1. สยามโซน
 2. ละคร

ละครช่อง One 31

 • ภูผาผีคุ้ม
  เริ่มออกอากาศ: 11 ต.ค. 64
  นำแสดงโดย: เพชร โบราณินทร์, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม, อัครวุฒิ มังคลสุต, พลอยไพลิน ลิมปนเวทยานนท์
 • ส่งร้อนเสิร์ฟรัก Bite Me
  เริ่มออกอากาศ: 29 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: กิดาการ ฉัตรแก้วมณี, ศิวัช จำลองกุล, เสฏฐนันท์ มนุญปิจุ, อติรุจ แสงเทียน, ริณา ฉัตรอมรชัย
 • Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน
  เริ่มออกอากาศ: 6 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: พชร สวนศรี, ฉลองรัฐ นอบสำโรง, ชิษณุพงศ์ พวงมณี, พงศภัค ราชาภรณ์, ศุภกฤต วิลาสมงคลชัย
 • ห้องสุดท้ายหมายเลข 6
  เริ่มออกอากาศ: 20 ก.ค. 64
  นำแสดงโดย: นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, นัตยา ทองเสน, เพชร โบราณินทร์, ทิณณภพ ผดุงธรรม, ปาณิสรา ปริญญารักษ์
 • จิตสังหาร
  เริ่มออกอากาศ: 14 มิ.ย. 64
  นำแสดงโดย: ธิติ มหาโยธารักษ์, โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, เพตี้อิ โฮการิ, วิทยา เทพทิพย์
 • Nitiman The Series นิติแมนแฟนวิศวะ
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ค. 64
  นำแสดงโดย: ภูหลวง ทองประเสริฐ, ธนธรณ์ เขื่อนแก้ว, กิตติภัทร แก้วเจริญ, ชนกชนม์ บุญมานะวงศ์, ศรัณย์ บุญมงคล
 • ผู้ใหญ่สันต์ กำนันศรี
  เริ่มออกอากาศ: 3 พ.ค. 64
  นำแสดงโดย: ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, ภูศิลป์ วารินรักษ์
 • พายุทราย
  เริ่มออกอากาศ: 26 เม.ย. 64
  นำแสดงโดย: ธนภัทร กาวิละ, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, โชแปง นุชอินทรา, ณิชา ปิยะวัฒนานนท์, สาวิตรี สามิภักดิ์
 • กระเช้าสีดา
  เริ่มออกอากาศ: 21 เม.ย. 64
  นำแสดงโดย: วรนุช ภิรมย์ภักดี, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, จิรายุ ตันตระกูล, นพพล โกมารชุน
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน รักต้องแย่ง
  เริ่มออกอากาศ: 9 เม.ย. 64
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, สุทัตตา อุดมศิลป์
 • เล่ห์ลวง
  เริ่มออกอากาศ: 10 มี.ค. 64
  นำแสดงโดย: ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, นรภัทร วิไลพันธุ์, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน ความเจ็บปวดของมือที่สาม
  เริ่มออกอากาศ: 5 มี.ค. 64
  นำแสดงโดย: คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, เขตต์ ฐานทัพ, เคลลี่ ธนะพัฒน์, คลาวเดีย จักรพันธุ์
 • วันทอง
  เริ่มออกอากาศ: 1 มี.ค. 64
  นำแสดงโดย: ดาวิกา โฮร์เน่, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ชาคริต แย้มนาม, กฤษกร กนกธร, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์
 • รักนะน้องชาย รักนายครับผม
  เริ่มออกอากาศ: 5 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: ภูวริทธิ์ ตั้งโนนสูง, ธรรศ อินทร์ธิราช, กฤตธัช สารทรานนท์, ปิติ ดุสิตศานติ์, พาสิศร์ ฑีฆาอุตมากร
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน เรื่องเศร้าของคนโสด
  เริ่มออกอากาศ: 5 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ปกรณ์ ลัม, ปรียาดา สิทธาไชย, เกวลิน อุดมอักษร, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 • ดงพญาเย็น
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: ชลวิทย์ มีทองคำ, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา, อัครัฐ นิมิตรชัย, ศักราช ศรีวังพล
 • แก้วลืมคอน
  เริ่มออกอากาศ: 27 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, ดอม เหตระกูล, กรณ์ ศิริสรณ์, อัมรินทร์ นิติพน, สิรีภรณ์ ยุกตะทัต
 • รักนะขอรับ
  เริ่มออกอากาศ: 9 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: รชตะ หัมพานนท์, สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, พรนภา เทพทินกร, ณัฏฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล
 • Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน โลกใบที่สอง
  เริ่มออกอากาศ: 8 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: จีรนันท์ มะโนแจ่ม, กฤษฎา พรเวโรจน์, อินทัช เหลียวรักวงศ์, นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล , ฐปนัท สัตยานุรักษ์
 • รักวุ่นวายเจ้าชายกบ
  เริ่มออกอากาศ: 4 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, วรรณรท สนธิไชย, ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, นิชาภา ชัยนุภาพงษ์, พาทิศ พิสิฐกุล
 • เนตรมหรรณพ
  เริ่มออกอากาศ: 17 ธ.ค. 63
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, กรณ์ ศิริสรณ์, อัครัฐ นิมิตรชัย, อรจิรา แหลมวิไล
 • คดีรักข้ามภพ
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, นัฐฐพนท์ ลียะวณิช, เอมี่ กลิ่นประทุม, เรวิญานันท์ ทาเกิด
 • สูตรรักแซ่บอีหลี
  เริ่มออกอากาศ: 10 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: กฤษกร กนกธร, ณปภัช ฐิตะกวิน, พรภิรมย์ พินทะปะกัง, ศุภกร กิจสุวรรณ, สุพรรณษา เวชกามา
 • TharnType The Series 2
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, พชร สวนศรี, ฉลองรัฐ นอบสำโรง, ณภัทร สีนาคล้วน
 • เลดี้บานฉ่ำ
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ภรภัทร ศรีขจรเดชา, มารี เบรินเนอร์, รัชชานนท์ สุประกอบ, โก๊ะตี๋ อารามบอย, ปอยฝ้าย มาลัยพร
 • ขอเกิดใหม่ใกล้ๆ เธอ
  เริ่มออกอากาศ: 30 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ธนภพ ลีรัตนขจร, ภพธร สุนทรญาณกิจ, ศรัณย์ นราประเสิรฐกุล, อรเณศ ดีคาบาเลส
 • เพลงรักเจ้าพระยา
  เริ่มออกอากาศ: 14 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, อลิสา ขุนแขวง, ศุภชัย สุวรรณอ่อน, ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล, โตนนท์ วงศ์บุญ
 • Oxygen The Series ดั่งลมหายใจ
  เริ่มออกอากาศ: 12 ก.ย. 63
  นำแสดงโดย: ศุภณัฐ เลาหะพานิช, ชนะภูมิ เถรว่อง, ธนบัตร งามกมลชัย, ภูเบศ ธราธรชนะกุล, ธันยนันท์ พิพัฒน์ไชยศิริ
 • ฉันชื่อบุษบา
  เริ่มออกอากาศ: 5 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: ธนภัทร กาวิละ, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อัษฎา พานิชกุล, ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล, ดวงดาว จารุจินดา
 • ฉลาดเกมส์โกง
  เริ่มออกอากาศ: 3 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: พาริส อินทรโกมาลย์สุต, เพลินพิชญา โกมลารชุน, จินเจษฎ์ วรรธนะสิน, ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์, วิลลี่ แมคอินทอช
 • 3 หนุ่ม 3 มุม x2
  เริ่มออกอากาศ: 1 ส.ค. 63
  นำแสดงโดย: ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, เสถียรพงษ์ ชมภูพลอย, ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์
 • นางฟ้าลำแคน
  เริ่มออกอากาศ: 27 ก.ค. 63
  นำแสดงโดย: รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช, ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา, ตติยา สนสกุล, อภิรดี ภวภูตานนท์
 • รักแลกภพ
  เริ่มออกอากาศ: 15 มิ.ย. 63
  นำแสดงโดย: ธนภัทร กาวิละ, วรรณรท สนธิไชย, อัญชสา มงคลสมัย , ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ , ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • รัก 10 ล้อ รอ 10 โมง
  เริ่มออกอากาศ: 27 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: ยุทธนา เปื้องกลาง, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, เน็ค นฤพล, มีนตรา อินทิรา, อาณัตพล ศิริชุมแสง
 • My Bubble Tea หวานน้อยรัก 100%
  เริ่มออกอากาศ: 22 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: นิชคุณ หรเวชกุล, พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, มนสภรณ์ ชาญเฉลิม, คารีสา สปริงเก็ตต์, ภัสสร บุณยเกียรติ
 • อุ้มรักเกมลวง
  เริ่มออกอากาศ: 4 พ.ค. 63
  นำแสดงโดย: สุวนันท์ คงยิ่ง, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ดอม เหตระกูล, สรพงษ์ ชาตรี
 • มงกุฎดอกหญ้า
  เริ่มออกอากาศ: 10 มี.ค. 63
  นำแสดงโดย: พรสรวง รวยรื่น, ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์, พงศธร ศรีจันทร์, อรทัย ดาบคำ, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
 • ลวง-ละเมอ-รัก
  เริ่มออกอากาศ: 21 ก.พ. 63
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ศรุชา พงศ์ทรงกุล, ชิษณุพงศ์ สกุลนันทิพัฒน์, ภูมิภัทร ถาวรศิริ
 • เหมือนเราเคยรักกัน Deja Vu
  เริ่มออกอากาศ: 19 ก.พ. 63
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, พิชญะ นิธิไพศาลกุล, ธนทัต ชัยอรรถ, เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช
 • อสรพิษ
  เริ่มออกอากาศ: 10 ก.พ. 63
  นำแสดงโดย: วรรณรท สนธิไชย, นรภัทร วิไลพันธุ์, นัตยา ทองเสน, ชลิตา ส่วนเสน่ห์, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน
 • ไปให้ถึงดวงดาว
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.พ. 63
  นำแสดงโดย: อธิชาติ ชุมนานนท์, คริส หอวัง, ธิติ มหาโยธารักษ์, อลิสา ขุนแขวง, เกริกพล มัสยวาณิช
 • Why R U The Series เพราะรักใช่เปล่า
  เริ่มออกอากาศ: 24 ม.ค. 63
  นำแสดงโดย: ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา, พฤกษ์ พานิช, กานต์ กฤษณะพันธ์, สิทธิโชค เผือกพูลผล, เจณิสตา พัฒนศิริวิศว
 • หนี้เสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 16 ธ.ค. 62
  นำแสดงโดย: นุสบา ปุณณกันต์, หนึ่งธิดา โสภณ, พาริส อินทรโกมาลย์สุต, พีท ทองเจือ, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ
 • 4 เทพผู้พิทักษ์
  เริ่มออกอากาศ: 10 ธ.ค. 62
  นำแสดงโดย: กฤษกร กนกธร, ณิชา ปิยะวัฒนานนท์, เพชร โบราณินทร์, ซูซานน่า เรโนล, วิทยา เทพทิพย์
 • สงครามนักปั้น 2
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: เมทินี กิ่งโพยม, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อัญชสา มงคลสมัย, เรวิญานันท์ ทาเกิด, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์
 • Sleepless Society The Series ตอน คืนฝันลวง
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, วริศรา ยู, ศิตา มหารวิเดชากร
 • สัญญาแค้นแสนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ย. 62
  นำแสดงโดย: วรรณรท สนธิไชย, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล, ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์, วิวิศน์ บวรกีรติขจร
 • ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด
  เริ่มออกอากาศ: 18 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: โทนี่ รากแก่น, สรัลชนา อภิสมัยมงคล, นภสร วีระยุทธวิไล, จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์, ทิพนารี วีรวัฒโนดม
 • เรือนไหมมัจจุราช
  เริ่มออกอากาศ: 14 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงส์มานพ, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, อภิษฎา เครือคงคา
 • TharnType The Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ
  เริ่มออกอากาศ: 7 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, สุทธิณัฐ อึ้งตระกูล, กิตติภัทร แก้วเจริญ, ณัฏฐ์ธรรศ คุณากรเกียรติ
มีทั้งหมด 171 เรื่อง 4 หน้า