1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลง

เนื้อเพลง ไววิทย์ ไปรวิทย์ สุขเกษม