1. สยามโซน
 2. ละคร

ละครช่อง AIS PLAY

 • เลิฟ@นาย Oh! my Sunshine Night
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ค. 65
  นำแสดงโดย: ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, ณธัช ศิริพงษ์ธร, ภูหลวง ทองประเสริฐ, ทัศน์พล วิวิธวรรธ์, นิติกร ปานคร้าม
 • เสี่ยวซำน้อย
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ค. 64
  นำแสดงโดย: เชณรัช สุมนวัฒน์, นครินทร์ ผ่านวงษ์, มินตรา เชื้อวังคำ, ประชา ศรีประมาณ, ยุคลเดช ปัจฉิม
 • Y-Destiny หรือเป็นที่พรหมลิขิต
  เริ่มออกอากาศ: 30 มี.ค. 64
  นำแสดงโดย: ศรัณย์ รุจีรัตนาวรพันธ์, ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์, กรณรัสย์ องค์สรานนท์, กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์, ศุภชีพ ชนะภัย
 • Blackout บาร์ลับไม่มีในโลก
  เริ่มออกอากาศ: 1 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: นฤภรกมล ฉายแสง, วิโอเลต วอเทียร์, ชลธร คงยิ่งยง, โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์
 • You Never Eat Alone
  เริ่มออกอากาศ: 22 ธ.ค. 63
  นำแสดงโดย: ภีมพล พาณิชย์ธํารง, พฤกษ์ พานิช, ณฐพนธ์ บัวสาลี, กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์, ธนภัทร ขจรชัยกุล
 • เสน่หาสตอรี่ 3 ตอน เสน่หาเกมร้าย
  เริ่มออกอากาศ: 5 ต.ค. 63
  นำแสดงโดย: พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, สรัลธร คล้ายอุดม, สิรีภรณ์ ยุกตะทัต, ธนกร กุลจรัสสมบัติ, ลิตา จันทร์วราภา
 • เสน่หาสตอรี่ 3 ตอน เสน่หาบาร์โฮสต์
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, แคทรียา อิงลิช, จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย, ภัทรภณ โตอุ่น
 • เสน่หาสตอรี่
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.ย. 61
  นำแสดงโดย: ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, วิทวัส สิงห์ลำพอง, ชรัฐฐา อิมราพร