1. สยามโซน
 2. ละคร

ละครช่อง One 31

 • ไมโครโฟนม่วนป่วนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: เอกชัย ศรีวิชัย, นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, อัญชสา มงคลสมัย, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, อัครัฐ นิมิตรชัย
 • Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน
  เริ่มออกอากาศ: 9 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: บลูเศรษฐ์ ภูสินโชควงศา, ณรกร ณิชกุลธนโชติ, ฟาติมา เดชะวลีกุล, ธยศทรณ์ ไวยฉัยยา, ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ
 • พนมนาคา
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: ภรภัทร ศรีขจรเดชา, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, เพชร โบราณินทร์, วิทยา เทพทิพย์, ศรราม เทพพิทักษ์
 • Club Friday The Series Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม ตอน รักแรกครั้งสุดท้าย (Love Begins)
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: จิรัชญา สหเทพ, ธนกร เตชะวิชาญ, ปานวาด เหมมณี, ศรราม เทพพิทักษ์, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
 • ดื้อเฮียก็หาว่าซน
  เริ่มออกอากาศ: 2 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์, ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์
 • รักไม่รู้ภาษา
  เริ่มออกอากาศ: 19 ส.ค. 66
  นำแสดงโดย: พิทยา แซ่ฉั่ว, กันตภณ จินดาทวีผล, อนุภาษ เหลืองสดใส, เจตนิพัทธ์ โลหะการก, ชรัฐฐา อิมราพร
 • One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต
  เริ่มออกอากาศ: 18 ส.ค. 66
  นำแสดงโดย: พิมประภา ตั้งประภาพร, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, วศิน อัศวนฤนาท, พฤกษ์ พานิช, ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์
 • หอมกลิ่นความรัก
  เริ่มออกอากาศ: 18 ส.ค. 66
  นำแสดงโดย: ชานน สันตินธรกุล, รพีพงศ์ ทับสุวรรณ, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน, ธีรตี บุตรดีหงษ์, อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล
 • Club Friday The Series Moments & Memories รักนี้...ไม่มีลืม ตอน รักเธอไม่มีวันตาย
  เริ่มออกอากาศ: 6 ส.ค. 66
  นำแสดงโดย: สุชาร์ มานะยิ่ง, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, เฌอปราง อารีย์กุล, ภานุวัฒน์ โสประดิษฐ
 • จอมโจรดอกไม้ขาว
  เริ่มออกอากาศ: 19 ก.ค. 66
  นำแสดงโดย: ชลวิทย์ มีทองคำ, ทิฐินันท์ แสนหล้า, ญดา สุวรรณปัฎนะ, เสถียรพงษ์ ชมภูพลอย, ฉัตรดาว สุปรีย์ชา
 • ดวงใจจอมกระบี่
  เริ่มออกอากาศ: 17 ก.ค. 66
  นำแสดงโดย: นรภัทร วิไลพันธุ์, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, ศรัณย์ นราประเสริฐกุล, นัตยา ทองเสน, อติรุจ สิงหอำพล
 • Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ค. 66
  นำแสดงโดย: รชตะ หัมพานนท์, ธนภัทร กาวิละ, ดวงดาว จารุจินดา , วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ , ปรัตถกร คัยนันทน์
 • Club Friday The Series: Moments & Memories ตอน รักสุดหัวใจ
  เริ่มออกอากาศ: 9 ก.ค. 66
  นำแสดงโดย: อภิญญา สกุลเจริญสุข, ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์, ปัญญาพัชร วังพงศ์สถาพร, มณฑป เหมตาล, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง
 • Club Friday The Series Love & Belief ตอน ลูกเทพ
  เริ่มออกอากาศ: 11 มิ.ย. 66
  นำแสดงโดย: นริลญา กุลมงคลเพชร, หม่อมหลวง ขวัญทิพย์ เทวกุล, ภูฤทธิ์ ยิ่งนานสุข, กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต
 • ดอกหญ้าป่าคอนกรีต
  เริ่มออกอากาศ: 29 พ.ค. 66
  นำแสดงโดย: ยุทธนา เปื้องกลาง, รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช, วิทยา เทพทิพย์, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, ลำเพลิน วงศกร
 • ต้นร้ายปลายรัก
  เริ่มออกอากาศ: 22 พ.ค. 66
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, อัชชา นามปาน, นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, พิชญ์นาฏ สาขากร, อมีนา พินิจ
 • Club Friday The Series Love & Belief ตอน สัญญาณอันตราย
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ค. 66
  นำแสดงโดย: พิมประภา ตั้งประภาพร, ณิชชา โชคประจักษ์ชัด, พชร จิราธิวัฒน์
 • House Of Stars
  เริ่มออกอากาศ: 1 พ.ค. 66
  นำแสดงโดย: รัดเกล้า อามระดิษ, ทัตพงศ์ โรจน์แสงเรือง, ธานน อภิธนวงศ์, พรชนก ธีระวรรณ, ณัฐวัฒน์ รัชทาณิชย์
 • La Pluie The Series ฝนตกครั้งนั้น ฉันรักเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 29 เม.ย. 66
  นำแสดงโดย: พีรวิชญ์ พลอยนำพล, ธนธร เสนางคนิกร, กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์, นันทพงศ์ วงศ์สกุลยง, ปารีณา บุศยศิริ
 • รักนี้ต้องเจียระไน
  เริ่มออกอากาศ: 19 เม.ย. 66
  นำแสดงโดย: ธนภัทร กาวิละ, อัญชสา มงคลสมัย, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, โกสินทร์ ราชกรม, ซูซานน่า เรโนล
 • ค่อยๆ รัก Step By Step
  เริ่มออกอากาศ: 18 เม.ย. 66
  นำแสดงโดย: ธฤษณุ สรนันท์, บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร, ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, ธีราเมท พีรบวรสุข, ปารมี มหัทธนาดุลย์
 • ตำย่าบอก
  เริ่มออกอากาศ: 10 เม.ย. 66
  นำแสดงโดย: รักษ์วนีย์ คำสิงห์, เพชรปรัชญา เหลืองเดชานุรักษ์, ทิฐินันท์ แสนหล้า, ดวงดาว จารุจินดา, กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร
 • Club Friday The Series Love & Belief ตอน กรรมหรือพรหมลิขิต
  เริ่มออกอากาศ: 7 เม.ย. 66
  นำแสดงโดย: เจณิสตา พรหมผดุงชีพ, อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์, ลักษณ์นารา เปี้ยทา, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ชนกวนันท์ รักชีพ
 • รัก/ร้าย
  เริ่มออกอากาศ: 20 มี.ค. 66
  นำแสดงโดย: ดาวิกา โฮร์เน่, ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, คัทลียา แมคอินทอช, ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ
 • Club Friday The Series 14 Love & Belief ตอน สะใภ้จีน
  เริ่มออกอากาศ: 3 มี.ค. 66
  นำแสดงโดย: อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, สิทธา สภานุชาติ, สุวัจนี พานิชชีวะ, สรีดา ประสิทธิ์ดำรง
 • ข้าวเหนียวทองคำ
  เริ่มออกอากาศ: 21 ก.พ. 66
  นำแสดงโดย: คุณากร ปุราโส, พรสรวง รวยรื่น, ญดา สุวรรณปัฎนะ, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ชูพงษ์ ช่างปรุง
 • อย่าเล่นกับอนล
  เริ่มออกอากาศ: 18 ก.พ. 66
  นำแสดงโดย: สิรภพ มานิธิคุณ, ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์
 • พระนคร 2410
  เริ่มออกอากาศ: 8 ก.พ. 66
  นำแสดงโดย: ฌอห์ณ จินดาโชติ, ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา, ชลวิทย์ มีทองคำ, ณัชภรณ์ อุ่นสวัสดิ์, คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์
 • Club Friday The Series 14 Love & Belief ตอน ดวงสมพงษ์
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.พ. 66
  นำแสดงโดย: เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, วศิน อัศวนฤนาท, สิรินาถ สุคันธรัต, อัษฎา พานิชกุล
 • มณีพยาบาท
  เริ่มออกอากาศ: 24 ม.ค. 66
  นำแสดงโดย: ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, เรวิญานันท์ ทาเกิด, โชแปง นุชอินทรา, ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล
 • เพื่อแม่แพ้บ่ได้
  เริ่มออกอากาศ: 9 ม.ค. 66
  นำแสดงโดย: ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, ณิชา ปิยะวัฒนานนท์, แซ็ค ชุมแพ, ฮาย ชุติมา, ฝน ธนสุนทร
 • Club Friday The Series 14 Love & Belief ตอน มือที่สาม
  เริ่มออกอากาศ: 6 ม.ค. 66
  นำแสดงโดย: ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, อานันท์ ว่อง, ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์
 • My Sassy Princess เจ้าหญิง 2022 ตอน เจ้าหญิงนิทรา
  เริ่มออกอากาศ: 10 ธ.ค. 65
  นำแสดงโดย: ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์, เฌอมารินท์ โคล, สกฤษฏิ์ สตริคแลนด์, เดชาวัต พรเดชาพิพัฒ
 • Club Friday The Series 14 Love & Belief ตอน คำสาบาน
  เริ่มออกอากาศ: 2 ธ.ค. 65
  นำแสดงโดย: วรรณรท สนธิไชย, ปรมะ อิ่มอโนทัย, รฐา โพธิ์งาม, กิดาการ ฉัตรแก้วมณี
 • ดงดอกไม้
  เริ่มออกอากาศ: 29 พ.ย. 65
  นำแสดงโดย: พุฒิชัย เกษตรสิน, พิมประภา ตั้งประภาพร, สาวิกา ไชยเดช, ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์
 • เชือกป่าน
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 65
  นำแสดงโดย: นพณัฐ กันทะชัย, วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์, ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, ณธัช ศิริพงษ์ธร, ซาแมนท่า เมลานี่ โค้ทส์
 • Club Friday The Series 14 Love & Belief ตอน รัก 7 ปี
  เริ่มออกอากาศ: 28 ต.ค. 65
  นำแสดงโดย: มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, พฤกษ์ พานิช, ภัทรากร ตั้งศุภกุล, ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์, เทวินทร์ สุรเชิดเกียรติ
 • ซิ่นลายโส้
  เริ่มออกอากาศ: 19 ต.ค. 65
  นำแสดงโดย: กรณ์ ศิริสรณ์, รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช, ภูธเนศ หงษ์มานพ, เต๋า ภูศิลป์, อินทิราโมราเลส
 • My Sassy Princess เจ้าหญิง 2022 ตอน สโนว์ไวท์
  เริ่มออกอากาศ: 15 ต.ค. 65
  นำแสดงโดย: กฤษกร กนกธร, แพรวา บุนนาค, วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช, ปรัตถกร คัยนันทน์, ปรางสินี วีรวรรณ
 • มังกรกินใหญ่
  เริ่มออกอากาศ: 8 ต.ค. 65
  นำแสดงโดย: ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, มณฑป เหมตาล, บวร คงแนวดี, รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์, ธนกร กุลจรัสสมบัติ
 • คุณชาย
  เริ่มออกอากาศ: 3 ต.ค. 65
  นำแสดงโดย: ธนภัทร กาวิละ, รชตะ หัมพานนท์, กฤษกร กนกธร, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์
 • Club Friday The Series 14 Love & Belief ตอน ทะเบียนสมรส
  เริ่มออกอากาศ: 23 ก.ย. 65
  นำแสดงโดย: เขมนิจ จามิกรณ์, อมีนา พินิจ, ชาคริต แย้มนาม, จรณ โสรัตน์ , เปรมสินี รัตนโสภา
 • เจ้าสาวยืนหนึ่ง
  เริ่มออกอากาศ: 5 ก.ย. 65
  นำแสดงโดย: เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช, ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์, ฮาย ชุติมา, มยุรา เศวตศิลา
 • สายรุ้ง
  เริ่มออกอากาศ: 24 ส.ค. 65
  นำแสดงโดย: แซมมี่ เคาวเวลล์, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, รวิชญ์ เทิดวงส์, แคทรียา อิงลิช, ตรีรัก รักการดี
 • My Sassy Princess เจ้าหญิง 2022 ตอน ซินเดอเรลล่า
  เริ่มออกอากาศ: 20 ส.ค. 65
  นำแสดงโดย: ธิติ มหาโยธารักษ์, ฟาติมา เดชะวลีกุล, เมทินี กิ่งโพยม, นิภาภรณ์ ฐิติธนการ, ปวีณ์นุช แพ่งนคร
 • Club Friday The Series 14 Love & Belief ตอน คนกินแฟน
  เริ่มออกอากาศ: 19 ส.ค. 65
  นำแสดงโดย: วฤธ ศิริสันธนะ, นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, ธนากร ชินกูล , คนึงพิมพ์ ธนพิชชากรณ์ , ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ
 • เส้นลองจิจูดที่ 180 องศาลากผ่านเรา
  เริ่มออกอากาศ: 14 ส.ค. 65
  นำแสดงโดย: คัทลียา แมคอินทอช, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, พลวิชญ์ เกตุประภากร
 • วิวาห์ฟ้าแลบ
  เริ่มออกอากาศ: 2 ส.ค. 65
  นำแสดงโดย: ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, พิชญ์นาฎ สาขากร, อัครัฐ นิมิตรชัย, ซูซานน่า เรโนล
 • ฟ้าเพียงดิน
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.ค. 65
  นำแสดงโดย: ธนภัทร กาวิละ, กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล, ภูธเนศ หงษ์มานพ, ซูซานน่า เรโนล, เสถียรพงษ์ ชมภูพลอย
 • บอดี้การ์ดหมอลำ
  เริ่มออกอากาศ: 30 มิ.ย. 65
  นำแสดงโดย: ชลวิทย์ มีทองคำ, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, แซ็ค ชุมแพ, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, สุรวุฑ ไหมกัน
มีทั้งหมด 243 เรื่อง 5 หน้า