริชุมแสง
 • My Bubble Tea หวานน้อยรัก 100%
  เริ่มออกอากาศ: 22 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: นิชคุณ หรเวชกุล, พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, มนสภรณ์ ชาญเฉลิม, คารีสา สปริงเก็ตต์, ภัสสร บุณยเกียรติ
 • อุ้มรักเกมลวง
  เริ่มออกอากาศ: 4 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: สุวนันท์ คงยิ่ง, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ดอม เหตระกูล, สรพงษ์ ชาตรี

ละครช่อง 3

 • พยากรณ์ซ่อนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 15 มิ.ย. 63
  นำแสดงโดย: จิรายุ ตั้งศรีสุข, ปรีชญา พงษ์ธนานิกร, วฤษฎิ์ ศิริสันธนะ, กมลชนก รอดเสถียร, พิชชาภา พันธุมจินดา
 • Cat Radio TV
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: สหรัถ สังคปรีชา, เฌอปราง อารีย์กุล, นิธิศ วารายานนท์, ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, อวัช รัตนปิณฑะ

ละครช่อง LINE TV

 • เหนือพระราม This is Love Story
  เริ่มออกอากาศ: 6 มิ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ราชภัทร วรสาร, ณัฐพงศ์ ผาทอง, วนรัตน์ รัศมีรัตน์, อานันท์ หว่อง, อาชวิน ไมเกิ้ล
 • วิน 21 เด็ดใจเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 3 มิ.ย. 63
  นำแสดงโดย: พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, นรีกุล เกตุประภากร, รัดเกล้า อามระดิษ, ณัฏฐพงศ์ ชาติพงษ์, จาตุรงค์ มกจ๊ก