1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง โอมงกะลงปง, ตะมู่ยคริ, ต๊ะอิ๊อึอัส