มุมสมาชิก -tnpojr


เลขที่ 296413
7&17&48 @moussepaul

- HOWTO
สอนทำภาพเคลื่อนไหว(GIF)อย่างง่าย
+ http://sz4m.com/b3079350
สอนทำตัวอักษรในshape
+ http://sz4m.com/b2410927

- PSD
#backtowinter *recommended*
+ http://sz4m.com/b3245694
#morninglight
+ http://sz4m.com/b3402479
#pinkisdabest
+ http://sz4m.com/b2946756

- MY STORE
+ http://sz4m.com/b2902888