1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง เปรี้ยว ทัศนียา, เจ็ทเซ็ตเตอร์