1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง จ๋อม ธรรมศักดิ์ บุญโทแสง