សូម​អរគុណ​ចំពោះ​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​ទាំង​អស់។ ខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នក។
. Thanks to all my Cambodian fans for the support. I really appreciated it.

โพสต์เมื่อ
24 ก.พ. 67 - 20:48:34
ถูกใจ
22,075 คน
ความคิดเห็น
351 ข้อความ