1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง กิติญา หอยแก้ว, จิราภรณ์ ดีประเสริฐ, ปรัชญา ปาลี