บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ
บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ
บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ
บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ
บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ
บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ

📣 โหลๆ เช็ค วัน ทู วัน ทู ทดสอบ!
“ประกาศ ประกาศ ด้านหน้า ด้านใน ใครมีบัตรแล้วรายงานตัว เฮียชัย มีอะไรจะบอก”

🥓 หมูกระทะมีควัน ส่วนใจฉันมีแต่เธอ

🫶🏻 ด้วยรัก จาก เฮียชัย(กมล)หมูกระทะ “หล่อ สด อร่อย”

👨🏻‍🎓รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปบริจาคให้เด็กด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมการศึกษา

📣 Hello Hi! Test Test!
“Attention, everyone! Boss Chai has something to say for those who already have the ticket.

🥓 Moo Krata need to pay but I want to say always love you.❤️

🫶🏻 With love from Chai (Kamon) Moo Krata “Handsome Fresh Delicious”

👨🏻‍🎓Income after deducting expenses will be donated to underprivileged children to support education.

#เฮียชัยหมูกระทะ
#BOSSCKMBDPARTY2024
#เฮียชัยหมูกระทะ
#BOSSCKMBDPARTY2024

โพสต์เมื่อ
4 ก.ค. 67 - 20:15:12
ถูกใจ
37,414 คน
ความคิดเห็น
115 ข้อความ