ที่มาของชื่อตำบลในท้องถิ่น #ผลจากการศึกษาวิชาIS

12 ก.พ. 58 22:00 น. / ดู 1,432 ครั้ง / 1 ความเห็น / 2 ชอบจัง / แชร์
สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสยามโซน *กระทู้นี้ใช้เพื่อการเผยแพร่ความรู้จากการศึกษาววิชาIS* //แลดูมีสาระ
เข้าเรื่องเลยเน้อะ  พอดีว่าได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับที่มาของชื่อตำบลในท้องถิ่น ซึ่งนั่นก็คือวิชา IS นั่นเองงง วันนี้จึงอยากมาแบ่งบันความรู้จากการทำการศึกษาค้นคว้ามาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ เพราะว่า ขั้นตอนทำการศึกษานั้น ต้องเผยแพร่ผลงานด้วยนี่เอง... จึงมาตั้งกระทู้ด้วยกาลฉะนี้ ฮิๆ

*ปล.การศึกษาและสัมภาษณ์วิทากร มีขอบเขตที่ อ.แกลง จ.ระยอง

- ข้อมูลที่เราได้ค้นคว้ามา

1. ตำบลท่าประดู่
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา :
  ตำบลท่าประดู่แต่เดิมเป็นที่อาศัยของพวกซอง ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในแถบจังหวัดระยองและจันทบุรี เป็นชนเผ่าที่มีความชำนาญในป่าเขาและมีภาษาพูดเป็นของตนเอง เป็นชนพื้นเมืองที่นิยมใช้ลูกปัดสีต่าง ๆ และทองเหลืองเป็นเครื่องประดับ สืบเชื้อสายมาจากพวกขอม ชื่อของตำบลนี้เล่ากันว่ามาจากคำว่า “ระยอง” ซึ่งในภาษาซองน่าจะหมายถึงไม้ประดู่ เนื่องจากบริเวณที่อยู่อาศัยของพวกซองเต็มไปด้วยไม้ประดู่ ปัจจุบันหายากมากและมีราคาแพง

2.ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา :
  ตำบลเชิงเนินเดิมมีชื่อว่าตำบลหนองบัว ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๗ จนถึงปี พ.ศ.๒๔๘๕ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลหนองบัวมาเป็นตำบลเชิงเนิน เหตุที่ใช้ชื่อเชิงเนินเพราะบ้านของกำนันคนแรกตั้งอยู่ชายเขา ตำบลเชิงเนินปัจจุบันตั้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน

3.ตำบลบ้านแลง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา :
  ตำบลบ้านแลงเมื่อสมัยก่อนนั้นในหมู่บ้านมีหินศิลาแลงเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า "บ้านแลง" และเมื่อยกฐานะเป็นตำบลจึงตั้งชื่อว่า "ตำบลบ้านแลง" ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง

4.ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา :
  ตำบลเนินพระเมื่อก่อนเป็นป่ารกและป่าเปลี่ยว จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในตำบลเล่าว่ามีสัตว์ป่า เช่นเสือและช้างอาศัยอยู่ พื้นที่เป็นที่ทุรกันดารการเดินทางจะลำบากมาก มีแม่น้ำระยองไหลผ่าน ปัจจุบันตำบลเนินพระตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง

5.ตำบลน้ำคอก
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา :
  มีเรื่องเล่าว่าตำบลน้ำคอกมีวัด ๒ วัด คือ วัดน้ำคอกเก่า (ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ อบต.เชิงเนิน) และวัดน้ำคอกใหม่ พอถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมพื้นที่โดยรอบทั้งตำบล ชาวบ้านจึงเรียก "ตำบลน้ำคอก" เพราะเป็นที่ลุ่มและล้อมรอบไปด้วยน้ำ

6.ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา :
  เดิมเป็นพื้นที่ป่าดงดิบ มีผู้เข้ามาอาศัยทำไร่เลื่อย สำหรับชื่อห้วยโป่ง มาจากลำธารเล็กๆ ต้นน้ำจากห้วยมะหาดไหลผ่าน บริเวณที่มีดินเค็มเรียกว่า ดินโป่ง จึงมีชื่อเรียกว่า หนองโป่ง และปัจจุบันเรียกกันว่า ห้วยโป่ง

7.ตำบลเนินฆ้อ
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา :
  จากประวัติตามนิราศสุนทรภู่ ท้องที่แห่งนี้เดิมชื่อ บ้านพงฆ้อ เนื่องจากในบริเวณนี้มีต้นฆ้อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นฆ้อนั้นสามารถนำมามุงหลังคาได้ จนกระทั่งเมื่อปี ๒๔๕๗ ได้โปรดให้มีการตั้งนามสกุล หมุ่บ้าน และตำบล ได้เปลี่ยนจากชื่อพงมาเป็นเนิน ซึ่งอ้างมาจากในบริเวณนี้มีเนิน จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกว่าตำบลเนินฆ้อ


- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์     

1.วิทยากรผู้ให้ข้อมูล เนินหย่อง
นายบุญเลิศ  มั่งคั่ง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อายุ  ๕๔ปี 
อาชีพ  เกษตรกร
บ้านเนินหย่อง    ที่มา :  สมัยก่อนมีต้นหย่องเยอะ คนเค้าเลยเรียกว่าเนินหย่อง คนเฒ่าคนแก่เค้าก็บอกมาอย่างนั้น แล้วก็พูดต่อๆกันมา
นางศรีสะอาด  หวลคิด
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อายุ  ๕๒ปี
อาชีพ  เกษตรกร
บ้านเนินหย่อง  ที่มา : คนสมัยก่อนๆเค้ามาอยู่แรกๆ แล้วเห็นว่ามีต้นหย่องอยู่มากกว่าต้นไม้อื่น มีแทบทุกที่ เค้าก็เลยเอามาตั้งชื่อแล้วก็เรียกๆกันมา
นายสมวงค์  หวลคิด
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อายุ  ๗๗ ปี
อาชีพ  เกษตรกร
บ้านเนินหย่อง  ที่มา : คนโบราณสมัยก่อนที่เป็นคนมาบุกเบิกพื้นที่ เค้าเล่ากันว่าแต่ก่อนที่มันยังรกๆมีแต่ต้นลูกหย่องอยู่ มันมีมากนะ เค้าก็ตั้งชื่อเอาตามที่เจอที่เห็น2.วิทยากรผู้ให้ข้อมูล วังหว้า’
นายบุญเลิศ  มั่งคั่ง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อายุ  ๕๔ปี 
อาชีพ  เกษตรกร
วังหว้า  ที่มา : คนเฒ่าคนแก่เค้าบอกว่ามีต้นหว้าเยอะ เค้าก็ตั้งชื่อมันตามต้นไม้ที่มากๆนั่นแหละ ตรงไหนมีอะไรขึ้นเค้าก็ตั้งตามนั้น
นายสมวงค์  หวลคิด
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อายุ  ๗๗ปี
อาชีพ  เกษตรกร
วังหว้า  ที่มา : **ที่เรียกวังหว้า ก็มันมีต้นหว้าขึ้นเยอะแล้วตรงที่นั้นมันก็มีวังน้ำอยู่ เค้าก็เลยเรียกว่าวังหว้าคือเค้าก็ตั้งเอาตามที่เห็นนั้นแหละ
นางสาวขวัญใจ  เก่งวินิจ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อายุ  ๖๔ ปี
อาชีพ  เกษตรกร
วังหว้า  ที่มา : แถวนั้นมี ลำน้ำ ที่คนโบราณเค้าเรียกว่า วัง แล้วก็มีต้นหว้าใหญ่อยู่ต้นนึงขึ้นอยู่ริมน้ำ คนที่ไปเจอเค้าเลยเรียกว่าวังหว้า แล้วก็เรียกต่อๆกันมา
นางสาวสำเนา    อรัญวงศ์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อายุ  ๕๗ ปี
อาชีพ  เกษตรกร
วังหว้า  ที่มา : พื้นที่ตรงนั้นมันมีต้นหว้าใหญ่อยู่ต้นนึง ใกล้ๆกับวังน้ำ เลยเรียกว่าวังหว้า


3.วิทยากรผู้ให้ข้อมูล  ห้วยยาง
นางสาวขวัญใจ  เก่งวินิจ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อายุ  ๖๔ ปี
อาชีพ  เกษตรกร
ห้วยยาง  ที่มา : แต่ก่อนมันมีต้นยางนา ยางก่อง พื้นที่มันก็เป็นห้วยเยอะ ก็เลยเรียกว่าห้วยยาง ตามที่ปู่ย่า ตายาย คนเฒ่าคนแก่เค้าเรียกๆมา
นางสาวสำเนา    อรัญวงศ์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อายุ  ๕๗ ปี
อาชีพ  เกษตรกร
ห้วยยาง  ที่มา : ก็ตอนแรกที่พื้นที่มันยังไม่มีคนมาตั้งรกรากอยู่น่ะ มันมีต้นยางนาขึ้นอยู่มาก แล้วที่มันก็เป็นห้วย คนเค้าก็เลยเรียกว่าห้วยยาง
นางสาวสาคร  อรัญวงศ์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อายุ  ๗๔ ปี
อาชีพ  เกษตรกร
ห้วยยาง  ที่มา : **ที่ตรงนั้นเมื่อก่อนเค้าว่ากันว่ามีต้นยางนาอยู่ตรงห้วยแล้วก็รอบๆเยอะ เค้าเลยเรียกต่อๆกันมาว่าชื่อห้วยยาง


    ผลการศึกษา

      จากการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการของที่มาของชื่อและการตั้งชื่อสถานที่ ปรากฏผลดังนี้
๑. วังหว้า จากการสัมภาษณ์วิทยากร ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ที่ตรงดังกล่าวมีต้นหว้าขึ้นอยู่ใกล้ๆกับริมวังน้ำ จึงนำมาตั้งเป็นชื่อ วังหว้า
๒. ห้วยยาง จากการสัมภาษณ์วิทยากร ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นลักษณะห้วย และมีต้นยางนาขึ้นอยู่ จึงนำมาตั้งเป็นชื่อ ห้วยยาง
๓. เนินหย่อง จากการสัมภาษณ์วิทยากร ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีต้นหย่องขึ้นอยู่มาก จึงตั้งชื่อว่า เนินหย่อง


สรุปผล

        จากการวิเคราะห์การตั้งชื่อสถานที่ต่างๆดังกล่าว สรุปได้ว่า ชื่อสถานที่ส่วนใหญ่จะตั้งตามสิ่งที่คนสมัยก่อนเห็น เช่น ภูมิประเทศหรือบริเวณรอบพื้นที่นั้นๆ ชื่อของบุคคลที่มาอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นคนแรก ฯลฯ แล้วได้เรียกต่อๆกันมา

*ขอบคุณสำหรับพื้นที่การแชร์ความรู้จากการศึกษาวิชาISของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ค่ะ*

กดชอบด้วยน้าาา เห็นแก่เด็กตาดำๆ งื้อออ~* 
แก้ไขล่าสุด 13 ก.พ. 58 17:23 | เลขไอพี : ไม่แสดง

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | BYSEOP | 13 ก.พ. 58 10:43 น.

ขอบคุณสำหรับความรู้น้าาาา

ไอพี: ไม่แสดง

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google