1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน