1. สยามโซน
 2. ละคร

ละครช่อง One 31

 • มงกุฎดอกหญ้า
  เริ่มออกอากาศ: 10 มี.ค. 63
  นำแสดงโดย: พรสรวง รวยรื่น, ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์, พงศธร ศรีจันทร์, อรทัย ดาบคำ, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
 • ลวง-ละเมอ-รัก
  เริ่มออกอากาศ: 21 ก.พ. 63
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ศรุชา พงศ์ทรงกุล, ชิษณุพงศ์ สกุลนันทิพัฒน์, ภูมิภัทร ถาวรศิริ
 • เหมือนเราเคยรักกัน Deja Vu
  เริ่มออกอากาศ: 19 ก.พ. 63
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, พิชญะ นิธิไพศาลกุล, ธนทัต ชัยอรรถ, เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช
 • อสรพิษ
  เริ่มออกอากาศ: 10 ก.พ. 63
  นำแสดงโดย: วรรณรท สนธิไชย, นรภัทร วิไลพันธุ์, นัตยา ทองเสน, ชลิตา ส่วนเสน่ห์, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน
 • ไปให้ถึงดวงดาว
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.พ. 63
  นำแสดงโดย: อธิชาติ ชุมนานนท์, คริส หอวัง, ธิติ มหาโยธารักษ์, อลิสา ขุนแขวง, เกริกพล มัสยวาณิช
 • Why R U The Series เพราะรักใช่เปล่า
  เริ่มออกอากาศ: 24 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา, พฤกษ์ พานิช, กานต์ กฤษณะพันธ์, สิทธิโชค เผือกพูลผล, เจณิสตา พัฒนศิริวิศว
 • หนี้เสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 16 ธ.ค. 62
  นำแสดงโดย: นุสบา ปุณณกันต์, หนึ่งธิดา โสภณ, พาริส อินทรโกมาลย์สุต, พีท ทองเจือ, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ
 • 4 เทพผู้พิทักษ์
  เริ่มออกอากาศ: 10 ธ.ค. 62
  นำแสดงโดย: กฤษกร กนกธร, ณิชา ปิยะวัฒนานนท์, เพชร โบราณินทร์, ซูซานน่า เรโนล, วิทยา เทพทิพย์
 • สงครามนักปั้น 2
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: เมทินี กิ่งโพยม, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อัญชสา มงคลสมัย, เรวิญานันท์ ทาเกิด, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์
 • Sleepless Society The Series ตอน คืนฝันลวง
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, วริศรา ยู, ศิตา มหารวิเดชากร
 • สัญญาแค้นแสนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: วรรณรท สนธิไชย, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล, ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์, วิวิศน์ บวรกีรติขจร
 • ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด
  เริ่มออกอากาศ: 18 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: โทนี่ รากแก่น, สรัลชนา อภิสมัยมงคล, นภสร วีระยุทธวิไล, จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์, ทิพนารี วีรวัฒโนดม
 • เรือนไหมมัจจุราช
  เริ่มออกอากาศ: 14 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงส์มานพ, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, อภิษฎา เครือคงคา
 • TharnType the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ
  เริ่มออกอากาศ: 7 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, สุทธิณัฐ อึ้งตระกูล, กิตติภัทร แก้วเจริญ, ณัฏฐ์ธรรศ คุณากรเกียรติ
 • รักฉุดใจนายฉุกเฉิน My Ambulance
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: ดาวิกา โฮร์เน่, ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, วงศ์รวี นทีธร, กัญญาวีร์ สองเมือง, ธิติ มหาโยธารักษ์
 • ฤกษ์สังหาร
  เริ่มออกอากาศ: 26 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ฌอห์ณ จินดาโชติ, ภพธร สุนทรญาณกิจ, คามิลล่า กิตติวัฒน์, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล
 • ภาตุฆาต
  เริ่มออกอากาศ: 19 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: ภรภัทร ศรีขจร, ศรัณย์ นราประเสริฐกุล, คัทลียา แมคอินทอช, รัดเกล้า อามระดิษ, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
 • Thank God It's Friday ขอบคุณวันสุข
  เริ่มออกอากาศ: 17 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: ศิรินทร์ ศิริพานิชย์, กอปรบุญ การุญ, ศรัณย์วุฒิ ฉัตรจรัสแสง, บุณฑริกา สิงภา, ธรรศ อินทร์ธิราช
 • 3 Will Be Free สามเราต้องรอด
  เริ่มออกอากาศ: 9 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: เวอาห์ แสงเงิน, ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล, ตะวัน วิหครัตน์, เจนนี่ ปาหนัน, ชนกันต์ อาพรสุทธินันธ์
 • เรื่องบนเตียง
  เริ่มออกอากาศ: 7 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, สาวิกา ไชยเดช, สุพจน์ จันทร์เจริญ, ไพโรจน์ สังวริบุตร, สุเชาว์ พงษ์วิไล
 • เสียงเอื้อนสะเทือนดาว
  เริ่มออกอากาศ: 25 ก.ค. 62
  นำแสดงโดย: รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช, ชลวิทย์ มีทองคำ, กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน , ยุทธพิชัย ชาญเลขา
 • ภูตพิศวาส
  เริ่มออกอากาศ: 8 ก.ค. 62
  นำแสดงโดย: ธนภัทร กาวิละ, อัญชสา มงคลสมัย, สาวิกา ไชยเดช, ดอม เหตระกูล, นภัสกร มิตรธีรโรจน์
 • สายลับจับกลิ่น
  เริ่มออกอากาศ: 5 ก.ค. 62
  นำแสดงโดย: วงศกร ปรมัตถากร, มารี เบรินเนอร์, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, นพพล โกมารชุน
 • ใบไม้ที่ปลิดปลิว
  เริ่มออกอากาศ: 11 มิ.ย. 62
  นำแสดงโดย: พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, พุฒิชัย เกษตรสิน, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นิดา พัชรวีระพงษ์, วิทยา วสุไกรไพศาล
 • ลูกกรุง
  เริ่มออกอากาศ: 16 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, มารี เบรินเนอร์, วิลลี่ แมคอินทอช, ดอม เหตระกูล, รามาวดี นาคฉัตรีย์
 • ไลลาธิดายักษ์
  เริ่มออกอากาศ: 15 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: นิโคล เทริโอ, ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์, รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ, ณปภัช ฐิตะกวิน, ฝน ธนสุนทร
 • อรุณา 2019
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ชนกวนันท์ รักชีพ, ราศี ดิศกุล ณ อยุธยา, อัษฎา พานิชกุล, วรรธนะ กัมทรทิพย์
 • Boy For Rent ผู้ชายให้เช่า
  เริ่มออกอากาศ: 10 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, สรัลชนา อภิสมัยมงคล, ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล, ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์
 • แพ้กลางคืน
  เริ่มออกอากาศ: 8 พ.ค. 62
  นำแสดงโดย: เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์, เจสัน ยัง, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, แมทธิว ดีน
 • แก้วขนเหล็ก
  เริ่มออกอากาศ: 20 เม.ย. 62
  นำแสดงโดย: ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, อัชชา นามปาน, หนึ่งธิดา โสภณ, อัครัฐ นิมิตรชัย, ณัชชา จันทพันธ์
 • คำตอบสำหรับสวรรค์
  เริ่มออกอากาศ: 18 เม.ย. 62
  นำแสดงโดย: ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, กันต์ กันตถาวร, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ, สุวภัทร เตชะวิริยะวงศ์
 • หีบหลอนซ่อนวิญญาณ
  เริ่มออกอากาศ: 1 เม.ย. 62
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงษ์มานพ, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, นรภัทร วิไลพันธุ์, อลิสา ขุนแขวง
 • สาวน้อย 100 ล้านวิว
  เริ่มออกอากาศ: 12 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: กฤษกร กนกธร, พรสรวง รวยรื่น, ฝน ธนสุนธร, ภูศิลป์ วารินรักษ์, ณัฐภัสสร สิมะเสถียร
 • หัวใจศิลา
  เริ่มออกอากาศ: 4 มี.ค. 62
  นำแสดงโดย: ธนภพ ลีรัตนขจร, นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน
 • ทะเลริษยา
  เริ่มออกอากาศ: 12 ก.พ. 62
  นำแสดงโดย: พิยดา อัครเศรณี, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, เอมี่ กลิ่นประทุม, วรรณรท สนธิไชย, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์
 • รักไม่ลืม
  เริ่มออกอากาศ: 9 ก.พ. 62
  นำแสดงโดย: โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์, คามิลล่า กิตติวัฒน์, บิลลี่ โอแกน, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ
 • Wolf เกมล่าเธอ
  เริ่มออกอากาศ: 25 ม.ค. 62
  นำแสดงโดย: โทนี่ รากแก่น, จุมพล อดุลกิตติพร, สุทัตตา อุดมศิลป์, ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล
 • นางสาวไม่จำกัดนามสกุล
  เริ่มออกอากาศ: 11 ธ.ค. 61
  นำแสดงโดย: ดาวิกา โฮร์เน่, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, พิชญะ นิธิไพศาลกุล, ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • ขุนปราบดาบข้ามภพ
  เริ่มออกอากาศ: 27 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: กรณ์ ศิริสรณ์, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, ณหทัย พิจิตรา, วราวุธ โพธิ์ยิ้ม
 • สงครามนักปั้น
  เริ่มออกอากาศ: 19 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: เมทินี กิ่งโพยม, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, พุฒิชัย เกษตรสิน, เรวิญานันท์ ทาเกิด, อัญชสา มงคลสมัย
 • หน้ากากแก้ว
  เริ่มออกอากาศ: 16 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ปิยธิดา วรมุสิก, ภูธเนศ หงษ์มานพ, ธนภัทร กาวิละ, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, นรภัทร วิไลพันธุ์
 • Friend Zone เอา ให้ ชัด
  เริ่มออกอากาศ: 11 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
 • พรหมไม่ได้ลิขิต
  เริ่มออกอากาศ: 24 ต.ค. 61
  นำแสดงโดย: สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, อัครัฐ นิมิตรชัย, ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล, ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ
 • สุภาพบุรุษมงกุฎเพชร
  เริ่มออกอากาศ: 1 ต.ค. 61
  นำแสดงโดย: ยุทธนา เปื้องกลาง, เปาวลี พรพิมล, วราวุธ โพธิ์ยิ้ม, กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า, อิสรพงศ์ ดอกยอ
 • เนตรนาคิน
  เริ่มออกอากาศ: 19 ก.ย. 61
  นำแสดงโดย: สุษิรา แอนจิลีน่า แน่นหนา, วรเวช ดานุวงศ์, นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, ชินวุฒ อินทรคูสิน
 • มารร้ายคู่หมายรัก Love At First Hate
  เริ่มออกอากาศ: 14 ก.ย. 61
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, คารีสา สปริงเก็ตต์, วีรยุทธ จันทร์สุข, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว
 • เลือดข้นคนจาง
  เริ่มออกอากาศ: 14 ก.ย. 61
  นำแสดงโดย: นพพล โกมารชุน, ภัทราวดี มีชูธน, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, คัทลียา แมคอินทอช
 • บาปรัก
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.ย. 61
  นำแสดงโดย: สุวนันท์ คงยิ่ง, วิลลี่ แมคอินทอช, ฌอห์ณ จินดาโชติ, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ดวงตา ตุงคะมณี
 • วิมานจอเงิน
  เริ่มออกอากาศ: 13 ส.ค. 61
  นำแสดงโดย: ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, คัทลียา แมคอินทอช, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, นัตยา ทองเสน
 • The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์
  เริ่มออกอากาศ: 5 ส.ค. 61
  นำแสดงโดย: กรภัทร์ เกิดพันธุ์, วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, อภิชญา ทองคำ, รมิดา จีรนรภัทร, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์
มีทั้งหมด 135 เรื่อง 3 หน้า