1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง แอนน่า กลึคส์, จาด้า อินโตร์เร