' 𝙊𝙉𝙇𝙄𝙉𝙀 𝙉𝙊𝙒 24𝙝𝙧 ,

30 มี.ค. 64 02:09 น. / ดู 85 ครั้ง / 5 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์

─  𝐊𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋​  ∶  𝐒𝐏𝐑𝐈𝐍𝐆​𝐗𝐗 ─
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | 404NGX. | 30 มี.ค. 64 10:11 น.


˙🎧 . ∦⃔▞*  ✦ ʿ 𝕵𝖆𝖊𝖒𝖎𝖓 𝕹𝖆𝖌𝖔𝖞𝖆 @404NGX ʾ ✦  *▞∦⃔ .🐾˙. ⁕ ۪  🏁 ۫  🛹 ۪  ۫  𝕵𝖆𝖊𝖍𝖞𝖚𝖓 𝕷𝖔𝖛𝖊 @PEACHIER ۫  ۪  🎬 ۫  🐈⬛ ۪  ⁕ .

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#2 | somhin. | 30 มี.ค. 64 10:59 น.sᴛᴀᴛᴜs : ᴄʟᴏsᴇ ᴀᴜᴅɪᴛɪᴏɴ
ᴀᴜᴅɪᴛɪᴏɴ : @xzdtoy510《 𝑆𝑜𝑚ℎ𝑖𝑛 》 |@hillliuhai94《𝐻𝑎𝑖𝑘ℎ𝑎𝑚》
    @xbosswangx《𝑇ℎ𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟》  |@mrhe4rtz《𝐽𝑜𝑠𝑒𝑝ℎ》


*ᴍᴇᴍʙᴇʀs [15/15] *
⇠✦☾holykids☽ ⁞ @XzDtoy510 ⌥ "xɪᴀᴏ ᴢʜᴀɴ"
⇠✦☾entertainment☽ ⁞ @XbOsswangx  ⌥ "xɪᴀᴏ ᴢʜᴀɴ"
⇠✦☾zip☽ ⁞ @HiLlliuhai94  ⌥ "ʟɪᴜ ʜᴀɪ ᴋᴜᴀɴ"
⇠✦☾entertainment☽ ⁞ @ไม่ประสงค์ออกนาม  ⌥ "xɪᴀᴏ ᴢʜᴀɴ"
⇠✦☾tartarus☽ ⁞ @MrHe4rtz  ⌥ "ʏɪʙᴏ"
⇠✦☾station☽ ⁞ @KaIdaddyx  ]⌥ "sʜᴏᴡɴᴜ"
⇠✦☾punch☽ ⁞ @RiSexshine  ⌥ "ʏɪʙᴏ"
⇠✦☾bom☽ ⁞ @AyOuonenoskpr  ⌥ "ᴍɪɴɢʏᴜ"
⇠✦☾still alone☽ ⁞ @XxYn01  ⌥ "ғᴀɴ ᴄʜᴇɴɢᴄʜᴇɴɢ"
⇠✦☾zimbubwe☽ ⁞ @ZiMbubweboi  ⌥ "ᴛᴀᴇʏᴏɴɢ"
⇠✦☾chouji☽ ⁞ @CuTeboyth  ⌥ "ᴊᴏʜɴɴʏ"
⇠✦☾axis☽ ⁞ @P2Xxsz  ⌥ "ʙ.ɪ."
⇠✦☾bump☽ ⁞ @KuYraiah  ⌥ "ʀᴇɴᴊᴜɴ"
⇠✦☾brick☽ ⁞ @PlAyx69  ⌥ "ᴊᴇɴᴏ"
⇠✦☾uyoo☽ ⁞ @QiVzim  ⌥ "ᴠ"ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#3 | K.หมี | 30 มี.ค. 64 12:01 น.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✿ 𝑫𝑶𝑻 𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 𝟐𝑶𝟐𝟏〘 𝑶𝑷𝑬𝑵 𝑨𝑼 〙✿
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MEMBER (22/XX)

´↷ jaehyun⑊baxc
´↷ jaemin⑊xxxxx
´↷ eren yeager⑊cgxybz
´↷ wonho⑊swh93mx
´↷ yangyang⑊butterfly615
´↷ lucas⑊aquariius
´↷ jeonghan⑊ndhch
´↷ johnny⑊gotmesohigh
´↷ levi ackerman⑊zhpxnn
´↷ okkotsu yuta⑊qnkrnx
´↷ xiaozhan⑊85kms
´↷ marktuan⑊mark93
´↷ yuta⑊kisssi
´↷ renjun⑊purismx
´↷ doyoung⑊krystal94x
´↷ inumaki toge⑊yoloiixi
´↷ diluc⑊dlzama
´↷ rimuru⑊drowssap
´↷ mew suppasit⑊lmh93mtx
´↷ jungwoo⑊outof10
´↷ gulf kanawut⑊bottype
´↷ langa⑊ygcbdhz  new!

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#4 | lll. | 31 มี.ค. 64 22:24 น.


ॱ⁺ ̷ ⿷ 𝗝𝗢𝗛𝗡𝗡𝗬 𝗦𝗨𝗛 ; 𝑱𝒐𝒉𝒏𝒉𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈  ᛧ  ̼𓈉˟ ࠢ
❝  .𝐏𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐈𝐍 𝐊𝐀𝐊𝐀𝐎𝐓𝐀𝐋𝐊𝟐𝟎𝟐𝟎ᕁ ˚ 𓊪 ᛍ ❞

ꕁ ━𓆫  𝙈𝙀𝙈𝘽𝙀𝙍  𓆫  ━ ꕁ
‣ 𝐭𝐚𝐞𝐲𝐞𝐨𝐧 : 𝐡𝐨𝐫𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲  ‣ 𝐤𝐲𝐮𝐡𝐲𝐮𝐧 : 𝐠𝐚𝐞𝐦𝐱𝟖𝟖
‣ 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐚𝐦 : 𝐛𝐤𝐩𝐦𝟗𝟕  ‣ 𝐲𝐨𝐨𝐧𝐚 : 𝐢𝐢𝐦𝐧𝐢𝐧𝐞𝐱
‣ 𝐦𝐢𝐧𝐡𝐨 : 𝐜𝐦𝐢𝐧𝐡𝐨𝟗𝟏  ‣ 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠𝐣𝐚𝐞 : 𝐦𝐨𝐥𝐞𝟑𝟑
‣ 𝐣𝐞𝐬𝐬𝐢𝐜𝐚 : 𝐩𝐞𝐝𝐬𝐢𝐜𝐚 ‣ 𝐣𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤 : 𝐡𝐨𝐥𝐥𝐲𝐬𝐡𝐢𝐭𝐱
‣ 𝐞𝐮𝐧𝐡𝐲𝐮𝐤 : 𝐧𝐨𝐭𝐞𝐮𝐧𝟒𝟎𝟒  ‣ 𝐤𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 : 𝐱𝐥𝐚𝐝𝐲𝐱𝐱𝐩
‣ 𝐣𝐢𝐧𝐰𝐨𝐨 : 𝐤𝐤𝐣𝐰𝟕𝟕𝟕  ‣ 𝐝𝐨𝐧𝐠𝐡𝐚𝐞 : 𝐤𝐨𝐨𝐩𝟏𝟏𝟐
‣ 𝐲𝐮𝐧𝐡𝐨 : 𝐮𝐤𝐧𝐨𝐰𝐲  ‣ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 : 𝐬𝐡𝐢𝐦𝐱𝟖𝟖
‣ 𝐣𝐨𝐡𝐧𝐧𝐲 : 𝐣𝐞𝐧𝐧𝐲𝐣𝐬𝐮𝐡  ‣ 𝐲𝐢𝐛𝐨 : 𝐤𝐢𝐧𝐠𝐨𝐟𝐭𝐡𝐞𝐠𝐫𝐢𝐥𝐥
‣ 𝐭𝐚𝐞𝐦𝐢𝐧 : 𝐥𝐭𝐦𝐭𝐦𝐧 ‣ 𝐥𝐢𝐮 𝐡𝐚𝐢𝐤𝐮𝐚𝐧 : 𝐥𝐢𝐮𝐡𝐤𝟗𝟒𝐧
‣ 𝐭𝐡𝐞𝟖 : 𝐦𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐨𝐨 ‣ 𝐣𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧 : 𝘅𝘅𝘅
‣ 𝐬𝐮𝐧𝐦𝐢 : 𝐲𝐮𝐥𝐤𝐰  ‣ 𝐯 : 𝟏𝟐𝟑𝟎𝐢𝐦𝐯
‣ 𝐣𝐢𝐦𝐢𝐧 : 𝘅𝘅𝘅

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google