1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง วงค์ ชนะกันต์, ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์