1. สยามโซน
 2. ละคร

ละครทุกเรื่อง

 • Cherry Magic 30 ยังซิง
  ฉายที่: ช่อง GMM25
  เริ่มออกอากาศ: 9 ธ.ค. 66
  นำแสดงโดย: ตะวัน วิหครัตน์, ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์, หฤษฎ์ ชีวการุณ
 • Club Friday The Series Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม ตอน รักนี้สีจาง (Fading Love)
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 3 ธ.ค. 66
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, มทิรา ตันติประสุต, ธีรพงศ์ สุภาวงษ์, ธีรเวช สุภาวงษ์
 • ยอมเป็นของฮิม
  ฉายที่: ช่อง GMM25
  เริ่มออกอากาศ: 30 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: นิติกร ปานคร้าม, อรรถกร สอนยศ, ณัฏวัตร นพกรณัฐกฤต, ภาณุวัตน์ สมนาม, ศุภณัฐ สุดจินดา
 • ศพกระซิบ
  ฉายที่: ช่อง Workpoint
  เริ่มออกอากาศ: 26 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: พงศกร วงศ์เพียร, คมกริช พละไกร, โอบนิธิ กาญจนปรมาภา
 • Cooking Crush อาหารเป็นยังไงครับหมอ
  ฉายที่: ช่อง GMM25
  เริ่มออกอากาศ: 26 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: จุมพล อดุลกิตติพร, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, ตรัย นิ่มทวัฒน์, โอชิริส สุวรรณชีพ, ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์
 • ลางสังหรณ์
  ฉายที่: ช่อง 3
  เริ่มออกอากาศ: 25 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ภัทรชนน อ่อนสอาด, ธนทัต พรรณวิริยะกุล, อัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์, พงศกร สุเกียง, ณัฐภาสน์ ตันติเสถียรชัย
 • 7 Days Before Valentine 7 วันก่อนวาเลนไทน์
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 22 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: สมเจตน์ แซ่จาง, ณฐาภพ เคนจันทึก, เอกดนัย ใจสะอาด
 • Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน
  ฉายที่: ช่อง 8
  เริ่มออกอากาศ: 19 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, กันตพล ชมภูพันธ์, ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์, ณพนัช ธนติณตระกูล, ณฐาภพ เคนจันทึก
 • สูตรลับขโมยใจ
  ฉายที่: ช่อง TrueID
  เริ่มออกอากาศ: 17 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: พฤกษ์ พานิช, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, อภิชญา พานิชตระกูล, เขมรัชต์ สุนทรนนท์, สุนารี ราชสีมา
 • Pit Babe The Series พิษเบ๊บ เดอะ ซีรีส์
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 17 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์, กฤติน กิจจารุวรรณกุล, ศุภณัฐ เลาหะพานิช, เหมวิช ขวัญอำไพพันธุ์, ธนภณ เอี่ยมกำชัย
 • Playboyy The Series เล่นจนเป็นเรื่อง
  ฉายที่: ช่อง GagaOOLala
  เริ่มออกอากาศ: 16 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ณรงค์เดช รุ่งอรุณ, พลัฏฐ์ ชยุตนิธิโรจน์, วสุธา พรหมชัยนันท์, วริศ เลิศจารุวงศ์, ปาม ปวเรศ
 • พี่เจตคนกลาง (Middleman's Love)
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 10 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: กรภัทร์ ลำน้อย, ปริญญากรณ์ ขันสวะ, สิรภพ มานิธิคุณ, ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์
 • Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม
  ฉายที่: ช่อง GMM25
  เริ่มออกอากาศ: 10 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: จิตรพล โพธิวิหค, ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ภาคิน คุณาอนุวิทย์, เปรมสินี รัตนโสภา
 • พี่ว้ากคะ รักหนูได้มั้ย!?
  ฉายที่: ช่อง GMM25
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน, อนันตา เตียวิรัตน์, ธัญญพัทธ์ อินยาวิเลิศ, พุทธิชา บุญมาศ, ธนเดช ดีสีสุข
 • มนตราฟ้าฟื้น
  ฉายที่: ช่อง 7
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน, ญาณิศา ธีราธร, ภูษณะ บัวงาม, เฌอลีนน์ สตาฟฟี่, สุภาพร มะลิซ้อน
 • Faceless Love รักไม่รู้หน้า
  ฉายที่: ช่อง Prime
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, สุภัสสรา ธนชาต, อิชิคาว่า พลาวเด้น, ภัชธร ธนวัฒน์, วรรณวิมล เจนอัศวเมธี
 • ชีวิตภาคสอง
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: นพพล โกมารชุน, จิรายุ ตันตระกูล, สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์, คริส หอวัง, ธยศทรณ์ ไวยฉัยยา
 • แม่โขง
  ฉายที่: ช่อง 7
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: มิกค์ ทองระย้า, หลุยส์ เฮสดาร์ซัน, ทัศนียา การสมนุช, ศรัณย่า ชุณหศาสตร์, ภูษณะ บัวงาม
 • Wednesday Club คนกลางแล้วไง
  ฉายที่: ช่อง GMM25
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ภวัต จิตต์สว่างดี, หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เค เลิศสิทธิชัย, กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์
 • Club Friday The Series: Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม ตอน รักแท้เฉพาะที่
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, ศรัณย์ภัทร์ พีเดอร์เซน, สิรินาถ สุคันธรัต, ภูมิภัทร ถาวรศิริ, วิศรุต หิมรัตน์
 • Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง
  ฉายที่: ช่อง 3
  เริ่มออกอากาศ: 3 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา, ปัญญา แม็คเชน, ฤทัยภัทร พัทธนนปภังกร, ภูร์ เพียงพอ, ธัชนนท์ ทองเภ้า
 • นางฟ้าไร้นาม
  ฉายที่: ช่อง TPBS
  เริ่มออกอากาศ: 3 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: นิศาชล สิ่วไธสง, รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, บุญส่ง นาคภู่, ภีมพล พาณิชย์ธำรง
 • กลเกมรัก
  ฉายที่: ช่อง 3
  เริ่มออกอากาศ: 2 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์, กิตติภณ ทิพยทยารัตน์, รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร, เจลีลชา คัปปุน, ฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช
 • ไลลาธิดายักษ์ 2
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 1 พ.ย. 66
  นำแสดงโดย: รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ, ฝน ธนสุนทร, นิโคล เทริโอ, ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์, ณปภัช ฐิตะกวิน
 • Shadow เงา / ล่า / ตาย
  ฉายที่: ช่อง Viu
  เริ่มออกอากาศ: 31 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: ปราชญา เรืองโรจน์, ณธัช ศิริพงษ์ธร, ภัชทา จันทร์เงิน, ปูน มิตรภักดี, ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ
 • พี่นักเลงที่รัก
  ฉายที่: ช่อง iQIYI
  เริ่มออกอากาศ: 26 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: นิชคุณ ขจรบริรักษ์, กฤตนัน อัญชนานันท์, ธนทัต คูณอเนกสิ, จารุภพ เรืองสุวรรณ, เสฏฐนันท์ มนุญปิจุ
 • เรือนชฎานาง
  ฉายที่: ช่อง 8
  เริ่มออกอากาศ: 23 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, วงศกร ปรมัตถากร, หนึ่งธิดา โสภณ, ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์, ณัฐชา ชูมักเคอร์
 • หลังคาใบบัว
  ฉายที่: ช่อง Amarin
  เริ่มออกอากาศ: 22 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, วฤธ ศิริสันธนะ, พลวิชญ์ เกตุประภากร, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, สันติสุข พรหมศิริ
 • พรหมลิขิต
  ฉายที่: ช่อง 3
  เริ่มออกอากาศ: 18 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ราณี แคมเปน, วรินทร ปัญหกาญจน์, เด่นคุณ งามเนตร, พิจักขณา วงศารัตนศิลป์
 • ดาบเจ็ดสี
  ฉายที่: ช่อง 7
  เริ่มออกอากาศ: 15 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: รชฏ สกุลสิงห์ดุสิต, สัตตบงกช อารีรักษ์, อิสซาเบล โคปิเต่, ภูธนิน สินสมใจ, ภัทราภรณ์ เมาลี
 • VIP รักซ่อนชู้
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 11 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวาณิช, ภูธเนศ หงษ์มานพ, อรจิรา แหลมวิไล
 • Club Friday The Series Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม ตอน สงครามกับความรัก (Love & War)
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 8 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, กวี ตันจรารักษ์, ปวริศา สุรทิณฑ์
 • วาเลนไทน์ อะเกน มูไม่พัก..วันรักวนลูป
  ฉายที่: ช่อง WeTV
  เริ่มออกอากาศ: 7 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: ภัทรศยา เครือสุวรรณ, อารักษ์ อมรศุภศิริ, ณัฐวุฒิ เจนมานะ, ณัฐพงศ์ พิบูลธนเกียรติ, ภัทร เอกแสงกุล
 • เจ้าสาวบ้านไร่
  ฉายที่: ช่อง 3
  เริ่มออกอากาศ: 5 ต.ค. 66
  นำแสดงโดย: เด่นคุณ งามเนตร, ภูริตา สุปินชุมภู, วรชน แก้วจินดา, กัมมัญญ์ กลมแก้ว, ฉัตรฑริกา สิทธิพรม
 • มนตราตะเกียงแก้ว
  ฉายที่: ช่อง 7
  เริ่มออกอากาศ: 27 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์, ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์, จักรภัทร อังศุธนมาลี, เฌอลีนน์ สตาฟฟี่, ดวงดาว จารุจินดา
 • องศาสูญ Absolute Zero
  ฉายที่: ช่อง iQIYI
  เริ่มออกอากาศ: 27 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: ศุภกร วุฒินันท์สุระสิทธิ์, วนัส แสงเทียนประไพ, ภูวนัตถ์ เรืองเวส, คริส ปิยะปภากรกูล, รอง เค้ามูลคดี
 • The Box กล่องหลอน ซ่อนตาย
  ฉายที่: ช่อง TrueID
  เริ่มออกอากาศ: 22 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: รินลณี ศรีเพ็ญ, อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร, เปรมสินี รัตนโสภา, นารา เทพนุภา, วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์
 • ไมโครโฟนม่วนป่วนรัก
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: เอกชัย ศรีวิชัย, นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, อัญชสา มงคลสมัย, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, อัครัฐ นิมิตรชัย
 • แก๊งข้าใครอย่าเตะ
  ฉายที่: ช่อง WeTV
  เริ่มออกอากาศ: 9 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: ภัณฑิรา พิพิธยากร, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, หถษฏ์ ชีวการุณ, ธนวัตร ชินวัตร, รัชพล ภู่ทอง
 • Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 9 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: บลูเศรษฐ์ ภูสินโชควงศา, ณรกร ณิชกุลธนโชติ, ฟาติมา เดชะวลีกุล, ธยศทรณ์ ไวยฉัยยา, ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ
 • ลมพัดผ่านดาว
  ฉายที่: ช่อง 7
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: พัชราภา ไชยเชื้อ, เจษฎาภรณ์ ผลดี, หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, วัชรบูล ลี้สุวรรณ
 • พนมนาคา
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: ภรภัทร ศรีขจรเดชา, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, เพชร โบราณินทร์, วิทยา เทพทิพย์, ศรราม เทพพิทักษ์
 • สับรางทางหัวใจ
  ฉายที่: ช่อง Amarin
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: ชิษณุพงศ์ เศิกศิริ, ณฐวัฒน์ ธนทวีประเสริฐ
 • Club Friday The Series Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม ตอน รักแรกครั้งสุดท้าย (Love Begins)
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: จิรัชญา สหเทพ, ธนกร เตชะวิชาญ, ปานวาด เหมมณี, ศรราม เทพพิทักษ์, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
 • ดื้อเฮียก็หาว่าซน
  ฉายที่: ช่อง One 31
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์, ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์
 • Venus In The Sky ห้ามฟ้าห่มดาว
  ฉายที่: ช่อง Amarin
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: ปนพงศ์ ไขแสง, วัชรวีร์ แก้วพูลศรี, ทินกร ภูวศักดิวงศ์
 • พิภพมัจจุราช
  ฉายที่: ช่อง 7
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: เคลลี่ ธนะพัฒน์, ธวัชนินทร์ ดารายน, ฟิล์ม ฉัตรดาว, ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย, ปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร
 • It's Ok To Be 30 สามสิบกำลังดี
  ฉายที่: ช่อง TPBS
  เริ่มออกอากาศ: 1 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: ฐาณิดาภัทฐ์ ติณสุทธินานนท์, เปี่ยมชล ดำรงสุนทรชัย, พิจิกา จิตตะปุตตะ, ปาลิน นารดาสิริ, ธนัชพร อุตสาหจิต
 • เกมรักทรยศ
  ฉายที่: ช่อง 3
  เริ่มออกอากาศ: 23 ส.ค. 66
  นำแสดงโดย: แอน ทองประสม, อนันดา เอเวอริงแฮม, แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด, ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์, มาชิดา สุทธิกุลพานิช .. มากิ
 • สืบลับหมอระบาด
  ฉายที่: ช่อง 3
  เริ่มออกอากาศ: 21 ส.ค. 66
  นำแสดงโดย: ณเดชน์ คูกิมิยะ, คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, อเล็กซ์ เรนเดลล์, ภูริตา สุปินชุมภู, คัทลียา แมคอินทอช
มีทั้งหมด 2,410 เรื่อง 49 หน้า