สอนวิธีการสมัครสอบ ตม. 2563 Step by step

30 ต.ค. 63 11:18 น. / ดู 19,330 ครั้ง / 0 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ ตม. [ เตรียมไว้สแกน ]
1.รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้วเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน [ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 25 พ.ย.63]
2.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ
3.กรณีที่มีคะแนน ใบแสดงผลคะแนน/ระดับคะแนนการผ่านการทดสอบ 1 ฉบับ [ มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 25 พ.ย.63 ]
        - ภาษาอังกฤษ : TOEIC 495 คะแนน TOEFL IBT 60 คะแนน CU-TEP 60 คะแนน IELTS 4.5 คะแนน
        - ภาษาจีน : HSK [ Hanyu Shuiping Kaoshi ] ระดับ 3 [ 240 คะแนน ] หรือระดับ 4-6 [ 180 คะแนน ]
        - ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้น ๆ กำหนด
2 ขั้นตอนการสมัครสอบ ตม.
1.การสมัครสอบ ตม. [ ทั้งคนที่มีคะแนนภาษา และคนที่ยังไม่มีคะแนนภาษา ]
1.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ต
        - สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น www.ImmigrationAdmission.com [ ถ้าเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ แปลว่า ระบบยังไม่เปิดรับสมัคร ]
        - ระบบเปิด รับสมัครวันที่ 3 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น.
        - ระบบปิด รับสมัคร 25 พ.ย.2563 เวลา 16.30 น.
        - ทุกคนทั้งที่มีคะแนนภาษาฯ และยังไม่มีคะแนนภาษาฯ ต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ต ***ปีนี้ ไม่ต้องเดินทางไปสแกนลายนิ้วมือเหมือนปีที่แล้ว***
1.2 สมัครทางเว็บไซต์นี้ คลิกเลย www.ImmigrationAdmission.com [ ถ้าเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ แปลว่า ระบบยังไม่เปิดรับสมัคร ]
1.3 เลือกเมนู " สมัครสอบ " กรอกข้อมูลส่วนบุคคล วุฒิการศึกษา
1.4 เลือกข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนภาษา [ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง ]
        1.4.1 กรณีที่มีคะแนนภาษาอยู่แล้ว
        1.4.2 กรณีที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ ตม. รอบที่แล้ว ที่เปิดรับ 1,000 อัตรา
        1.4.3 กรณีที่ยังไม่มีคะแนนภาษา และจะสอบภาษาอังกฤษ ตม. ที่ทาง สตม. จัดสอบให้ในครั้งนี้
1.5 สแกนรูปถ่าย 1 นิ้ว + บัตรประชาชน + กรณีที่มีคะแนนภาษาตามข้อ 1.4.1
1.6 ตรวจสอบข้อมูล และกดส่งข้อมูลให้เรียบร้อย
1.7 วันที่ 10-14 ธันวาคม 2563 ให้ทุกคนเข้าระเบบอีกครั้งที่เว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท โดยชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น !!
1.8 ต้องชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เท่านั้น !! [ ชำระภายในเวลาปิดทำการของ ธ.กรุงไทย ซึ่งแต่ละสาขาเวลาปิดไม่เหมือนกัน ]
1.9 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย เรียบร้อยแล้วเท่านั้น [ เวลาในการสมัคร ยึดถือเวลาที่ชำระเงินเป็นหลัก ]
1.10 หลังจากชำระเงินแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินทางเว็บไซต์ที่สมัครในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. [ หากสถานะไม่เรียบร้อยให้ติดต่อสาขาธนาคารที่ไปชำระให้เรียบร้อยภายในวันที่ 16 ธ.ค.2563 ]
1.11 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จึงจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ [ จะ Print สีหรือขาวดำก็ได้ ]
1.12 กรณีทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้เข้าเว็บไซต์เดิมที่สมัคร แล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้เลย
1.13 กรณีที่มีปัญหาในการสมัครทางเว็บไซต์ ติดต่อที่เบอร์ 02-697-0999 กด 1 กด 204 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรณีอ่านประกาศแล้วไม่เข้าใจ มีคำถามสงสัย โทรเลย 02-287-20122.การสมัครสอบ ภาษาอังกฤษ ตม. [ เฉพาะคนที่ยังไม่มีคะแนนภาษาเท่านั้น ]
2.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ต
        - สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html [ ถ้าเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ แปลว่า ระบบยังไม่เปิดรับสมัคร ]
        - ระบบเปิด รับสมัครวันที่ 3 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น.
        - ระบบปิด รับสมัคร 25 พ.ย.2563 เวลา 16.30 น.
        - เฉพาะคนที่ยังไม่มีคะแนนภาษาเท่านั้น คนที่มีคะแนนภาษาแล้ว ไม่ต้องสมัครในขั้นตอนนี้
2.2 เลือกเมนู "สมัครทดสอบ" กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย + คลิกยืนยันการสมัคร
2.3 เมื่อคลิกยืนยันการสมัคร ระบบจะขึ้น QR Code สำหรับการชำระเงินที่หน้าจอ
2.4 ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ผ่านทางแอพ Mobile Banking เท่านั้น [ ไม่ต้องไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ]
2.5 ชำระเงินค่าสมัคร ภาษาอังกฤษ ตม. ได้ถึงภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.
2.6 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ + สถานที่สอบ + พิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางเว็บไซต์ www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html
2.7 สอบวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ ม.ราม หัวหมาก [ จะทราบว่าจะได้สอบวันที่ 2 หรือวันที่ 3 ในวันพิมพ์บัตรประจำตัวสอบคือวันที่ 30 พ.ย.2563 ]
2.8 การสอบมี 2 รอบ/วัน รอบเวลา 08.30 น. และรอบเวลา 12.30 น. แต่ละคนจะสอบเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้น [ จะทราบว่าจะได้สอบรอบไหน ในวันพิมพ์บัตรประจำตัวสอบคือวันที่ 30 พ.ย.2563 ]
2.9 เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ ภาษาอังกฤษ ตม.
        2.9.1 ใบสมัครสอบ ตม. ที่พิมพ์มาจากเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com
        2.9.2 ใบสมัครสอบ ภาษาอังกฤษ ตม.ที่พิมพ์มาจากเว็บไซต์ www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html [ พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ]
        2.9.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยติดที่ใบสมัครตามข้อ 2.9.2 ให้เรียบร้อย
        2.9.4 บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงเท่านั้น
2.10 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ ตม. วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการสอบ ภาษาอังกฤษ ตม.
        - คนที่ยื่นคะแนนภาษาฯ แล้ว ไม่ต้องไปสอบรอบนี้
        - ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 30 พฤศจิกายน 2563
        - สอบภาษาอังกฤษ ตม. สอบที่ ม.ราม หัวหมาก
        - สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563
        - สอบแค่วันเดียว แต่กำหนดไว้ 2 วัน เพราะอาจมีคนสมัครสอบเป็นจำนวนมา
        - การสอบมี 2 รอบ คือ รอบเช้า 08.30 น. และรอบบ่าย 12.30 น. รวมมีทั้งหมด 4 รอบ
        - แต่ละคนจะสอบเพียงรอบเดียวเท่านั้น จะทราบว่าสอบวันไหน รอบไหน ในวันที่ 30 พฤศจิกายร 2563
        - การแต่งกายไปสอบ เสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้าพละ [ ไม่จำกัดสี รูปแบบ ] + หน้ากากอนามัย
      - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ ตม. วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com

ข้อควรทราบเกี่ยวกับ การสอบภาควิชาการ
      - ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 20 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com
      - ภาควิชาการ สอบที่ มธ.รังสิต หรือสถานที่อื่นใน กทม. หรือปริมณฑล [ จะแจ้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ]
      - สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
      - การแต่งกายไปสอบ เสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้าพละ [ไม่จำกัดสี รูปแบบ] + หน้ากากอนามัย
      - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 6 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com


ข้อมูลเพิ่มเติม  https://nine100.com/imm-step/
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 8.1

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google