1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง ไชน่า ดอลล์ส, เค.อาร์ โบรส์