1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง พริ้ม จันทร์ทิพย์ แสงรังษี