ใครเรียนเศรษฐศาสตร์หรือเก่งวิชาเศรษฐศาสตร์ช่วยหน่อยจ้าาาาา

15 ก.พ. 58 18:05 น. / ดู 335 ครั้ง / 0 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
พอดีมีโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทบทนึงที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเป็นคนไม่เก่งเรื่องการคำนวณเลย เลยอยากให้ผู้รู้ช่วยแก้โจทย์ให้หน่อยจ้าาา
1. กำหนดให้ระดับรายได้ที่จุดเสมอตัว =20 ล้านบาท ถ้าYd เพิ่มขึ้น 100% จะทำให้ C เพิ่มขึ้น 75% ตอบคำถามต่อไปนี้
1)จงหาสมการC&S
2)จงหาค่าAPC&APS ณ Yd = 100 ล้านบาท

2.จากข้อมูลตามตารางจงตอบคำถามต่อไปนี้
        Yd        C
        1000        1700
        2750        2750
1)จงหาสมการC , S และหาค่า MPC & MPS
2)จงหาYd, S , APC & APS ณ จุดเสมอตัว
3)ถ้า Yd = 4000 หา C, S, APC & APS
4)จากข้อ 1) ถ้า I = 80 จงหา Y ดุลยภาพ
5) หาค่า Kc และ KI
6) จากข้อ 4) ถ้า C เพิ่มขึ้น 100 จงหา Y ดุลยภาพใหม่
7) จากข้อ 6) ถ้า I เพิ่มขึ้น 100 จงหา Y ดุลยภาพใหม่
8) จากข้อ 7) ถ้า C ลดลง 100 จงหา Y ดุลยภาพใหม่
9) จากข้อ 8) ถ้า I ลดลง 100 จงหา Y ดุลยภาพใหม่
10) จากข้อ 9) ถ้า C เพิ่มขึ้น 100 และ I เพิ่มขึ้น 100 จงหา Y ดุลยภาพใหม่
11) จากข้อ 10) ถ้า C ลดลง 100 และ I ลดลง 100 จงหา Y ดุลยภาพใหม่
12) จากข้อ 11) ถ้า C เพิ่มขึ้น 100 และ I ลดลง 100 จงหา Y ดุลยภาพใหม่
13) จากข้อ 12) ถ้า C ลดลง 100 และ I เพิ่มขึ้น 100 จงหา Y ดุลยภาพใหม่

3.กำหนดให้สมการการบริโภค คือ C = 50 + 0.75Yd
1) จงหาสมการการออม
2) จงหาค่า MPC และ MPS
3) จงหาระดับ Yd, C, APC และ APS ณ จุดเสมอตัว
4) ถ้าYd = 100 และ 300 จงหา C , S , APC และ APS

4.กำหนดให้สมการการออม คือ S = -10 + 0.20Yd
1) จงหาสมการการบริโภค
2) จงหา Yd และ C เมื่อไม่มีการออม
3) จงหา C เมื่อไม่มีรายได้

5.กำหนดให้ C = 150+0.65Yd
        I = 50
1) จงหา Y ดุลยภาพ
2) จงหา C และ S ณ ระดับ Y ดุลยภาพ
3) จงหา Kc และ KI
4) จากข้อ 1) ถ้า I เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท จงหา Y ดุลยภาพใหม่

การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิดที่มีภาครัฐบาล

กรณีระบบเศรษฐกิจแบบปิดที่มีภาครัฐบาล และมีการจัดเก็บภาษีแบบเหมาจ่ายเท่านั้น
กำหนดให้ C = 10+0.75Yd
        I = 50
        G = 30
        T = 20

จงตอบคำถาม ข้อที่ 6-9
6.หา Y ดุลยภาพ
7.หา Kc , KI , Kg , Kt
8.จากข้อที่6.  ถ้า △T = -10 ---> หาY ดุลยภาพ
9.จากข้อที่6.  ถ้า △T = 10 และ △G = 10 ---> หาYดุลยภาพ

กรณีระบบเศรษฐกิจแบบปิดที่มีการจัดเก็บภาษีแบบเหมาจ่าย และภาษีเงินได้
กำหนดให้  C = 10 + 0.75Yd
        I = 50
        G = 30
        T = 20 + 0.10Y
จงตอบคำถาม ข้อที่ 10-13
10.หา Y ดุลยภาพ
11.หาKc , KI, Kg , Kt
12.จากข้อที่ 10. ถ้า △C = 10 และ △G = 20 ---> หา Y ดุลยภาพ
13.จากข้อที่ 12. ถ้า △T = 10 และ △G = 10 ---> หา Y  ดุลยภาพ
เลขไอพี : ไม่แสดง

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google