50 เรื่องน่ารู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

7 ม.ค. 57 15:12 น. / ดู 2,368 ครั้ง / 10 ความเห็น / 4 ชอบจัง / แชร์
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ซึ่งประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหิดลในปัจจุบัน)และมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดกำเนิดมาจากทางด้านศิลปะ ดังนั้นอาจบอกได้ว่าไม่มีนักเรียนศิลปะคนใดที่ไม่อยากมุ่งมาตร์ปรารถนามาเรียนที่นี่

3. มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะ-สาขาวิชาทางด้านศิลปะมากที่สุดของประเทศไทยคือ มีถึง 3 คณะคือ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะมัณฑนศิลป์

4. เพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรคือเพลง Santa Lucia เป็นเพลงภาษาอิตาเลียน (เพราะมากๆขอบอก) เป็นเพลงที่ อ.ศิลป์ พีระศรีฮัมในขณะที่ทำงาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในไทยที่เพลงเป็นภาษาต่างประเทศ

5. สีประจำมหาวิทยาลัยก็แปลกแยกแตกต่างไม่เหมือนใคร เพราะคือสีเขียวเวอร์ริเดียน เป็นเขียวออกเข้มๆหน่อย ใครอยากรู้ไปดูได้จากสีเน็คไทของนศ. ชายศิลปากร

6. คำขวัญประจำมหาวิทยาลัย คือ “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” (Ars longa Vitra Brevis)

7. ใครอาจจะมองว่าเด็กศิลปากรเป็นเด็กที่ไม่เรียบร้อย แต่งตัวไม่ดี แต่อยากจะบอกน้องๆที่จะเข้าว่า ถ้าไม่ใช่คณะทางศิลปะ เช่นคณะโบราณคดี,คณะอักษรศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์ ฯลฯ ในบางวิชาอาจารย์จะบังคับให้ใส่ชุดนักศึกษามาเรียนและชุดนักศึกษาต้องไม่รัด ถ้าเจออาจารย์ X บๆหน่อยเค้าไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียนเลย

8. มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้เด่นทางด้านศิลปะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีความเด่นในสาขาวิชาอื่นๆอีก เช่น สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ,ภาษาไทย,ภาษาฝรั่งเศส ของคณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี,ภาษาญี่ปุ่น ของคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฯลฯ

9. มหาวิทยาลัยศิลปากรติดอันดับ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยยอดนิยมที่มีผู้เลือกในการสอบเอ็นทรานซ์มากที่สุดในปีการศึกษา 2548 จะเห็นได้ว่าปีนี้คณะทางสายศิลป์เช่น โบราณ,อักษร,การจัดการคะแนนขึ้น 15-20 คะแนน และจะเห็นได้ว่านักเรียนสายศิลป์ที่คะแนนกลางๆส่วนใหญ่ 1 ใน 4 อันดับการเลือกในการสอบเอ็นทรานซ์จะต้องมีศิลปากร 1 อันดับ

10. คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทยเป็นคณะที่มีผู้เลือกมากที่สุดของประเทศในการสอบเอ็นทรานซ์ปี 2548 โดยมีผู้เลือกมากถึง 2,930 คน แต่รับได้เพียง 40 คน และคะแนนขึ้นจาก 177 คะแนน เป็น 247 คะแนน

11. ในการสอบเอ็นทรานซ์ครั้งนี้พบว่านักเรียนที่ได้คะแนนสูงๆที่พอจะติดจุฬา-ธรรมศาสตร์ได้หลายคนเลือกมหาวิทยาลัยศิลปากรเช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คะแนนสูงสุด 317.80 คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ 310.41 คณะโบราณคดี สาขาภาษาฝรั่งเศส 323.24 คณะอักษรศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 330.67 คณะอักษรศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 350.71

12. แต่ถึงอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่นักเรียนที่สอบติดในมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเป็นนักเรียนที่มีคะแนนกลางๆค่อนไปทางสูงราวๆ 255-290 คะแนน แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เลือกทางด้านศิลปะถือว่าเป็นผู้ที่มีคะแนนระดับต้นๆของประเทศ

13. ในปีการศึกษา 2520 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช***มารี ทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการอ่านจารึกตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและทรงสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2522

14. ปัจจุบันพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงศึกษาที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพิมพ์ ในชั้นปีที่ 5

15. มหาวิทยาลัยศิลปากรมี 3 วิทยาเขตคือ วังท่าพระ เป็นที่เรียนของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ชั้นปีที่ 3-5 ),คณะโบราณคดี,คณะมัณฑนศิลป์ ,วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ชั้นปีที่ 1-2),คณะอักษรศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์,คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นที่เรียนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร,คณะวิทยาการจัดการ,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิทยาลัยนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีที่ตลิ่งชันเป็นที่เรียนของคณะดุริยางคศาสตร์และที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่นี่แต่ที่ตลิ่งชันไม่นับเป็นวิทยาเขตนะจ๊ะ

16. คณะที่ถือว่าเป็นขวัญใจของหนุ่มๆในมหาวิทยาลัยคงหนีไม่พ้น คณะโบราณคดีและคณะอักษรศาสตร์

17. ส่วนคณะที่ถือว่าเป็นขวัญใจของสาวๆในมหาวิทยาลัยก็มีสถาปัตยกรรมศาสตร์,มัณฑนศิลป์,ดุริยางค์,วิศวะ

18. มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ว่ากันว่ากระเทยเยอะมากๆๆๆคณะที่มีกระเทยเยอะๆที่สุดก็คงเป็นอักษรศาสตร์ ตามด้วยโบราณคดี ศึกษาศาสตร์และวิทยาการจัดการ

19. นักศึกษาฝั่งวังท่าพระจะได้ไปที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ใน 2 โอกาสทางการคืองานรับน้องใหม่และอีกครั้งคืองานรับพระราชทานปริญญาบัตร

20. ชาวศิลปากรเรียกโรงอาหารว่า “ยูเนี่ยน” แต่ถ้าเป็นเด็กที่เรียนทางสายศิลป์-ฝรั่งเศสมารู้สึกจะเรียกว่า “อูนิยง”

21. “ยูเนี่ยน” หรือโรงอาหาร ตอนเที่ยงไม่มีวันไหนที่คนไม่เยอะ

22. “คาเฟ่” เป็นอีกหนึ่งที่ที่ชาวศิลปากรมานั่งผ่อนคลาย หรือนั่งคุย คิดว่าร้อยละ 95 ของนักศึกษาฝั่งวังท่าพระต้องเคยมานั่งที่คาเฟ่หรือไม่ก็ต้องเคยมาซื้อขนมที่นี่หละ โดยเฉพาะไอติมกับพวกน้ำปั่น อร่อยมากๆ

23. ที่ๆมีของอร่อยๆอีกที่ก็คงเป็นที่คณะจิตรกรรมฯ ชาเย็น,กาแฟเย็น,นมเย็น อร่อยมากๆค่ะ

24. การมาเป็นนักศึกษาที่นี่ต้องทำใจหน่อยเพราะห้องน้ำเล็กมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โดยเฉพาะตรงสวนแก้ว เป็นห้องน้ำที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเลยมั้ง (ฮิฮิ)

25. งานประจำปีของมหาวิทยาลัยที่ถือว่าดังที่สุดคือ “งานกิฟต์” ของคณะ
มัณฑนศิลป์ ว่ากันว่าน้ำพุมาเที่ยวงานกิฟต์ก่อนที่จะตายด้วย แล้วงานกิฟต์เป็นงานที่เด็กมหาวิทยาลัยศิลปากรจะพาแฟนมาด้วย (เพราะบางทีจัดช่วงวาเลนไทน์พอดี)

26. จากการสำรวจพบว่ามหาวิทยาลัยที่เด็กศิลปากรมีแฟนและเพื่อนอยู่เยอะที่สุด คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจเป็นเพราะว่าใกล้ๆกัน แล้วก็บางคนก็ซิ่วจากศิลปากรไปอยู่ธรรมศาสตร์ (น่าจะมีงานบอลประเพณีนะ)

27. ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์คิดว่าคงไม่มีนักศึกษาคนไหนไม่รู้จัก “ตุ๊ดตู่”

28. ที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตเดียวที่ไม่มีตึกคณะ ทุกคนจะเรียนรวมกัน

29. ลืมบอกไปวังท่าพระ ไม่ใช้คำว่าวิทยาเขตถ้าจะเรียก ก็คือ “มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ” เหมือนกับ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์”

30. นิยายหลายเรื่องก็เกิดขึ้นในรั้วศิลปากรเช่นกลิ่นสีและกาวแป้ง เป็นเรื่องของคณะจิตรกรรมฯ,เก้าอี้ขาวในห้องแดง เป็นเรื่องของคณะมัณฑนศิลป์,น้ำใสใจจริง เป็นเรื่องของคณะอักษรศาสตร์,โอเนกาทีฟ เป็นเรื่องของคณะจิตรกรรมฯ (อันนี้ไม่แน่ใจ)หรือแม้แต่น้ำพุ ก็มีการพูดถึงคณะมัณฑนศิลป์

31. เวลาร้อนๆสถานที่ตากแอร์ในมหาวิทยาลัยนอกจากจะมีห้องสมุดแล้วอีกที่ก็คือหอศิลป์

32. คณะมัณฑนศิลป์ คนที่นี่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เดค”

33. ช่วงรับน้องทุกวันศุกร์คณะฝั่งวังท่าพระก็จะมีการแสดงของน้องใหม่ประชันกันเรียกว่า “ชนช้าง” บางทีก็มีการไปชนช้างกับฝั่งสนามจันทร์เช่น อักษร และบางทีก็มีกับมหาวิทยาลัยอื่นเช่น ศิลปกรรม จุฬาฯ เป็นต้น

34. เป็นเรื่องจริงสาวโบราณกับสาวอักษร ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ สังเกตจากกิจกรรมต่างๆ ถ้ามีโบราณก็จะไม่มีอักษร ถ้ามีอักษรก็จะไม่มีโบราณ

35. ปีนี้น้องใหม่ดาราของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็คือ “พีท เดอะสตาร์”

36. คนมีชื่อเสียงก็จบจากที่นี่หลายคนเช่น คณะจิตรกรรมฯ เช่น อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์,ติ๊ก กลิ่นสี คณะโบราณคดี เช่น เปียโน วงเดอะซิส ,อ.เผ่าทอง ทองเจือ คณะมัณฑนศิลป์ เช่น นนทรีย์ นิมิตรบุตร (ผู้กำกับ),เอิน กัลยกร,สลอตแมชชีน,เข็ม กฤตธีรา (รายการ ตี10),ไก่ วงยูเอชที คณะอักษรศาสตร์ เช่น อิ่งอ้อย,ใหม่ ณัฐฐา ลอยด์,มนตรี เจนอักร,คณะศึกษาศาสตร์ 2 หนุ่มวงสครับ,คณะเภสัชศาสตร์ ตุ๊ก ชนกวนันท์ (แฟนบ๊วย เชษฐวุฒิ) ฯลฯ

37. ศิลปินแห่งชาติทางด้านศิลปะกว่าครึ่งจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

38. คนทั่วไปพวกตาสี ตาสาที่ไม่รู้เรื่องถ้าถามว่าเรียนที่ไหน แล้วเราตอบว่าเรียนศิลปากร ชอบนึกว่าศิลปากรเรียนรำไทย คงคิดว่าเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์มั้ง (กลุ้มใจ)

39. ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นตราพระพิฆเนศวร์ เทพแห่งศิลปะและวิทยาการต่างๆ

40. สาขาวิชาภาษาไทย,ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เป็น 3 สาขาวิชาที่เปิดสอนเหมือนกันใน 2 คณะ คือตณะโบราณคดีและคณะอักษรศาสตร์ เท่าที่รู้นะทั้ง 2 คณะเรียนไม่เหมือนกันถ้าเป็นสาขาวิชาด้านภาษาในคณะโบราณคดีจะเน้นการนำไปใช้เช่นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน รวมไปถึงการเน้นด้านการใช้ในการประกอบอาชีพ มีเรียนทางด้านวรรณคดีบ้างไม่เน้นทางด้านวรรณคดีมาก แต่ถ้าเป็นของคณะอักษรศาสตร์ จะเน้นการค้นคว้าทางด้านวรรณคดีในเชิงลึกมากกว่า การเรียนเพื่อนำไปใช้มีบ้างแต่ไม่เท่าของคณะโบราณคดี

41. คณะที่ถือได้ว่ามีจำนวคนเยอะที่สุดในมหาวิทยาลัยคือคณะวิทยาศาสตร์

42. และคณะที่มีคนถูกรีไทร์เยอะสุดๆก็คงเป็นคณะวิทยาศาสตร์เช่นกัน อาจเป็นเพราะว่าเรียนยากมากๆ

43. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาด้านปิโตรเคมีแห่งแรกของประเทศไทย

44. ที่ศิลปากรไม่ได้มีแค่หนุ่มเซอร์-สาวเซอร์ หรือเด็กแนวเท่านั้น ถ้าเข้ามาจะพบว่าที่นี่ มีเด็กหรู หนุ่มตี๋ หนุ่มเข้ม สาวห้าว สาวหวานไปจนถึงโลโซสกปรกสุดๆ ใครที่อยากเห็นเสื้อผ้าแนวอินดี้ออกใหม่ๆสามารถมาดูได้ที่นี่ หรือใครอยากเห็นว่าเทรนด์เสื้อผ้าไปถึงไหนก็มาดูได้นะคะ แต่ถึงอย่างไรที่นี่ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกฐานะ เพราะถ้าคุณมีความรู้สึกแบ่งแยกคุณจะเป็นคนแปลกซะเอง

45. ได้ยินข่าวมาว่าว่าที่อักษร วิชาปราบเซียนคือวิชา “ยำไทย” หรืออารยธรรมไทยนั่นเอง บางคนเกรดได้เกียรตินิยมแต่ติดเอฟตัวนี้เลยอด

46. แต่วิชาปราบเซียนของนักศึกษาชั้นปี 1 คณะโบราณคดี คือวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 หรือที่เรียกว่า “เฟร้นวัน” ติดเอฟกันระเนระนาดย้ายเอกแทบไม่ทัน เพราะเท่าที่รู้ว่ากันว่าภาษาฝรั่งเศสของที่นี่หินสุดๆ รับเยอะ แต่จบน้อยมาก

47. คุณจะพบว่าหากคุณอยากกินอาหารอร่อย ยูเนี่ยนอาจไม่ใช่ตัวเลือก

48. ว่ากันว่าหากเปรียบศิลปากรเป็นคนคนนึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์มากเพราะเก่งทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาและสังคมศาสตร์

49. เท่าที่รู้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ค่อยมีความเป็นเลิศด้านกีฬาเท่าไรนัก

50. จากการได้เข้ามาสัมผัสด้วยตนเองคิดว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ที่มีความอบอุ่นของความเป็นพี่ เป็นน้องมากๆ อย่างเพลงมหาวิทยาลัยเช่นเพลงภราดร สามัคคีธรรมบอกไว้ ถ้าเพื่อนศิลปากรมีอะไรจะเสริมก็เสริมได้นะ จะเป็นประโยชน์แก่คนที่อยากเข้าที่นี่มากๆ โดยเฉพาะที่เพชรบุรีเราไม่ค่อยรู้อ่ะ เอาไว้แค่นี้ก่อนคิดไม่ออก

Credit by : www.urrac.com/summercamp2012.... กระทู้นี้ย้ายมาจากห้องเบ็ดเตล็ด ...
เลขไอพี : ไม่แสดง

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | 'impt_ | 7 ม.ค. 57 15:56 น.

เป็นความรู้มากๆเลยย 

ไอพี: ไม่แสดง

#2 | $666 | 7 ม.ค. 57 16:25 น.

อยากเข้าศิลปากร 

ไอพี: ไม่แสดง

#3 | JNGDPM | 7 ม.ค. 57 16:38 น.

ภูมิใจในสถาบันคะ

ไอพี: ไม่แสดง

#4 | `Ha$taLaVista | 7 ม.ค. 57 18:15 น.

ขอให้ปีนี้เราสอบติดที่นี่ด้วยเถอะ สาธุ 
ขอให้ได้อยู่เดคคคคคคคค เพี้ยงงงงงงงงง

ไอพี: ไม่แสดง

#5 | [Y]ARANAiKA[?] | 7 ม.ค. 57 18:24 น.

อยากเข้าที่นี่มาก รอแอด

ไอพี: ไม่แสดง

#6 | Myrtle | 7 ม.ค. 57 20:34 น.

#4 dec มีแต่รับตรงใช่ป่ะคะ 

ไอพี: ไม่แสดง

ไอพี: ไม่แสดง

#8 | ยี่สิบสาม | 11 ม.ค. 57 22:05 น.

โดยเฉพาะเรื่องแฟชั่น เซอร์ๆติสๆเนี่ยะนะ ยกให้เลย เป็นสีสันดีจริงๆ

ไอพี: ไม่แสดง

#9 | Twinkle. | 12 ม.ค. 57 07:58 น.

ไอพี: ไม่แสดง

#10 | พฟฟฟ | 17 ม.ค. 57 18:55 น.

อ๊ากกกอยากเข้ามศิลปากรมาากกกกกกกกก

ไอพี: ไม่แสดง

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google