1. สยามโซน
 2. ละคร

ละครช่อง LINE TV

 • My Mate Match
  เริ่มออกอากาศ: 9 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: ธนกร กุลจรัสสมบัติ, เจษฎากร บัณฑิต, กษม กาญจนวัฒนา, พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์, จิราวรรณ แสงจันทร์
 • หนังสือรุ่น
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ค. 64
  นำแสดงโดย: เตชินท์ อนุศาสนนันท์, ศุภกฤต จรูญเมธา, เปี่ยมชล ดำรงสุนทรชัย, สรวุฒิ อรุณวัฒนานันท์, พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร
 • ครั้งหนึ่งที่รัก The Best Story
  เริ่มออกอากาศ: 9 ก.ค. 64
  นำแสดงโดย: อานันท์ หว่อง, วนรัตน์ รัศมีรัตน์, ปรัชญ์ อิทธิชัยเจริญ, ธนาคม มีนธนานันท์, ณดล ล้ำประเสริฐ
 • แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2
  เริ่มออกอากาศ: 27 พ.ค. 64
  นำแสดงโดย: พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์, อรัชพร โภคินภากร, ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์
 • Fantastic Junior อัศจรรย์พันธุ์เล็ก
  เริ่มออกอากาศ: 1 มี.ค. 64
  นำแสดงโดย: ฟลอร่า มัสซาโร, ปณฃัต ทองเพชร, ณรงค์รัชช์ ธเรศเกียรติกุล, ไชยพัทธ์ พิลึก, พิมพ์นารา จิตรัตน์
 • The Secret เกมรัก เกมลับ
  เริ่มออกอากาศ: 10 ธ.ค. 63
  นำแสดงโดย: วงศกร ปรมัตถากร, อภิญญา สกุลเจริญสุข, วนิดา เติมธนาภรณ์, นารา เทพนุภา, เจณิสตา พรหมผดุงชีพ
 • พี่ชาย My Bromance 2
  เริ่มออกอากาศ: 9 ธ.ค. 63
  นำแสดงโดย: ณธัช ศิริพงษ์ธร, ธีรภัทร โลหนันทน์, หัสวรรษชนม์ วงศ์ศรีใส, วรกมล นกแก้ว, ภูวนารถ รู้แนบเนียน
 • สายฟ้าซน Story
  เริ่มออกอากาศ: 3 ธ.ค. 63
  นำแสดงโดย: กานต์ กฤษณะพันธ์, สิทธิโชค เผือกพูลผล, กวิสรา ตั้งกิจสุวานิช, ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา, พฤกษ์ พานิช
 • แปลรักฉันด้วยใจเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 22 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, ปองพล ปัญญามิตร, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, คริสเตียน จุราพร บอส
 • The Graduates บัณฑิตเจ็บใหม่
  เริ่มออกอากาศ: 7 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: พิชญะ นิธิไพศาลกุล, พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์, ภูษณุ วงศาวณิชชากร
 • YYY มันส์ฟินนะ
  เริ่มออกอากาศ: 29 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ภูษณุ วงศาวณิชชากร, ทะเล สงวนดีกุล, พีรวิชญ์ พลอยนำพล, เศรษฐพงษ์ หงส์กิตติกุล, กรณรัสย์ องค์สรานนท์
 • เป็นต่อ Uncensored ตอน สำมะเลเพลย์บอย
  เริ่มออกอากาศ: 27 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, เฉลิม ปานเกิด, ธีระชาติ ธีระวิทยากุล, กิตติ เชี่ยววงศ์กุล, จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล
 • 35 ดาราโชว์ เดอะซีรีส์
  เริ่มออกอากาศ: 21 ก.ค. 63
  นำแสดงโดย: ชินวุฒ อินทรคูสิน, รัตน์ฟ้า วีรยุพรัตน์, ภาคภูมิ จวนชัยนาท, เอมมิกา มานะลอ, นลินฉัตร์ สุทธิศิริวิรตา
 • เหนือพระราม This is Love Story
  เริ่มออกอากาศ: 6 มิ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ราชภัทร วรสาร, ณัฐพงศ์ ผาทอง, วนรัตน์ รัศมีรัตน์, อานันท์ หว่อง, อาชวิน ไมเกิ้ล
 • วิน 21 เด็ดใจเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 3 มิ.ย. 63
  นำแสดงโดย: พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, นรีกุล เกตุประภากร, รัดเกล้า อามระดิษ, ณัฏฐพงศ์ ชาติพงษ์, จาตุรงค์ มกจ๊ก
 • กลรักรุ่นพี่ Love Mechanics
  เริ่มออกอากาศ: 11 เม.ย. 63
  นำแสดงโดย: วนรัตน์ รัศมีรัตน์, อานันท์ ว่อง, อาชวิน ไมเกิ้ล, ฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว, ราชภัทร วรสาร
 • วิศวะมีเกียร์น่ะเมียหมอ Tossara
  เริ่มออกอากาศ: 14 มี.ค. 63
  นำแสดงโดย: อาชวิน ไมเกิ้ล, ฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว, วนรัตน์ รัศมีรัตน์, อานันท์ หว่อง, ราชภัทร วรสาร
 • Mother...เรียกฉันว่าแม่
  เริ่มออกอากาศ: 5 มี.ค. 63
  นำแสดงโดย: เขมนิจ จามิกรณ์, มาชิดา สุทธิกุลพานิช, ชุติมา ทีปะนาถ, นัตธนนท์ ปิ่นโรจน์กีรติ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
 • One Year 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 28 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: สัญญา คุณากร, คัทลียา แมคอินทอช, จิรายุ ละอองมณี, ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, เฌอปราง อารีย์กุล
 • Until We Meet Again the Series (ด้ายแดง)
  เริ่มออกอากาศ: 9 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, ณธัช ศิริพงษ์ธร, นพเก้า เดชาพัฒนคุณ, กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์, นพณัฐ กันทะชัย
 • Beauty War The Series สงครามโลกสวย
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: อินทัช เหลียวรักวงศ์, ฑันท์ชิย์ บำรุงกิจ, ภากร ธนศรีวนิชชัย, ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย, กัญญาภัค พงษ์ศักดิ์
 • Instinct ซ่อน ล่า หน้าสัตว์
  เริ่มออกอากาศ: 26 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์, เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี, กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา, ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์
 • With Love the Series รักต่อไม่รอแล้วนะ
  เริ่มออกอากาศ: 24 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม, นันทิพัฒน์ ศิโรรัตนพาณิชย์, ศิวัช จำลองกุล, ศศรส สุวัฒนาพร, เจตนิพัทธ์ โลหะการก
 • สู้ตาย!! นายกระจับ
  เริ่มออกอากาศ: 25 ก.ค. 62
  นำแสดงโดย: จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, กมลเนตร เรืองศรี, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, ธงชัย ทองกันทม, เจนนี่ ปาหนัน
 • พรุ่งนี้...จะไม่มีแม่แล้ว
  เริ่มออกอากาศ: 9 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: เดวิด อัศวนนท์, มาชิดา สุทธิกุลพานิช, ปารย์ชนก ผ่านสำแดง, แค็ทเทอร์รีน จันทรวิสูตร, จัสมิน เทเลอร์
 • What The Duck รักแลนดิ้ง Final Call
  เริ่มออกอากาศ: 18 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: เจริญชัย ขันติชัยขจร, ภูวนัย แสงวรรณ์, สาธิดา ปิ่นสินชัย, ปนพงษ์ ไขแสง, ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์
 • เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครับ
  เริ่มออกอากาศ: 28 ก.พ. 62
  นำแสดงโดย: ปราชญา เรืองโรจน์, ภวัต จิตต์สว่างดี, หฤษฎ์ ชีวการุณ, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, สโรชา บุรินทร์ปราย
 • Great Men Academy สุภาพบุรุษสุดที่เลิฟ
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.พ. 62
  นำแสดงโดย: พาริส อินทรโกมาลย์สุต, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, ศิวกร อดุลสุทธิกุล, ชลธร คงยิ่งยง
 • สาวแปลกในเมืองป่วน Strange Girl in a Strange Land
  เริ่มออกอากาศ: 18 ม.ค. 62
  นำแสดงโดย: ไปรยา ลุนด์เบิร์ก, เมทินี กิ่งโพยม, กันติชา ชุมมะ, Matthew Brag, Warren Elgort
 • Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น ตอน อาทิตย์-ก้องภพ
  เริ่มออกอากาศ: 21 ธ.ค. 61
  นำแสดงโดย: ปราชญา เรืองโรจน์, พีรวัส แสงโพธิรัตน์
 • Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น ตอน พีท-เก้า
  เริ่มออกอากาศ: 14 ธ.ค. 61
  นำแสดงโดย: ตะวัน วิหครัตน์, ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ
 • Hipster or Loser
  เริ่มออกอากาศ: 13 ธ.ค. 61
  นำแสดงโดย: ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี, กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์, มนสภรณ์ ชาญเฉลิม, พงษ์นิรันดร์ กันตจินดา
 • Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น ตอน ตี๋-หมอก
  เริ่มออกอากาศ: 7 ธ.ค. 61
  นำแสดงโดย: ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล, สัตบุตร แลดิกี
 • Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น ตอน อิน-ซัน
  เริ่มออกอากาศ: 30 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต
 • Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น ตอน ปิ๊ก-โรม
  เริ่มออกอากาศ: 23 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: จุมพล อดุลกิตติพร, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์
 • โลกโซเชี่ยล Social Syndrome
  เริ่มออกอากาศ: 23 ต.ค. 61
  นำแสดงโดย: ธิติ มหาโยธารักษ์, ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล, รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์, เจณิสตา พรหมผดุงชีพ, เผ่าเพชร เจริญสุข
 • My Dream The Series นายในฝัน
  เริ่มออกอากาศ: 10 ต.ค. 61
  นำแสดงโดย: พงศภัทร์ กันคำ, ชลสวัสดิ์ เตียววณิชกุล, ชาตรี สุวรรณวลัยกร, ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล, พิชชาธร สันตินธรกุล
 • The Deadline
  เริ่มออกอากาศ: 4 ต.ค. 61
  นำแสดงโดย: คลาวเดีย จักรพันธุ์, นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล, ชัญญา แม็คคลอรี่ย์, เจสัน ยัง, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
 • Together With Me : The Next Chapter
  เริ่มออกอากาศ: 26 ก.ย. 61
  นำแสดงโดย: ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์, ภากร ธนศรีวนิชชัย, พิมพ์นิชกุล บำรุงกิจ, วิศว ไทยานนท์, เทมส์ สรรพกิจ
 • เสือ ชะนี เก้ง Freshy เปิดตำนานแก๊ง 3 ทหารเสือ
  เริ่มออกอากาศ: 14 ส.ค. 61
  นำแสดงโดย: ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, อัครวุฒิ มังคลสุต, อรัชพร โภคินภากร
 • เพราะรักมันซับซ้อน It's Complicated
  เริ่มออกอากาศ: 2 ส.ค. 61
  นำแสดงโดย: สราวุธ มาตรทอง, นิดา พัชรวีระพงษ์, รักษ์ณภัค วงศ์ธนทัศน์, ธนา ฉัตรบริรักษ์, สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ
 • GGEZ เกรียนเมพเทพศาสตร์
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ค. 61
  นำแสดงโดย: เผ่าเพชร เจริญสุข, ชาลี ปอทเจส, ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, ธีรภัทร โลหนันทน์, สุพิชชา สุบรรณพงษ์
 • YOUniverse จักรวาลเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 24 เม.ย. 61
  นำแสดงโดย: กรภัทร์ เกิดพันธุ์, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, พลอยชมพู ศุภทรัพย์, อภิชญา แซ่จัง
 • The Collector คนประกอบผี
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, ชนม์ทิดา อัศวเหม, ชาลี ไตรรัตน์, วิธวัฒน์ สิงห์ลำพอง
 • What The Duck รักแลนดิ้ง
  เริ่มออกอากาศ: 1 ม.ค. 61
  นำแสดงโดย: เจริญชัย ขันติชัยขจร, ภูวนัย แสงวรรณ์, สาธิดา ปิ่นสินชัย, ปนพงษ์ ไขแสง, ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์
 • Together With Me อกหักมารักกับผม
  เริ่มออกอากาศ: 24 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์, ภากร ธนศรีวนิชชัย, สาธิดา ปิ่นสินชัย, พิมพ์นิชกุล บำรุงกิจ, อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี
 • คุณแม่วัยใส The Series
  เริ่มออกอากาศ: 19 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: รมิดา จีรนรภัทร, พีรวัส แสงโพธิรัตน์, รัชวิน วงศ์วิริยะ, ศกุนตลา เทียนไพโรจน์
 • Please เสียงเรียกวิญญาณ
  เริ่มออกอากาศ: 28 ก.ค. 60
  นำแสดงโดย: วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, ไทแทน ทีปประสาน, วิชญ์พล สมคิด, สุรัตน์ เพิ่มพูลสวัสดิ์
 • Make It Right Season 2
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: ภีมพล พาณิชย์ธำรง, กฤตภัค อุดมพานิช, ณัฐภัทร สกุลเลิศผาสุข, บัณยดา อินทาปัจ, สิทธิวัฒน์ อิ่มเอิบปฐม