การประกวด “Museum Thailand Awards 2019" เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิภัณฑ์ไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล

9 ก.ย. 62 16:53 น. / ดู 6,046 ครั้ง / 2 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
Museum Thailand Awards 2019
คุณบุณฑริก เขมาชีวะ ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ บริษัทมิวเซียมมายส์
หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัลการประกวด Museum Thailand Awards 2019
.
✒️Museum Thailand ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามข่าวสารและส่งกำลังใจ ให้กับมิวเซียมในดวงใจของคุณ ในการประกวด “Museum Thailand Awards 2019" เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิภัณฑ์ไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล.

https://www.facebook.com/museumthailand/videos/vb.993051037424703/509883066452868
แก้ไขล่าสุด 9 ก.ย. 62 16:55 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย MacOS

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | sz426027 | 10 ก.ย. 62 18:27 น.

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ (Museum Thailand Awards 2019)  ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด “Perspective”  ที่ต้องการสื่อถึงการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับพิพิธภัณฑ์เมืองด้วยการบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล 

รางวัล Museum Thailand Awards เป็นสัญลักษณ์ของการคัดสรรคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยในสาขาต่างๆ ในปีนี้รางวัล Museum Thailand Awards  ประกอบด้วย
1. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่  อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

2. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ
รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่  บ้านหมอหวาน

3. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  สยามเซอร์เพนทาเรียม
รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

4. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น
รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์จักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะศาลเจ้า
รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก

5. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019
อันดับที่ 1 หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับที่ 2 หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
อันดับที่ 3 พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 4 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
อันดับที่ 5 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
อันดับที่ 6 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา
อันดับที่ 7 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
อันดับที่ 8 มิวเซียมภูเก็ต
อันดับที่ 9 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
อันดับที่ 10 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

credit https://www.museumthailand.com/th/amp/2979/news/ประกาศผลรางวัล-Museum-Thailand-Awards-2019/

1. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
https://www.museumthailand.com/th/museum/King-Prajadhipok-Museum


รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
https://www.museumthailand.com/th/museum/Lanna-Architecture-Center

รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
https://www.museumthailand.com/th/museum/Chiang-Mai-City-Arts--Culture-Centre

รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่  อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)
https://www.museumthailand.com/th/museum/King-Rama-II-Memorial-Park

2. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
https://www.museumthailand.com/th/museum/Agriculture-and-Agricultural-Cooperatives

รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
https://www.museumthailand.com/th/museum/Lifestyle-and-Spirit-of-Thai-Farmers-Learning

รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ
https://www.museumthailand.com/th/museum/Sufficiency-Economy-Learning-Center-BAN-KONG-POR

รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่  บ้านหมอหวาน
https://www.museumthailand.com/th/museum/Baan-Mowaan

3. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  สยามเซอร์เพนทาเรียม
https://www.museumthailand.com/th/museum/SiamSerpentarium

รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
https://www.museumthailand.com/th/museum/Regional-Observatory-for-the-Public-Chachoengsao

รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
https://www.museumthailand.com/th/museum/Nakhon-Si-Thammarat-Science-Center-for-Education

รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
https://www.museumthailand.com/th/museum/Roi-Et-Science-and-Cultural-Centre-For-Education

4. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น

รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์จักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
https://www.museumthailand.com/th/museum/Phanatnikhom-Town-Municipality

รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะศาลเจ้า
https://www.museumthailand.com/th/museum/Ko-San-Chao-Community-Museum

รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก
https://www.museumthailand.com/th/museum/Ja-Thawee-Folk-Museum-

5. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019 มี 10 รางวัล

อันดับที่ 1 หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://www.museumthailand.com/th/museum/Prince-of-Songkla-Hall-of-History

อันดับที่ 2 หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
https://www.museumthailand.com/th/m.........Prince-Mahidol-


อันดับที่ 3 พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.museumthailand.com/th/museum/Thai-Nursing-Museum-And-Archive

อันดับที่ 4 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
https://www.museumthailand.com/th/museum/King-Prajadhipok-Museum

อันดับที่ 5 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
https://www.museumthailand.com/th/museum/wisdomking

อันดับที่ 6 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา
https://www.museumthailand.com/th/museum/Regional-Observatory-for-the-Public-Nakhon-Ratchasima

อันดับที่ 7 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
https://www.museumthailand.com/th/museum/setorthINVESTORY

อันดับที่ 8 มิวเซียมภูเก็ต
https://www.museumthailand.com/th/museum/Museum-Phuket

อันดับที่ 9 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
https://www.museumthailand.com/th/museum/Lanna-Architecture-Center

อันดับที่ 10 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 7

#2 | mem_373048 | 1 ธ.ค. 63 12:00 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google