1. สยามโซน
 2. ละคร

ละครช่อง 5

 • เส้นทางเกียรติยศ
  เริ่มออกอากาศ: 12 ต.ค. 65
  นำแสดงโดย: ยุทธนา เปื้องกลาง, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล, พันเอกพิเศษ วันชนะ สวัสดี, วสุ แสงสิงแก้ว
 • เลือดสุพรรณ
  เริ่มออกอากาศ: 12 ต.ค. 62
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, พรภัสร์ชนก สมบูรณ์, พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล, ณัฎณิชา ไชยบุตร, ไปรยาพิณ เจริญวิชิตไชยเดช
 • ลูกผู้ชายหัวใจทองคำ
  เริ่มออกอากาศ: 3 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: โตนนท์ วงบุญ, ฟาริดา วัลเลอร์, ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล, เลลาณี ทศพร, พ.อ.(พ.) วินธัย สุวารี
 • ป่ารักน้ำ
  เริ่มออกอากาศ: 12 ส.ค. 60
  นำแสดงโดย: ฐกฤต ตวันพงค์, ฟาริดา วัลเลอร์, กิจเกษม แมคแฟดเดน, ธัญญรัศม์ ไตรสุทธิวงษ์, ศรัณย์ ชินสุวพลา
 • เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นมีฝัน : Dream Team The Series
  เริ่มออกอากาศ: 30 พ.ค. 60
  นำแสดงโดย: ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล, สโรชิน แมคอินไตย์, กัณฐ์เอนก นัยนาประเสริฐ, แดนนี่ ลูเซียโน่, ณนนท์ เรืองเดช
 • Memory ความทรงจำที่ไม่อาจลืม
  เริ่มออกอากาศ: 15 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: กรวีร์ พิมสุข, ธนฉัตร ตุลยฉัตร, ยุคนธร อักษรพันธุ์, ภัทรพล ปรีชาเลิศพิริยะ, นราพร ฝ่ายพงษา
 • ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที
  เริ่มออกอากาศ: 5 ธ.ค. 59
  นำแสดงโดย: อลิส ทอย, ร.อ. ณัชร นันทโพธิ์เดช
 • ฝายน้ำใจ
  เริ่มออกอากาศ: 19 พ.ย. 59
  นำแสดงโดย: อาภา ภาวิไล, กิตตน์ก้อง ขำกฤษ, สุกวิณ แก้วพิกุล, ซีแนม สุนทร, วรรณษา ทองวิเศษ
 • ลิเก๊ ลิเก
  เริ่มออกอากาศ: 2 ต.ค. 57
  นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, เปาวลี พรพิมล, สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล, ไอยวริญท์ โอสถานนท์, พริมรตา เดชอุดม
 • อนิลทิตา
  เริ่มออกอากาศ: 24 ก.ค. 57
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, นิธิศ วารายานนท์, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, แมทธิว ดีน, พิชญา เชาวลิต
 • น่ารัก
  เริ่มออกอากาศ: 24 เม.ย. 57
  นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, ยุกต์ ส่งไพศาล, อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์
 • เล่ห์นางฟ้า
  เริ่มออกอากาศ: 1 เม.ย. 57
  นำแสดงโดย: วรรณรท สนธิไชย, พุฒิชัย เกษตรสิน, นุสบา ปุณณกันต์, นิโคล เทริโอ, บุษกร ตันติภนา
 • คุ้มนางครวญ
  เริ่มออกอากาศ: 14 ม.ค. 57
  นำแสดงโดย: สาวิกา ไชยเดช, ยุทธนา เปื้องกลาง, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า, อนุชิต สพันธุ์พงษ์
 • อีสา-รวีช่วงโชติ
  เริ่มออกอากาศ: 12 ธ.ค. 56
  นำแสดงโดย: วรนุช ภิรมย์ภักดี, สินจัย เปล่งพานิช, ธีรพงศ์ เหลียวรักษ์วงศ์, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ภูธเนศ หงษ์มานพ
 • จ้าวพายุ
  เริ่มออกอากาศ: 12 พ.ย. 56
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงษ์มานพ, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, นิธิดล ป้อมสุวรรณ, ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์
 • ภาพอาถรรพณ์
  เริ่มออกอากาศ: 9 ต.ค. 56
  นำแสดงโดย: พิยดา จุฑารัตนกุล, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, รฐา โพธิ์งาม, รัชชานนท์ สุประกอบ
 • วุ่นนักรักหรือหลอก
  เริ่มออกอากาศ: 10 ก.ย. 56
  นำแสดงโดย: พิชญะ นิธิไพศาลกุล, เปาวลี พรพิมล, ดวงตา ตุงคะมณี, สมชาย เข็มกลัด, สันติสุข พรหมศิริ
 • ปีกมาร
  เริ่มออกอากาศ: 14 ส.ค. 56
  นำแสดงโดย: ศรราม เทพพิทักษ์, อรจิรา แหลมวิไล, ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, อัครัฐ นิมิตชัย
 • สุดสายป่าน
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ค. 56
  นำแสดงโดย: ยุทธนา เปื้องกลาง, วรรณรท สนธิไชย, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, รัชชานนท์ สุประกอบ, พิชญา เชาวลิต
 • หัวใจเรือพ่วง
  เริ่มออกอากาศ: 5 มิ.ย. 56
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, อรจิรา แหลมวิไล, คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์, สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล, พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า
 • เรือนเสน่หา
  เริ่มออกอากาศ: 22 เม.ย. 56
  นำแสดงโดย: ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, บุษกร ตันติภนา
 • มารกามเทพ
  เริ่มออกอากาศ: 4 เม.ย. 56
  นำแสดงโดย: นัท มีเรีย, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, แอริน ยุกตะทัต, อภิรดี ภวภูตานนท์
 • แผนรักแผนร้าย
  เริ่มออกอากาศ: 13 ก.พ. 56
  นำแสดงโดย: ยุทธนา เปื้องกลาง, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, ทันโตวิ์ รวงงาม, ปิยธิดา วรมุกสิก
 • คู่กรรม
  เริ่มออกอากาศ: 28 ม.ค. 56
  นำแสดงโดย: สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว, หนึ่งธิดา โสภณ, นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, ปวีณา ชารีฟสกุล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล
 • บ่วงวันวาร
  เริ่มออกอากาศ: 2 ม.ค. 56
  นำแสดงโดย: ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, วรัทยา นิลคูหา, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, อัครัฐ นิมิตชัย, พิชญา เชาวลิต
 • เจ้าแม่จำเป็น
  เริ่มออกอากาศ: 6 ธ.ค. 55
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์, กันต์ดนย์ อะคาซาน, รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม, มยุรา เศวตศิลา
 • บ่วงรัก
  เริ่มออกอากาศ: 30 ต.ค. 55
  นำแสดงโดย: สินจัย เปล่งพานิช, สันติสุข พรหมศิริ, ธนทัต ชัยอรรถ, ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, เต็มฟ้า กฤษณายุธ
 • สายฟ้ากับสมหวัง
  เริ่มออกอากาศ: 12 ก.ย. 55
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงษ์มานพ, เปาวลี พรพิมล, ไอยวริญท์ โอสถานนท์, พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร, ณัฐชา จันทรพันธ์
 • นางสิงห์สะบัดช่อ
  เริ่มออกอากาศ: 25 ก.ค. 55
  นำแสดงโดย: ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, อรจิรา แหลมวิไล, ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, วรรณรท สนธิไชย, บุษกร ตันติภนา
 • มารยาริษยา
  เริ่มออกอากาศ: 12 มิ.ย. 55
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, สาวิกา ไชยเดช, นาวิน เยาวพลกุล, รัชชานนท์ สุประกอบ, ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์
 • ดอกโศก
  เริ่มออกอากาศ: 9 เม.ย. 55
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, โสภิตนภา ชุมภาณี, อัครัฐ นิมิตชัย, เมทินี กิ่งโพยม
 • ลิขิตฟ้าชะตาดิน
  เริ่มออกอากาศ: 7 ก.พ. 55
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, นพพล โกมารชุน, นุสบา ปุณณกันต์
 • ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม
  เริ่มออกอากาศ: 7 ม.ค. 55
  นำแสดงโดย: กันต์ กันตถาวร, รัชวิน วงศ์วิริยะ, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, จักรกฤษณ์ กนกพจนานนท์, พุทธิพงษ์ คลํ้่าจีนภาณุวงศ์
 • นํ้าขึ้นให้รีบรัก
  เริ่มออกอากาศ: 2 ม.ค. 55
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, วรรณรท สนธิไชย, ปานวาด เหมมณี, นาวิน เยาวพลกุล, นวกชมณ ชื่นครองธรรม
 • กุหลาบซาตาน
  เริ่มออกอากาศ: 7 พ.ย. 54
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงษ์มานพ, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ปรีติ บารมีอนันต์, อรจิรา แหลมวิไล, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์
 • บุหงาหน้าฝน
  เริ่มออกอากาศ: 21 ก.ย. 54
  นำแสดงโดย: ภูธเนศ หงษ์มานพ, ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล, นิโคล เทริโอ, ภูริ หิรัญพฤกษ์
 • คนเถื่อน
  เริ่มออกอากาศ: 10 ส.ค. 54
  นำแสดงโดย: รัชชานนท์ สุประกอบ, วรรณรท สนธิไชย, นาวิน เยาวพลกุล, พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า, แอริน ยุกตะทัต
 • Still Marry Me : รักสุดท้ายกับนายกระเตาะ
  เริ่มออกอากาศ: 19 ก.ค. 54
  นำแสดงโดย: คิมบอม, ปาร์ก จินฮี, ลี พิลโม, อึม จีวอน, เชว ชอลโฮ
 • เรือนแพ
  เริ่มออกอากาศ: 20 มิ.ย. 54
  นำแสดงโดย: ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, ยุกต์ ส่งไพศาล, บุษกร ตันติภนา, ดิลก ทองวัฒนา
 • ข้ามเวลาหารัก
  เริ่มออกอากาศ: 18 เม.ย. 54
  นำแสดงโดย: สินจัย เปล่งพานิช, สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว, วรรณรท สนธิไชย, ภาคิน คำวิไลศักดิ์, พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า
 • ตลาดอารมณ์
  เริ่มออกอากาศ: 2 มี.ค. 54
  นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, ปิยธิดา วรมุกสิก, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, รัฐศาสตร์ กรสูต, วรรณรท สนธิไชย
 • เมียไม่ใช่เมีย
  เริ่มออกอากาศ: 17 ม.ค. 54
  นำแสดงโดย: น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อรจิรา แหลมวิไล, รัชชานนท์ สุประกอบ, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, ปานวาด เหมณี
 • สองปรารถนา
  เริ่มออกอากาศ: 13 ธ.ค. 53
  นำแสดงโดย: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, พอลล่า เทเลอร์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, รุจิรา ช่วยเกื้อ, รัชชานนท์ สุประกอบ
 • มาลัยสามชาย
  เริ่มออกอากาศ: 21 ก.ย. 53
  นำแสดงโดย: พิยดา จุฑารัตนกุล, ภูธเนศ หงษ์มานพ, สหรัถ สังคปรีชา, ยุกต์ ส่งไพศาล, อรจิรา แหลมวิไล
 • ตราบาปสีขาว
  เริ่มออกอากาศ: 3 ส.ค. 53
  นำแสดงโดย: ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, มีเรีย เบเนเดดตี้, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, ปานวาด เหมมณี, สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี
 • หัวใจพลอยโจร
  เริ่มออกอากาศ: 28 มิ.ย. 53
  นำแสดงโดย: ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, รัชชานนท์ สุประกอบ, อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, วิชญาณี เปียกลิ่น
 • ดอกรักริมทาง
  เริ่มออกอากาศ: 10 พ.ค. 53
  นำแสดงโดย: สุกฤษฏ์ วิเศษแก้ว, วรรณรส สนธิไชย, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, จรินทร์พร จุนเกียรติ, พิชญา เชาวลิต
 • จับตายวายร้ายสายสมร
  เริ่มออกอากาศ: 31 มี.ค. 53
  นำแสดงโดย: ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อุทัยศรี ศรีณรงค์, ณัฎฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์
 • โรงแรมผี
  เริ่มออกอากาศ: 10 ก.พ. 53
  นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, ชีรณัฐ ยูสานนท์, ชยธร เศรษฐจินดา, รัฐศาสตร์ กรสูต, อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์
 • อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า
  เริ่มออกอากาศ: 23 ธ.ค. 52
  นำแสดงโดย: ยุกต์ ส่งไพศาล, พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า, ภูริ หิรัญพฤกษ์, ณัฐฏ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, อัฐมา ชีวนิชพันธ์
มีทั้งหมด 80 เรื่อง 2 หน้า