ไว้ลองทู้

26 ก.ค. 62 14:08 น. / ดู 16,184 ครั้ง / 1 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์


╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
🎬 ᛧ 𝑴𝑨𝑲𝑵𝑨𝑬𝑩𝑨𝑵𝑮𝑻𝑨𝑵 𝑳𝑰𝑵𝑬 ,@ 𝑲𝑨𝑲𝑨𝑶𝑻𝑨𝑳𝑲 ᛧ 🎬
- 𝑺𝑰𝑵𝑪𝑬 𝟗 𝑱𝑼𝑳𝒀 𝟐𝟎𝟐𝟎 -
𝑨𝑼𝑫𝑰𝑻𝑰𝑶𝑵 @𝑵𝑿𝑽𝑬𝑹𝑴𝑰𝑵𝑫
☄️ ᛧ 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧𝐞 ᛧ ☄️

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       ⛓ ᛧ ˭ ˳ ⸂ 𝒛𝒆𝒏𝒊𝒕𝒉 @ 𝑁𝑋𝑉𝐸𝑅𝑀𝐼𝑁𝐷 ╻˳       ⛓ ᛧ ˭ ˳ ⸂ 𝒛𝒆𝒏𝒊𝒕𝒉 @ 𝑈𝑅𝐾𝐻𝑂𝑁𝑃𝑅𝑂𝐷 ╻˳       ⛓ ᛧ ˭ ˳ ⸂ 𝒏𝒐𝒊𝒓 @ 𝐽𝐾𝑁𝑋𝑋𝟫𝑋 ╻˳


╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱

⛓ ᛧ 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑪𝑳𝑼𝑩 , @ 𝑲𝑨𝑲𝑨𝑶𝑻𝑨𝑳𝑲 ᛧ ⛓
𝑶𝑵𝑳𝒀 𝑨𝑹𝑻𝑰𝑺𝑻𝑺 & 𝑨𝑪𝑻𝑶𝑹𝑺
- 𝑺𝑰𝑵𝑪𝑬 𝟏𝟑 𝑴𝑨𝒀 𝟐𝟎𝟐𝟎 -
𝑨𝑼𝑫𝑰𝑻𝑰𝑶𝑵 @
𝑵𝑶𝑻𝑯𝑰𝑵𝑮𝑶𝑵𝒀𝑶𝑼
🐺 ᛧ 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧𝐞 ᛧ 🐺

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⛓ ᛧ 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹 ᛧ ⛓📃 ᛧ  𝑱𝑬𝑵𝑵𝑰𝑬 @𝑵𝑶𝑻𝑯𝑰𝑵𝑮𝑶𝑵𝒀𝑶𝑼  ᛧ 📃

⛓ ᛧ 𝑴𝑬𝑴𝑩𝑬𝑹 ᛧ ⛓

   

📍 ᛧ  𝑬𝑼𝑵𝑺𝑬𝑶 @𝑿𝑿𝑺𝑾𝑿𝒀  ᛧ  𝑱𝑶𝑯𝑵𝑵𝒀 @𝑱𝑵𝟔𝟓  ᛧ 📍

   

📍 ᛧ  𝒀𝑰𝑩𝑶 @𝑾𝒀𝑩𝟖𝟓𝑿𝒁  ᛧ  𝑫𝑶𝒀𝑶𝑼𝑵𝑮 @𝑴𝑨𝑮𝑨𝑹𝑰𝑵𝑬𝑿𝑵𝑭  ᛧ 📍

전정국  전정국  전정국  전정국  전정국  전정국  전정국  전정국  전정국  전정국 

╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱

🎬 ᛧ 𝑮𝑶𝑳𝑫𝑬𝑵 𝑪𝑳𝑶𝑺𝑬𝑻 𝑭𝑰𝑳𝑴 , 𝑱𝑼𝑵𝑮𝑲𝑶𝑶𝑲 𝑳𝑰𝑵𝑬 @ 𝑲𝑨𝑲𝑨𝑶𝑻𝑨𝑳𝑲 ᛧ 🎬
- 𝑺𝑰𝑵𝑪𝑬 𝟏𝟓 𝑨𝑷𝑹 𝟐𝟎𝟐𝟎 -
𝑨𝑼𝑫𝑰𝑻𝑰𝑶𝑵 @𝑵𝑿𝑽𝑬𝑹𝑴𝑰𝑵𝑫
🌴 ᛧ 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧𝐞 ᛧ 🌴

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      🎬 ᛧ 𝑴𝑬𝑴𝑩𝑬𝑹 ᛧ 🎬

     ━ ᛧ ˭ ˳ ⸂ 𝒛𝒆𝒏𝒊𝒕𝒉 @ 𝑁𝑋𝑉𝐸𝑅𝑀𝐼𝑁𝐷 ╻🪐 ˳╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱

🌴 ᛧ 𝑶𝑵𝑮 𝑺𝑬𝑶𝑵𝑮𝑾𝑼 𝑳𝑰𝑵𝑬 @ 𝑲𝑨𝑲𝑨𝑶𝑻𝑨𝑳𝑲 ᛧ 🌴
- 𝑺𝑰𝑵𝑪𝑬 𝑫𝑬𝑪 𝟐𝟎𝟏𝟕 -
🌴 ᛧ 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧𝐞 ᛧ 🌴

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

𝑺𝑶𝑶𝑵
𝒂𝒏𝒚 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 ? : @𝒚𝒐𝒍𝒐𝒊𝒊𝒙𝒊

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -G.陈情令

JOIN US ◜ADD

ᛧ ˭ ˳『  @ADDSIKRUB  ⌇  @WANGJIX ⌇  @ZYSXQ 』˳ ˭ ᛧ

* ใครสนใจอยากเข้าแก๊งปรมาจารย์แอดใครก็ได้แล้วทักมานะครับ

เป็นกลุ่มรวมชาวปรมาจารย์ลัทธิมารเฉยๆ ไม่มีกฎเกณฑ์อะไร ชิล ๆ *

*ไม่ใช่ไลน์นะครับ *

⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊

𓏼  ⌇  ⑊  ◦  ᛧ  BUTSOAP  ᛧ  LINE    ᛧ  ◦  ⑊  ⌇  𓏼
𓏼  ⌇  ⑊  ◦  ᛧ    OPEN-AUDITION ; 111219   ᛧ  ◦  ⑊  ⌇  𓏼
𓏼  ⌇  ⑊  ◦  ᛧ    CLOSE ; NO , NOT YET   ᛧ  ◦  ⑊  ⌇  𓏼


⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊

MEMBER

TEN ◜CO-ED◞  @ TENTENN
JAEHYUN ◜SHRIMP◞  @ KHXNN
TEN ◜MADDOXX◞  @ TENXX
SEUNGYOUN ◜99H◞  @ MIXEN

JIHOON
J I H O O N╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱

˭ ˳『 𓏡 ↓ ◜ 𝐁𝐔𝐓𝐒𝐎𝐀𝐏 𝐋𝐈𝐍𝐄 ◞ ↑ 𓏡 』˳ ˭
ที่สุดของความบัดซบ = บัทโสป
˭ ˳『 𓏡 ↓ ◜ 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝟏𝟏𝟏𝟐𝟏𝟗 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄 𝐍𝐎 , 𝐍𝐎𝐓 𝐘𝐄𝐓 !◞ ↑ 𓏡 』˳ ˭
𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 & 𝑨𝑺𝑲 - @𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐧

╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱( 04 / 12 )ᛧ ˭ ˳『 ‹‹ 𝐭𝐞𝐧 ›› 𝐜𝐨-𝐞𝐝 @𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐧 』˳ ˭ ᛧ
ᛧ ˭ ˳『 ‹‹ 𝐣𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧 ›› 𝐬𝐡𝐫𝐢𝐦𝐩 @𝐤𝐡𝐱𝐧𝐧 』˳ ˭ ᛧᛧ ˭ ˳『 ‹‹ 𝐭𝐞𝐧 ›› 𝐦𝐚𝐝𝐝𝐨𝐱𝐱 @𝐭𝐞𝐧𝐱𝐱 』˳ ˭ ᛧ
ᛧ ˭ ˳『 ‹‹ 𝐬𝐞𝐮𝐧𝐠𝐲𝐨𝐮𝐧 ›› 𝟗𝟗𝐡 @𝐦𝐢𝐱𝐞𝐧 』˳ ˭ ᛧ

⛓ ᛧ 𝑹𝑬𝑨𝑳𝟏𝟗𝟗𝟓 𝑳𝑰𝑵𝑬 , @ 𝑲𝑨𝑲𝑨𝑶𝑻𝑨𝑳𝑲 ᛧ ⛓
𝑶𝑵𝑳𝒀 𝑭𝑹𝑰𝑬𝑵𝑫𝑺𝑻𝑬𝑹 : 𝟐𝟓 𝒀.
- 𝑺𝑰𝑵𝑪𝑬 𝟑𝟎 𝑴𝑨𝑹 𝟐𝟎𝟐𝟐 -
𝑨𝑼𝑫𝑰𝑻𝑰𝑶𝑵 @𝑵𝑿𝑽𝑬𝑹𝑴𝑰𝑵𝑫
🐺 ᛧ 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧𝐞 ᛧ 🐺

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⛓ ᛧ . 𝑴 𝑬 𝑴 𝑩 𝑬 𝑹 . ᛧ ⛓

 

⛓ ᛧ ˭ ˳  @NXVERMIND  ⌇  @LHORSUSX  ˳ ˭ ᛧ ⛓

 

⛓ ᛧ ˭ ˳  @WHATTHEHACKXX  ⌇  @DAISYNICX  ˳ ˭ ᛧ ⛓

 

⛓ ᛧ ˭ ˳  @QPXIII  ⌇  @FEBMONX9  ˳ ˭ ᛧ ⛓

 

⛓ ᛧ ˭ ˳  @YYIMYIMM  ⌇  @DXYDRXXM  ˳ ˭ ᛧ ⛓⛓ ᛧ ˭ ˳  XXXXXXXXX  ˳ ˭ ᛧ ⛓---------


ꋊ ツ𝐋𝐄𝐄제노@NXVERMIND ꋊ ツ𝐉𝐄𝐎𝐍𝐆재현@MASMEG
ꋊ ツ𝐘𝐔지민@XXXXXX
ꋊ ツ𝐊𝐈𝐌정우@BYWIN ꋊ ツ𝐍𝐀재민@DPM95X
ꋊ ツ𝐊𝐈𝐌태연@MI5TXRK
ꋊ ツ𝐒𝐈𝐌재윤@TAKZINNUMBERONE ꋊ ツ𝐍𝐈𝐍𝐆艺卓 (닝닝)@NNTHOO
ꋊ ツ𝐊𝐈𝐌지수@XXXXXX


แก้ไขล่าสุด 10 พ.ค. 65 22:31 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | `หล่อไม่เปิดเผย | 10 ธ.ค. 62 15:01 น.
˭ ˳『 𓏡 ↓ ◜ 𝐁𝐔𝐓𝐒𝐎𝐀𝐏 𝐋𝐈𝐍𝐄 ◞ ↑ 𓏡 』˳ ˭
ที่สุดของความบัดซบ = บัทโสป
˭ ˳『 𓏡 ↓ ◜ 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝟏𝟏𝟏𝟐𝟏𝟗 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄 𝐍𝐎 , 𝐍𝐎𝐓 𝐘𝐄𝐓 !◞ ↑ 𓏡 』˳ ˭
𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 & 𝑨𝑺𝑲 - @𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐧
( ไม่ตอบใน 5 นาที @𝐤𝐡𝐱𝐧𝐧 )

╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱

𝐑𝐔𝐋𝐄
𝐑 . อายุเรียล 20+
𝐑 . ผ่านแล้ว แอด+ทักส่วนตัว สมาชิกทุกคนในไลน์ จะได้บัดซบกันอย่างทั่วถึง
𝐑 . หยาบ วิบัติได้บ้างเพื่อความหนุกหนาน เอาแต่พอดี
𝐑 . รายงานตัว ทุกวันที่ 12 ตอน 8.00 ถึง 12:00 ของวันที่ 13
𝐑 . เคารพกันตามอายุเมจ
𝐑 . ลา หรือ ออก บอกมาสด้วย

╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱

𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑

‹‹ 𝐭𝐞𝐧 ›› 𝐜𝐨-𝐞𝐝 @𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐧
‹‹ 𝐣𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧 ›› 𝐬𝐡𝐫𝐢𝐦𝐩 @𝐤𝐡𝐱𝐧𝐧
‹‹ 𝐭𝐞𝐧 ›› 𝐦𝐚𝐝𝐝𝐨𝐱𝐱 @𝐭𝐞𝐧𝐱𝐱
‹‹ 𝐬𝐞𝐮𝐧𝐠𝐲𝐨𝐮𝐧 ›› 𝟗𝟗𝐡 @𝐦𝐢𝐱𝐞𝐧

╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱

แก้ไขล่าสุด 8 ก.ค. 63 02:53 | ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google