โควตารับตรง 63 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ภายใน 1-15 ธ.ค. นี้เท่านั้น!!!

9 ธ.ค. 62 09:49 น. / ดู 5,504 ครั้ง / 1 ความเห็น / 1 ชอบจัง / แชร์
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา เปิดรับสมัคร รับตรง 63 รอบโควตา
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts
- B.A. (Airline Business) ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
- B.A. (Hotel and Tourism Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
• Hotel Innovation Major / วิชาเอกการโรงแรม
• Restaurant and Catering Major / วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
• Tourism and Transportation Major / วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration
- B.B.A. (Digital International Business) บธ.บ. (บริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ)
• International Business Major / วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
• Digital Business Management Major / วิชาเอกบริหารธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา B.Ed. (Mathematics Education)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา อังกฤษ-ไทย)

โควตาที่เปิดรับ ดังนี้
1. โควต้าโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
- ต้องศึกษาในจังหวัดที่ระบุ คือ นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี
(โดยใช้ยื่น GPAX และสอบสัมภาษณ์)

2. โควตาความเป็นเลิศด้านภาษา
- สำหรับนักเรียนที่มีเกรดภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือภาษาอื่น ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น ที่ได้เกรด 2.50 ขึ้นไป
(โดยใช้ยื่น GPAX และไม่ต้องสอบสัมภาษณ์)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช. หรือ เทียบเท่า 
- GPAX 4 หรือ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2562

วิธีการสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
- สมัครได้ด้วยตนเอง
ที่ ห้องประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 111/5 หมู่2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.034-964946 กด 101, 082-5601365
เวลาติดต่อ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และ วันนักขัตฤกษ์)
- สมัครทางออนไลน์ที่ www.pr.ssruic.ssru.ac.th
- เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครเข้าเรียน
1. สำเนาเอกสารการศึกษา ใบปพ.ที่มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน หรือ ใบสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำประชาชน พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. รูปติดที่ใบสมัคร 1 ใบ ขนาด 1 นิ้ว ติดบนใบสมัครให้เรียบร้อย (มาเขียนใบสมัครที่วิทยาลัย)

หรือสมัครออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1-En7kGOZGEBC-DlNCn97UG2saa66-gY1rDNEAe6a8xU/edit?usp=sharing
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google