PERA LAP 1 (กระทู้ทดลอง)

10 ก.ค. 62 23:01 น. / ดู 17,655 ครั้ง / 4 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
-
-


⌍ °☁⌂ ℙ 𝕖 𝕣 𝔸 ⌂☁°⌌
𝐜 𝐥 𝐢 𝐜 𝐤
⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂


PERA PERA PERA PERA PERA LEE TAEYONG    ----[NCT] @COUNTONMX


PERA PERA PERA PERA PERA KIM DOYOUNG    ----[NCT] @LOVENA3000

 

PERA PERA PERA PERA PERA NA JAEMIN    ---------[NCT] @PJH29


PERA PERA PERA PERA PERA NAKAMOTO YUTA --[NCT] @N0SIGNAL


PERA PERA PERA PERA PERA JUNG JAEHYUN  --- [NCT] @H2HXX

 

PERA PERA PERA PERA PERA TEN PP   --[WayV] @BAEKBE92X

 

PERA PERA PERA PERA PERA LUCAS PP   --[WayV] @PRAYUX


PERA PERA PERA PERA PERA MARKPP  --[NCT] @SUPERNOVAFY


PERA PERA PERA PERA PERA WHOPP   --[IS] @NEXT
-
-
-↳↶↥↸ FēNG ↸↧↷↵
CLICK

↯↖ ↗ ↘ ↙↬↰↦↲↳↶↥↸ [ ↹ ] ↸↧↷↵↴↤↱↫↖ ↗ ↘ ↙↯  

PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ TAEYONG    ---- [NCT] ↲↳ @WHATSYOURCOLOR
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ DOYOUNG    ---- [NCT] ↲↳ @IMAWIMPYKID
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ JAEMIN    ---------[NCT] ↲↳ @THEWORLDSMINE
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ YUTA                  --[NCT] ↲↳ @N0SIGNAL
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ TEN                    --[WAY V] ↲↳ @CALLMALALA
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ JAEHYUN        --- [NCT] ↲↳ @H2HXX
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ MARK                --[NCT] ↲↳ @SUPERNOVAFY
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ JENO                --- [NCT] ↲↳ @YOURGRAVITYX
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ LUCAS            --- [WAY V] ↲↳ @AHWAA
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ XIAO ZHAN  --- [X NINE] ↲↳ @ZHANZHAN085
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ YIBO              --- [UNIQ] ↲↳ @ZHANNNNN
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ JUNGWOO    ---- [NCT] ↲↳ @JJJW98
.
.
-
-><(((º>  POAD <º))))>< 
CLICK

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡  ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_  

PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• TAEYONG    ----{NCT} ¸.•´¯`•. @WHATSYOURCOLOR
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• DOYOUNG    --- {NCT} ¸.•´¯`•. @M112X
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• JAEMIN    --------{NCT} ¸.•´¯`•. @THEWORLDSMINE
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• YUTA                  {NCT} ¸.•´¯`•. @N0SIGNAL
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(•  TEN                  --{WAY V} ¸.•´¯`•. @CALLMALALA
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• JAEHYUN        -- {NCT} ¸.•´¯`•. @H2HXX
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• Yibo                      {UNIQ} ¸.•´¯`•.  @SUPERNOVAFY
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(•  LUCAS            --- {WAY V} ¸.•´¯`•. @AHWAA
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• JUNGWOO      -- {NCT} ¸.•´¯`•. @JJJW98
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• RENJUN          -- {NCT} ¸.•´¯`•. @ QWEASRDZ
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• SEUNHWOO    - {VICTON} ¸.•´¯`•.  @ SPECIALXU
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• JENO                -- {NCT} ¸.•´¯`•. @SWXQ92X
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• TAEIL              --- {NCT} ¸.•´¯`•. @PORDEELHOR
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• IRENE            --- {RED VELVET} ¸.•´¯`•.  @ITSJUSTREAL 
-
-
-
-SINCE√ 2OI9O629
AUDITION〓W/@WHATSYOURCOLORW/@IMAWIMPYKID

CLICK


▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'TAEYONG @WHATSYOURCOLOR

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'DOYOUNG @M112X

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'JAEMIN @THEWORLDSMINE

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'YUTA @N0SIGNAL

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'TEN @CALLMALALA

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'JAEHYUN @H2HXX

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'YIBO @SUPERNOVAFY

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'LUCAS @AHWAA

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'JUNGWOO @JJJW98

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'RENJUN @SPECIALXU

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'SEUNGWOO @BLUEMX

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'JENO @SWXQ92X

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'TAEIL @PORDEELHOR

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː 'IRENE @ITSJUSTREAL


▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
-
-
.
.
.
AUDITION〓W/@HASLFW/@S.LILAC
CLICK

ˈ╹╻˔˙▣_MEMBER_▣˙˔╻╹ˈ

⿻•TAEYONG ≠NCT  ̶ ̶| @HASLF ˖-
⿻•DOYOUNG ≠NCT  ̶ ̶| @S.LILAC ˖-
⿻•TEN ≠NCT  ̶ ̶| @FLYHIGHTX ˖-
แก้ไขล่าสุด 1 ก.ย. 64 23:56 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 7

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

-
-


。。 PERA 。。
CLICK

∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸

PERA PERA PERA PERA PERA LEE TAEYONG    ----[NCT] ± @COUNTONMX
PERA PERA PERA PERA PERA KIM DOYOUNG    ----[NCT] ± @LOVENA3000
PERA PERA PERA PERA PERA NA JAEMIN    ---------[NCT] ± @PJH29
PERA PERA PERA PERA PERA JUNG JAEHYUN  --- [NCT] ± @H2HXX
PERA PERA PERA PERA PERA NAKAMOTO YUTA --[NCT] ± @N0SIGNAL
PERA PERA PERA PERA PERA BYUN BAEKHYUN  --[EXO] ± @BAEKBE92X

-
-
-
-
-


。。 PERA 。。
CLICK

∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸ ∸

PERA PERA PERA PERA PERA LEE TAEYONG    ----[NCT] ± @COUNTONMX
PERA PERA PERA PERA PERA KIM DOYOUNG    ----[NCT] ± @LOVENA3000
PERA PERA PERA PERA PERA NA JAEMIN    ---------[NCT] ± @PJH29
PERA PERA PERA PERA PERA NAKAMOTO YUTA --[NCT] ± @N0SIGNAL
PERA PERA PERA PERA PERA JUNG JAEHYUN  --- [NCT] ± @H2HXX
PERA PERA PERA PERA PERA TEN                          --[WAY V] ± @BAEKBE92X

=
=
=
=

-
-


⌍ °☁⌂ ℙ 𝕖 𝕣 𝔸 ⌂☁°⌌
𝐜 𝐥 𝐢 𝐜 𝐤

⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂


PERA PERA PERA PERA PERA LEE TAEYONG    ----[NCT] @COUNTONMX


PERA PERA PERA PERA PERA KIM DOYOUNG    ---[NCT] @LOVENA3000

 

PERA PERA PERA PERA PERA NA JAEMIN    ---[NCT] @PJH29


PERA PERA PERA PERA PERA NAKAMOTO YUTA ---[NCT] @N0SIGNAL


PERA PERA PERA PERA PERA JUNG JAEHYUN  ---[NCT] @H2HXX

 

PERA PERA PERA PERA PERA TEN PP   --[WayV] @BAEKBE92X

 

PERA PERA PERA PERA PERA LUCAS PP   --[WayV] @PRAYUX


PERA PERA PERA PERA PERA MARKPP  --[NCT] @SUPERNOVAFY


PERA PERA PERA PERA PERA WHOPP   --[IS] @NEXT

แก้ไขล่าสุด 19 ก.ย. 62 17:33 | ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 7

ธีม 2

-
-☗〷✟ PERA ✟〷☗
CLICK

 

PERA PERA PERA PERA PERA LEE TAEYONG    ---- ][NCT] @COUNTONMX
PERA PERA PERA PERA PERA KIM DOYOUNG    ----[NCT] @LOVENA3000
PERA PERA PERA PERA PERA NA JAEMIN    ---------[ color=#000004][NCT] [/color] @PJH29
PERA PERA PERA PERA PERA color=#000004] ☗ [/color] NAKAMOTO YUTA -- [NCT] @N0SIGNAL
PERA PERA PERA PERA PERA TEN                          --- [WayV] @BAEKBE92X
PERA PERA PERA PERA PERA JUNG JAEHYUN  -- [NCT] @H2HXX
PERA PERA PERA PERA PERA MARK                    -- [NCT] @SUPERNOVAFY
PERA PERA PERA PERA PERA LEE JENO            -- [NCT] @YOURGRAVITYX
PERA PERA PERA PERA PERA LUCAS                  -- [WayV] @ENGLUUUUU

=
=
=
-
-↳↶↥↸ PERA ↸↧↷↵
CLICK

↯↖ ↗ ↘ ↙↬↰↦↲↳↶↥↸ [ ↹ ] ↸↧↷↵↴↤↱↫↖ ↗ ↘ ↙↯  

PERA PERA PERA PERA PERA ┾╯ TAEYONG    ----[NCT] ↲↳ @WHATSYOURCOLOR
PERA PERA PERA PERA PERA ┾╯ DOYOUNG    ----[NCT] ↲↳ @IMAWIMPYKID
PERA PERA PERA PERA PERA ┾╯ JAEMIN    ---------[NCT] ↲↳ @PJH29
PERA PERA PERA PERA PERA ┾╯ YUTA                -- [NCT] ↲↳ @N0SIGNAL
PERA PERA PERA PERA PERA ┾╯ TEN                    --[WayV] ↲↳ @CALLMELALA
PERA PERA PERA PERA PERA ┾╯ JAEHYUN      --- [NCT] ↲↳ @H2HXX
PERA PERA PERA PERA PERA ┾╯ MARK              --- [NCT] ↲↳ @SUPERNOVAFY
PERA PERA PERA PERA PERA ┾╯ JENO              --- [NCT] ↲↳ @YOURGRAVITYX
PERA PERA PERA PERA PERA ┾╯ LUCAS            --- [WayV] ↲↳ @ENGLUUUUU
PERA PERA PERA PERA PERA ┾╯ ZHIAO ZHAN  --- [X NINE] ↲↳ @ZHANZHAN085


ธีม 5
-
-↳↶↥↸ FēNG ↸↧↷↵
CLICK

↯↖ ↗ ↘ ↙↬↰↦↲↳↶↥↸ [ ↹ ] ↸↧↷↵↴↤↱↫↖ ↗ ↘ ↙↯  

PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ TAEYONG    ---- [NCT] ↲↳ @WHATSYOURCOLOR
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ DOYOUNG    ---- [NCT] ↲↳ @IMAWIMPYKID
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ JAEMIN    ---------[NCT] ↲↳ @THEWORLDSMINE
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ YUTA                  --[NCT] ↲↳ @N0SIGNAL
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ TEN                    --[WAY V] ↲↳ @CALLMELALA
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ JAEHYUN        --- [NCT] ↲↳ @H2HXX
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ MARK                --[NCT] ↲↳ @SUPERNOVAFY
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ JENO                --- [NCT] ↲↳ @YOURGRAVITYX
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ LUCAS            --- [WAY V] ↲↳ @ENGLUUUUU
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ XIAO ZHAN  --- [X NINE] ↲↳ @ZHANZHAN085
PERA PERA PERA PERA PERA  ┾╯ YIBO              --- [ UNIQ] ↲↳ @ZHANNNNN

แก้ไขล่าสุด 16 พ.ย. 62 21:48 | ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 7

-
-><(((º>  POAD <º))))>< 
CLICK

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡  ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_  

PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• TAEYONG    ----{NCT} ¸.•´¯`•. @WHATSYOURCOLOR
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• DOYOUNG    --- {NCT} ¸.•´¯`•. @M112X
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• JAEMIN    --------{NCT} ¸.•´¯`•. @THEWORLDSMINE
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• YUTA                  {NCT} ¸.•´¯`•. @N0SIGNAL
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(•  TEN                  --{WAY V} ¸.•´¯`•. @CALLMALALA
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• JAEHYUN        -- {NCT} ¸.•´¯`•. @H2HXX
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• Yibo                      {UNIQ} ¸.•´¯`•.  @SUPERNOVAFY
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(•  LUCAS            --- {WAY V} ¸.•´¯`•. @AHWAA
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• JUNGWOO      -- {NCT} ¸.•´¯`•. @JJJW98
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• RENJUN          -- {NCT} ¸.•´¯`•. @ QWEASRDZ
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• SEUNHWOO    - {VICTON} ¸.•´¯`•.  @ SPECIALXU
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• JENO                -- {NCT} ¸.•´¯`•. @SWXQ92X
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• TAEIL              --- {NCT} ¸.•´¯`•. @PORDEELHOR
PERA PERA PERA PERA PERA ʚ(• IRENE            --- {RED VELVET} ¸.•´¯`•.  @ITSJUSTREAL 

แก้ไขล่าสุด 21 เม.ย. 63 15:04 | ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 7


-
-
-
-


SINCE√ 2OI9O629
AUDITION〓W/@WHATSYOURCOLORW/@IMAWIMPYKID

CLICK


▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘TAEYONG @WHATSYOURCOLOR

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘DOYOUNG @M112X

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘JAEMIN @THEWORLDSMINE

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘YUTA @N0SIGNAL

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘TEN @CALLMALALA

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘JAEHYUN @H2HXX

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘YIBO @SUPERNOVAFY

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘LUCAS @AHWAA

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘JUNGWOO @JJJW98

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘RENJUN @SPECIALXU

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘SEUNGWOO @BLUEMX

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘JENO @SWXQ92X

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘TAEIL @PORDEELHOR

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚▩ː ‘IRENE @ITSJUSTREAL


▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩⋄▩
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
-
-
.
.
.
AUDITION〓W/@HASLFW/@S.LILAC
CLICK

ˈ╹╻˔˙▣_MEMBER_▣˙˔╻╹ˈ

⿻•TAEYONG ≠NCT  ̶ ̶| @HASLF ˖-
⿻•DOYOUNG ≠NCT  ̶ ̶| @S.LILAC ˖-
⿻•TEN ≠NCT  ̶ ̶| @FLYHIGHTX ˖-

แก้ไขล่าสุด 1 ก.ย. 64 23:56 | ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 7

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google