นัท - ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
นัท - ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
นัท - ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
นัท - ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
นัท - ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
นัท - ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม

This is to certify that
NAT THEWPHAINGAM
has Successfully completed the
“FUNDAMENTALS OF MOBILITY FOR FUNCTIONAL TRAINING “

ทุกวันนี้ผมมีนักเรียนในความดูแลมากยิ่งขึ้น
นักเรียนของผม ไม่ใช่แค่สายปั้นหุ่น อย่างเดียว แต่ยังมีนร. อีกหลายคน ที่ต้องการให้ การใช้ชีวิตในประจำวัน และการออกกำลังกายมีประสิทธิภาพสูงสุด

และพื้นฐาน สำคัญ ของการจะได้มาซึ่งเป้าหมายนั้น คือการพัฒนา การเคลื่อนไหว ของร่างกาย กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และ การสั่งการของประสาท ให้ ดีและมีประสิทธิภาพ

ผมเชื่อว่าการอบรม หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผม มีเครื่องมือ ความรู้และทักษะในการช่วยนักเรียนของผม ในการเคลื่อนไหว - การเตรียมความพร้อมในการออกกำลังกาย และ จัดการ กับPosture และ แนวทางการจัดโปรแกรม เพื่อประโยชน์สูงสุดได้อย่างแน่นอน

ความรู้ที่ได้มา จะช่วยให้ผู้ฝึก ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บในการออกกำลังกาย ให้รู้วิธีการจัดการ กับอาการบาดเจ็บในเชิงโครงสร้างร่างกาย ควบคู่กับโปรแกรมออกกำลังกายได้อย่างดี

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เรียนรู้และพัฒนาต่อไป ไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้น แต่ผมที่เป็นครูผู้ฝึกสอน ก็เช่นกัน
😊👨‍🎓

#natthew @natehealthylife
#personaltrainer
#ACEpersonaltrainer
#nateheathysolution
#fitnessmodel #fitnessmotivation

โพสต์เมื่อ
14 ก.ย. 66 - 07:24:03
ถูกใจ
2,653 คน
ความคิดเห็น
47 ข้อความ