ละคร

ละครช่อง 3

 • เพชรกลางไฟ
  เริ่มออกอากาศ: 25 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: นิษฐา จิรยั่งยืน, วฤษฎิ์ ศิริสันธนะ, พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, ศุกล ศศิจุลกะ, กชกร นิมากรณ์
 • คลื่นชีวิต
  เริ่มออกอากาศ: 23 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ปริญ สุภารัตน์, อุรัสยา เสปอร์บันด์, หลุยส์ สก๊อต, จรินทร์พร จุนเกียรติ, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
 • แม่ของแผ่นดิน ตอน ร้อยป่าไว้ด้วยรัก
  เริ่มออกอากาศ: 6 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: มาสุ จรรยางค์ดีกุล, ฑาริกา อินสุวรรณ, ชานน ริกุลสุรกาน, ดวงตา ตุงคะมณี, สิปโปทัย ฉันทะสิริวัฒน์
 • พ่อครัวหัวป่าก์
  เริ่มออกอากาศ: 1 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: หลุยส์ สก๊อต, รณิดา เตชสิทธิ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, ดวงตา ตุงคะมณี
 • กุหลาบตัดเพชร
  เริ่มออกอากาศ: 9 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: จรณ โสรัตน์, ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด, ณฐณพ ชื่นหิรัญ, อรเณศ ดีคาบาเลส, เมธัส ตรีรัตนวารีสิน
 • ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน
  เริ่มออกอากาศ: 7 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, ปณาลี วรุณวงศ์, เด่นคุณ งามเนตร, ฐกฤต ตวันพงค์, ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์
 • คนละขอบฟ้า
  เริ่มออกอากาศ: 6 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: วรินทร ปัญหกาญจน์, ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, อนุสรณ์ มณีเทศ, ณัฐวรา วงศ์วาสนา, อริสรา ทองบริสุทธิ์
 • แม่ของแผ่นดิน ตอน แสงเทียน
  เริ่มออกอากาศ: 21 พ.ย. 59
  นำแสดงโดย: ธารา ทิพา, นิศาชล ต้วมสูงเนิน, รชนีกร พันธุ์มณี, พิสิฐพงศ์ ช่างหล่อ, นภสร เอกพันธ์กุล

ละครช่อง 8

 • เชลยศึก
  เริ่มออกอากาศ: 25 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ปภาวิน หงษ์ขจร, ษริกา สารทศิลป์ศุภา, เวฬุรีย์ ดิษยบุตร, ปริศนา กัมพูสิริ, ภัครมัย โปตระนันท์
 • Siya Ke Ram : สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
  เริ่มออกอากาศ: 23 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: อาชิช ชาร์มา, มาดิรักชิ มุนดัล

ละครช่อง 3 SD

 • บาปรัก ทะเลฝัน
  เริ่มออกอากาศ: 23 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ณฐณพ ชื่นหิรัญ, ลักษณ์นารา เปี้ยทา, มิเชล เบอร์แมนน์, สาครินทร์ สุธรรมสมัย, การัญชิดา คุ้มสุวรรณ
 • เจ้าจอม
  เริ่มออกอากาศ: 6 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: วิทยา วสุไกรไพศาล, ชนกสุดา รักษนาเวส, จิรายุ ตันตระกูล, เซลิน่า เพียซ, ณิชาวรินทร์ อรุณรุ่งไพศาล

ละครช่อง GMM 25

ละครช่อง True4U

 • The Legend of The Blue Sea : เงือกสาวตัวร้ายกับนายต้มตุ๋น
  เริ่มออกอากาศ: 18 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: จอนจีฮยอน, อีมินโฮ
 • กลรักเกมมายา (Love and Lies)
  เริ่มออกอากาศ: 9 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: จองอิลอู, วิรพร จิรเวชสุนทรกุล, เดวิด ลี แม็กอินนิส, ลีโอ พุฒ, ภัทรภณ โตอุ่น
 • Happiness The Series
  เริ่มออกอากาศ: 3 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: ศุภนาฎ จิตตลีลา, สิริโรจน์ ปริญญานันท์, รชนีกร พันธุ์มณี, จันษกร กิตติวัฒนากร, จิรโรจน์ ศรุณานิธิโรจน์

ละครช่อง 3 Family

ละครช่อง 7

ละครช่อง One

 • ราชินีหมอลำ
  เริ่มออกอากาศ: 10 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: กมลชนก เขมะโยธิน, หนึ่งธิดา โสภณ, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, พิษณุ นิ่มสกุล
 • ชิงรัก ริษยา
  เริ่มออกอากาศ: 4 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ธนา สุทธิกมล, มารี เบรินเนอร์, อรจิรา แหลมวิไล, ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ, วรกร ศิริสรณ์
 • รุ่นพี่ Secret Love ตอน My Lil Boy 2 น้อง ม.4 พี่ปี 1
  เริ่มออกอากาศ: 11 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: กัญญาวีร์ สองเมือง, กรภัทร์ เกิดพันธุ์, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล, นารา เทพนุภา
 • Little Big Dream ความฝันอันสูงสุด
  เริ่มออกอากาศ: 5 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: พุฒิชัย เกษตรสิน, วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, กันต์ชนุตม์ เก่งการค้า, กรภัทร์ เกิดพันธุ์, สุรศักดิ์ ชัยอรรถ

ละครช่อง Workpoint

 • ชะนีผีผลัก
  เริ่มออกอากาศ: 9 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: กวี ตันจรารักษ์, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, อัฐมา ชีวนิชพันธ์, จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
 • ขวัญใจไทยแลนด์
  เริ่มออกอากาศ: 8 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ ปุณณกันต์, โจโจ้ หลุยส์ ไมอ๊อคชิ, ชมพูนุช กลิ่นจำปา, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์

ละครช่อง Mono 29

ละครช่อง Bright TV

 • อุทัยเทวี
  เริ่มออกอากาศ: 7 ม.ค. 60
  นำแสดงโดย: อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน์, ชิตวัน อัครนพธนา, สาวิกา กาญจนมาศ, ณัฐพล รัตนิพนธ์, สุทธา ทวีศรีธนโชค

ละครช่อง 5

ละครช่อง 9

 • My Bromance พี่ชาย เดอะ ซีรีส์
  เริ่มออกอากาศ: 11 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา, จิรภิรมย์ ไชยา, กมลชนก นิ่มศิริ, ศุภิสรา มณีพิศมัย, ชัชวาลย์ อ่วมเจริญ
 • The Extra วงการร้ายวงการรัก
  เริ่มออกอากาศ: 3 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: นิดา พัชรวีระพงษ์, ผลิตโชค อายนบุตร, ภัครมัย โปตระนันทน์, ลาภิสรา อินทรสูต, ดนัย จิรา