บุ๋ม - ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โฆษกคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กล่าวว่า ในฐานะสื่อมวลชนต้องรายงาน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าให้ประชาชนทราบ จึงต้องการให้สื่อมวลชนทุกแขนงเป็นกระบอกเสียงเผยแพรต่อสาธารณะ ถึงเหตุผลว่า ทำไมประเทศไทยต้องแบนบุหรี่ไฟฟ้า ตามข้อเท็จจริงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้กล่าวไว้ข้างต้นถึงภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและสื่อมวลชนควรแจ้งเตือนในประเด็นเฟคนิวส์หรือข่าวปลอมที่พยายามบิดเบือนข้อมูลให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยไม่อันตราย เพื่อจูงใจให้มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่พบในสื่อออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งกลายเป็นปัญหาในขณะนี้ ดังนั้นสื่อมวลชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องทำหน้าที่ปกป้องเยาวชนให้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้า

โพสต์เมื่อ
17 ส.ค. 65 - 10:15:42
ถูกใจ
2,456 คน
ความคิดเห็น
43 ข้อความ