1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง เต๋อ, แต้ว, ก้อง, พริม และ ปอ