“วาแตล” จับมือ “ม.ศิลปากร” เปิดหลักสูตรบริหารจัดการโรงแรม เน

31 พ.ค. 58 00:20 น. / ดู 517 ครั้ง / 1 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์Vatel International Business School ได้เจรจาทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ขึ้นกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมพัฒนา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา) ในปีการศึกษาใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ โดยระยะเวลา 4 ปีตลอดหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านการบริหารจัดการโรงแรม ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในวงการโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส      ซึ่งทางสถาบันมีวัตถุประสงค์หลักในการผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอุตสาหกรรมการบริการ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จาก Vatel International Business School
ผศ.ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์  “กว่า 30 ปี ที่สถาบันวาแตล (Vatel International Business School) ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาการจัดการโรงแรม โดยผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสากล สร้างชื่อเสียงขจรขจาย และขยายสาขาออกไปถึง 26 แห่งทั่วโลก มีนักศึกษากว่า 7, 000 คน ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปสู่อุตสาหกรรมการบริการแล้วถึง 27 ,000 คน ปัจจุบันสถาบันวาแตล ยังคงครองอับดับ 1 สถาบันการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของโลก ในประเทศไทย และในปีการศึกษา 2558 สถาบันวาแตล ยังคงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอันดับต้นของประเทศ  ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนปราณีตศิลปกรรม ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci) และได้พัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2486 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิดคณะและสาขาวิชาที่หลากหลาย และขยายพื้นที่การศึกษาออกไปถึง 4 วิทยาเขต มีนักศึกษากว่า 20,000 คน  ในการร่วมมือทางวิชาการเป็นปีที่ 13 เพื่อเปิดหลักสูตรรองรับและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนสู่อุตสาหกรรมการโรงแรมทั่วโลก”
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม มีจุดเด่นคือเป็นหลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทุกแขนงจนสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมเองได้ อีกทั้งยังมีจุดเด่นเน้นการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ ตามเครือข่ายของวาแตลที่มีกว่า 26 ประเทศทั่วโลก โดยจะเป็นโรงแรมชั้นนำ 4-5 ดาว ขึ้นไป ตามหลักสูตรได้จัดให้มีการฝึกงานตั้งแต่ปี 1 เป็นต้นไป การันตีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสามารถทำงานได้ทั่วโลก
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน และ สถาบันวาแตล ประเทศไทย วิทยาเขตบางรัก อาคาร กสท โทรคมนาคม  ผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษาใหม่ เดือนสิงหาคม 2558 สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ที่สถาบันวาแตล ประเทศไทย อาคาร กสท โทรคมนาคม วิทยาเขตบางรัก    หรือสมัครทางไปรษณีย์  ติดต่อสอบถามที่  คุณกัลชนิกา  ธารดำรงค์  Admissions Officer สถาบันวาแตล ประเทศไทย  โทร.  +66 (0)2639 7531-3
admissions@vatel.co.th  และ www.vatel.co.th
เลขไอพี : ไม่แสดง

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | mrsbxxn. | 7 มิ.ย. 58 14:26 น.

ค่าเทอมเท่าไหร่ค่ะ

ไอพี: ไม่แสดง

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google