โครงการ 'หูผึ่งแจกทุนเด็กไบรท์ทั่วไทย' ทางไบรท์ทีวี ช่อง 20

23 ก.พ. 58 12:56 น. / ดู 392 ครั้ง / 0 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
โครงการ 'หูผึ่งแจกทุนเด็กไบรท์ทั่วไทย' ทางไบรท์ทีวี ดิจิตอลทีวีช่อง 20
รายการหูผึ่งยามเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี ดิจิตอลทีวีช่อง 20 ได้จัดทำโครงการ "หูผึ่งแจกทุนเด็กไบรท์ทั่วไทย" เพื่อแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ สัปดาห์ละ 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยให้ทางครูประจำชั้นหรือผู้อำนวยการโรงเรียนเขียนเล่าเรื่องราวความไบรท์ของเด็กที่ต้องการขอรับทุน แล้วส่งจดหมายมาที่รายการ “หูผึ่งยามเช้า” บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด เลขที่ 223/2 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ทางรายการฯ จะทำการแจกทุนทุกวันศุกร์ เริ่มศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558

คุณสมบัติในการขอรับทุน

1.เด็กไทยถือสัญชาติไทย
2.เพศชายหรือหญิง ศึกษาอยู่ชั้น ป.1 - ม.6
3.มีความไบรท์คือมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป อาจเป็นความสามารถทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สามารถปอกเปลือกมะพร้าวได้ไวเท่าผู้ใหญ่ ตื่นแต่เช้าไปกรีดยาง รู้ว่าต้นยางต้นนี้มีน้ำยาง สามารถกรีดได้ เป็นต้น
4.ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งแต่มีคุณสมบัติตามค่านิยม 12 ประการของ คสช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ติดตามชมรายการ "หูผึ่งยามเช้า" ออกอากาศทางไบรท์ทีวี ดิจิตอลทีวีช่อง 20 และระบบดาวเทียม ช่อง 30 รายการสดทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 - 08.30 น. หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.brighttv.co.th/th/program/หูผึ่งแจกทุน
เลขไอพี : ไม่แสดง

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google